Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 27, Sayfalar 824 - 839 2019-08-31

Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü
Urbanization in the Perspective of Contemporary Technologies and E -Transformation of Architecture

Fatih Çağatay Baz [1]


Günümüzde teknoloji kullanımı her alanda hızla ilerleme göstermektedir. Eğitimden sağlığa, eğlenceden endüstriye insan yaşamını doğrudan teknoloji etkilemektedir. Kent, kentleşme ve mimari alanlarında teknoloji göz ardı edilemeyecek oranda önemlidir. İnsanların kişisel yaşam alanlarından, sosyal anlamda toplumun tüm temel ögelerine teknoloji nüfus etmiştir. Teknoloji kavramları bilgi ve iletişim araçları ile kentlerin ve mimarinin de şekillenmesinde rol oynamaktadır.  Akıllı şehirlerin konuşulduğu bugünlerde farklı alanlarda çalışan uzmanların bir araya gelerek kent ve kentleşme alanlarına yoğunlaştıkları görülmektedir. Mühendisliğin farklı dalları ve mimarlık alanının ortaya koyduğu çalışmalar yeni bazı kavramları da bizlere kazandırmaktadır. Kentleşme ve mimaride elektronik dönüşüm olarak adlandırılacak yeni konu başlıkları bu çalışmada ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kent, kentleşme ve mimari kavramlarına ışık tutulmak amaçlanmıştır. Aynı zamanda bilişim teknolojilerinin kentleşme – akıllı şehirler uyumuna değinilmiştir. Kent, kentleşme ve mimari konularında elektronik dönüşümün önümüzdeki yıllarda ivmelenme göstereceği ortadadır. Bu araştırmanın, yapılacak sonraki çalışmalara yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

Today, the use of technology is progressing rapidly in every field. Technology directly affects human life from education to health, from entertainment to industry. In the city, urbanization and architecture, technology is so important that it cannot be ignored. Technology has populated all the basic elements of society from the personal living spaces of the people. Technology concepts also play a role in shaping cities and architecture with information and communication tools. Nowadays, when smart cities are discussed, it is seen that experts working in different fields come together and concentrate on urban and urbanization areas. The different branches of engineering and the studies put forward by the field of architecture give us some new concepts. In this study, new topics which will be called as electronic transformation in urbanization and architecture are tried to be put forward. It is aimed to shed light on the concepts of city, urbanization and architecture. At the same time, the adaptation of information technologies to urbanization - smart cities is mentioned. It is clear that electronic transformation in urban, urbanization and architecture will accelerate in the coming years. It is thought that this research will guide the future studies.

 

