Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 27, Sayfalar 573 - 593 2019-08-31

Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği
Sustainable Cities and Communities Case Study of Prince’s Foundation for Building Community

Seher Kalender Çetinkaya [1]


Kentsel dönüşüm gerek sanayileşme, gerek küreselleşme süreci sonrasında kent plancılarının ve yerel yönetimlerin gündeminde olan ve üzerinde tartışılan bir kavram olmuştur. Geçmiş yıllarda yaşanan kentsel dönüşüm tecrübeleri kentleri yeni sorun ve sorularla yüzleştirmiştir. Fiziksel mekânı önceleyen ve yaratılan ekonomik değerden yalnızca belli toplumsal grupların faydalandığı planlama anlayışı, artık eleştirilmekte, kentsel dönüşüm süreçlerinde toplumsal katılımı önceleyen yeni yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmaktadır. Sürdürülebilir bir kent ve toplum yaratmak gerek yerel yönetimlerin, gerekse kentle ilgilenen tüm disiplinlerin öncelikli meselesi haline gelmiştir. Bu çalışmada, sürdürülebilir kent ve toplum yaratmak amacı ile İngiltere’de faaliyetlerini yürüten Prince’s Foundation for Building Community’nin yapmış olduğu çalışmalar incelenmiştir. Yöntem olarak derinlemesine mülakat ve rapor incelemesi tercih edilmiştir. Kurumun, farklı projelerinde yer alan çalışanları ile derinlemesine mülakatlar yapılmış ve tamamlanmış projelerin raporları incelenmiştir. Ayrıca çalışmada İngiltere’nin yaşamış olduğu kentsel dönüşüm tecrübesi irdelenmiş, böylece sürdürülebilir kent ve toplum anlayışının ortaya çıkmasına neden olan planlama yaklaşımları ele alınmıştır. Prince’s Foundation for Building Community’nin sürdürülebilir bir kent ve toplum yaratma amacıyla geliştirdiği yöntemlerin İngiltere’nin geçmişte yaşadığı kentsel dönüşüm tecrübelerine kıyasla daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

Urban transformation has become a concept that has been discussed widely by urban planners and local governments following the processes of industrialization and globalization. However, the experiences associated with urban transformation in recent years has confronted cities with new problems and questions. The concept of planning, which prioritizes the physical spaces and economic values created for particular social groups, is now being criticized, and new approaches that prioritize social participation in urban transformation processes are being developed. Creating a sustainable city and community has become a matter of priority for all disciplines dealing with city and local governments. In this study, the investigations carried out by the Prince’s Foundation for Building Community, an organisation based in England dedicated to creating a sustainable city and society, have been examined. In depth interviews and report analysis were used as research methods.  In particular, this study explores the experiences of urban transformation in the UK, as well as the planning approaches that have led to the emergence of a sustainable city and society. The methods developed by the Prince’s Foundation for Building Community to create a sustainable city and society have been found to be more successful than the UK's past urban transformation experiences.

 • Bill, P. (2009). Delevering sustainable urbanism, a strategic land investment model, Prince’s foundation for the build environment report içinde. London
 • Butler, T., ve Hamnett, C. (2009). Walking backwards to the future—waking up to class and gentrification in London. Urban Policy and Research 27(3), London: Routledge
 • Castells, M. (1977). Kent, sınıf, iktidar. (çev. A. Erdil), Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
 • Castells, M. (1992).The world has changed: can planning change? Landscape urban planning 22, Amsterdam: Elsevier SciencePublishers B.V.
 • Emrealp, S. (2005). Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Yerel Gündem 21 Kolaylaştırıcı Bilgiler, İstanbul: Birmat.
 • Harvey, D. (1973).Social justice and city. (1st Ed.), London: Edward Arnold Publisher Ltd. Keddie, J. ve Tonkiss, F. (2010), The market and the plan: Housing, urban renewaland socio-economic change in London City, Culture and society 1 içinde.
 • Kocabaş, A. (2006), Kentsel dönüşüm (/Yenileş(tir)me): İngiltere deneyimi ve Türkiye’deki beklentiler. İstanbul: Literatür Yayınları.
 • Parkinson, M. (1989). The Thatcher government’s urban policy, 1979-1989: A review, The town planning review, 60(4)., Liverpool University Press.
 • Çetinkaya, S.K., (2017). Kentsel dönüşüm projelerinin yoksul bölgelerin kalkınmasına etkisi, Yoksulluk suç ve ceza film festivali kitabı içinde, İstanbul: On İki Levha Yayınları.
 • The Prince’s Foundation for Building Community. (2013). Kentishtown neighbourhood planning report.
 • Department for Communities and Local Government. (2011). A plain English guide to the Localism Act. London 26.09.2014 tarihinde (http://www.planningportal.gov.uk/) adresinden erişildi.
 • Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı. (2014) Yerel Gündem 21 Raporu. 26.09.2014 tarihinde (http://arsiv.uclg-mewa.org/doc/rio-20_GrSon.pdf) adresinden erişildi.
 • Pince’s Foundation for Building Community. (2012). Neighbourhood planning. 26.09.2014 tarihinde (http://www.princes-foundation.org/) adresinden erişildi.
 • Pince’s Foundation for Building Community. (2012) Projects, 26.09.2014 tarihinde (http://www.princes-foundation.org/what-we-do/projects/engage/clg-planning-scheme/supporting-communities-and-neighbourhoods-planning) adresinden erişildi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7714-959X
Yazar: Seher Kalender Çetinkaya (Sorumlu Yazar)
Kurum: FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { idealkent508982, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {573 - 593}, doi = {10.31198/idealkent.508982}, title = {Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği}, key = {cite}, author = {Kalender Çetinkaya, Seher} }
APA Kalender Çetinkaya, S . (2019). Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği. İDEALKENT , 10 (27) , 573-593 . DOI: 10.31198/idealkent.508982
MLA Kalender Çetinkaya, S . "Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği". İDEALKENT 10 (2019 ): 573-593 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/49423/508982>
Chicago Kalender Çetinkaya, S . "Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği". İDEALKENT 10 (2019 ): 573-593
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği AU - Seher Kalender Çetinkaya Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31198/idealkent.508982 DO - 10.31198/idealkent.508982 T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 573 EP - 593 VL - 10 IS - 27 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - doi: 10.31198/idealkent.508982 UR - https://doi.org/10.31198/idealkent.508982 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği %A Seher Kalender Çetinkaya %T Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği %D 2019 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 10 %N 27 %R doi: 10.31198/idealkent.508982 %U 10.31198/idealkent.508982
ISNAD Kalender Çetinkaya, Seher . "Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği". İDEALKENT 10 / 27 (Ağustos 2019): 573-593 . https://doi.org/10.31198/idealkent.508982
AMA Kalender Çetinkaya S . Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği. İDEAL KENT. 2019; 10(27): 573-593.
Vancouver Kalender Çetinkaya S . Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği. İDEALKENT. 2019; 10(27): 593-573.