 • Akbalık, E. (2017). Kent, mimarlık ve kimlik üretimi üzerine: yıldızlar ve ikonlar. Mimar.ist. 17 (59). 32 – 37.
 • Akbulut, F. (2016). Kentsel ulaşım hizmetlerinin planlanması ve yönetiminde sürdürülebilir politika önerileri. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11, 336 – 355.
 • Aktuğlu-Aktan, E. Ö. (1996). Ulaşımda yeni teknolojiler ve uygulamaların kent biçimine (olası) yansıması. http://www.imo.org.tr/resimler/ekutuphane/pdf/3193.pdf
 • Aktuğlu Aktan, E. Ö. (2012). İdeal ve ütopik kent modellerine ulaşım bağlamında biçimsel yaklaşımlar. İdealkent Dergisi. 5, 68 – 103.
 • Albino, V., Berardi, U., ve Dangelico, R. M. (2013). Smart cities: definitions, dimensions, and performance. International Forum on Knowledge Asset Dynamics. 1723 – 1738.
 • Altınöz, A. G. B. (2010). Tarihi dokuda “yeni” nin inşası. Ege Mimarlık. 4, 18 – 26.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2019). Akıllı şehirler. Beyaz Bülteni. 1 – 132. https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/menu/akillisehirlerkitap_20190311022214_20190313032959.pdf
 • Çırpı, M. E., ve Sev, A. (2015). Geleceğin sürdürülebilir yüksek yapıları için teknoloji transferi. 2nd International Sustainable Buildings Symposium. Ankara.
 • Deniz, T. (2016). Türkiye’ de ulaşım sektöründe yaşanan değişimler ve mevcut durum. Eastern Geographical Review. 36, 135 – 156.
 • Gezer, H. (2011). Malzemenin gizil güçlerinin mimariye katkısı. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 10 (20), 97 – 118.
 • Güleç Solak, S. (2017). Mekân – kimlik etkileşimi: kavramsal ve kuramsal bir bakış. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi. 6 (1). 13 – 37.
 • Elvan, L. (2017). Akıllı şehirler lüks değil ihtiyaç. Dosya: Akıllı Şehirler içinde (s. 6-10). İTÜ Vakfı Dergisi.
 • Finger, M. (2018). Smart city – hype and / or reality? Innovative governance of large urban systems. 4 (1), 2 – 6.
 • Kaçıral, S. (2007). Ankara ulaşım politikalarında sürdürülebilirlik: Batıkent-Kızılay metrosunun sosyal boyutuyla değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakurt, E. (2006). Kentsel mekânı düzenleme önerileri: modern kent planlama anlayışı ve postmodern kent planlama anlayışı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 26, 1 – 25.
 • Köseoğlu, E. (2011). Kent mekanına ilişkin kuramsal bakışlar: Rob Krier, Christopher Alexander ve Bill Hillier. İdealkent Dergisi. 5, 96 – 111.
 • Lökçe, S. (2002). Mimarlık eğitim programları: mimari tasarım ve teknoloji ile bütünleşme. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi. 17 (3), 1 – 16.
 • Mohanty, S. P., Choppali, U., ve Kougianos, E. (2016). Everything you wanted to know about smart cities. IEEE Consumer Electronics Magazine. 5 (3), 60 - 70.
 • Nath, A. (2018). Smart cities mission in India: analysing the implementation mechanism and its impact on urban governance. Innovative governance of large urban systems. 4 (1), 17 – 21.
 • Özbay, K. (2018). Ulaşım yatırımları ve kentsel mekân ilişkisi. Kent kültürü ve yönetimi hakemli elektronik dergisi. 11 (3). 367 – 373.
 • Özburak, Ç. (2016). Mimari yaklaşımda binaya entegre (bütünleşik) yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının kent kimliğine olan etkileri. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılı Çevre Konferansı. İstanbul.
 • Polat, E., ve Bilsel, S. G. (2006). Mimarinin ve kentin birlikte planlanmasında farklılaşan kavramlar üzerine. Planlama Dergisi, 4, 57 – 67.
 • Semerci, F., ve Alagöz, M. (2015). Değişen kentler ve sürdürülebilirlik: Konya kenti örneği. 2nd International Sustainable Building Symposium. Mayıs, Ankara. 582 – 587.
 • Terzi, F., ve Ocakçı, M. (2017). Kentlerin geleceği: akıllı kentler. İTÜ Vakfı Dergisi, 77, 10-13.
 • Topal, A. K. (2004). Kavramsal olarak kent nedir ve Türkiye’ de kent neresidir? Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (1). 276 – 294.
 • Velibeyoğlu, K. (2016). Akıllı kentler: vaatler ve ötesi. Yenilikçi Sürdürülebilir Gelişme Stratejileri Bağlamında Türkiye Ekonomisinin Geleceğine Yönelik Çözüm Arayışları.
 • Yalçıner Ercoşkun, Ö., ve Karaaslan, Ş. (2009). Geleceğin ekolojik ve teknolojik kentleri. Megaron Dergisi, 3 (3), 283 – 296.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6398-9851
Yazar: Fatih Çağatay Baz (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { idealkent583784, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {824 - 839}, doi = {10.31198/idealkent.583784}, title = {Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü}, key = {cite}, author = {Baz, Fatih Çağatay} }
APA Baz, F . (2019). Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü. İDEALKENT , 10 (27) , 824-839 . DOI: 10.31198/idealkent.583784
MLA Baz, F . "Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü". İDEALKENT 10 (2019 ): 824-839 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/49423/583784>
Chicago Baz, F . "Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü". İDEALKENT 10 (2019 ): 824-839
RIS TY - JOUR T1 - Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü AU - Fatih Çağatay Baz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31198/idealkent.583784 DO - 10.31198/idealkent.583784 T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 824 EP - 839 VL - 10 IS - 27 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - doi: 10.31198/idealkent.583784 UR - https://doi.org/10.31198/idealkent.583784 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü %A Fatih Çağatay Baz %T Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü %D 2019 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 10 %N 27 %R doi: 10.31198/idealkent.583784 %U 10.31198/idealkent.583784
ISNAD Baz, Fatih Çağatay . "Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü". İDEALKENT 10 / 27 (Ağustos 2019): 824-839 . https://doi.org/10.31198/idealkent.583784
AMA Baz F . Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü. İDEAL KENT. 2019; 10(27): 824-839.
Vancouver Baz F . Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü. İDEALKENT. 2019; 10(27): 839-824.