Yıl 2019, Cilt 10 , Sayı 27, Sayfalar 714 - 732 2019-08-31

Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik
Anomalous /Guerrilla Gardening as a Local Participation Method

Abdullah Aydın [1]


Demokrasi kavramını sadece halk yönetimi veya halk egemenliği sınırlarına hapsetmek yani etimolojik bir bağlamda değerlendirmek yanlış olacaktır. Zira demokrasinin oluşmasını sağlayan en önemli etken olan katılımın şekli ve muhteviyatı sürekli değişmektedir. Yerel demokrasi ve katılım kavramları da bu bağlamda hızlı bir değişim ve genişleme yaşamaktadır. Zira günümüzde yerel yönetimler demokrasinin yaşanması açısından sağladığı kolaylık ve erişebilirlik açısından bir okul vazifesi görmektedir.Son dönemde yaşanan teknolojik gelişmeler bireylerin yönetime olan mesafesini hem yerel hem de merkezi düzeyde azaltmıştır. Bireyler artık özellikle karar alma süreçlerine daha çok katılmanın yeni imkânlarını bulmuşlardır. Fakat demokrasinin mücadeleci ve aykırı yönü halkın katılımını sadece belli araçlarla sınırlamayı kabul etmemektedir. Nitekim bireyler kendilerine has yeni yöntemler geliştirmektedir. Bireylerin bu yöntemlerinin kabul edilmemesi veya dikkate alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu katılım yollarından biri de aykırı bahçecilik veya literatürde geçen ismi ile gerilla bahçeciliğidir.Çalışmanın temel amacı yeni bir yerel katılım yöntemi olan aykırı bahçecilik kavramını açıklamak ve Dünya’daki durumu üzerinden ele almaktır. Bu bağlamda yerel katılım ve kavramın yaşadığı değişim ele alınmış, yeni gelişen yerel katılım yöntemleri ortaya konulmuş ve Dünya’daki durum analiz edilmiştir. Sonuç olarak bu aykırı yöntemin demokratik bir yöntem olarak ne ifade ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

It will be wrong to evaluate the concept of democracy only within the limits of public administration or popular sovereignty. Because the shape and content of participation, which is the most important factor that leads to the formation of democracy, is constantly changing. In this context, local democracy and participation concepts are experiencing rapid change and expansion. Today, local administrations serve as a school for the convenience and accessibility of democracy.Recent technological developments have reduced the distance of individuals to administration both locally and at central level. Individuals have now found new opportunities to participate more in decision-making processes in particular. But the struggling and contradictory aspect of democracy does not accept limiting public participation to certain instruments. As a matter of fact, individuals develop new methods. Individuals cannot accept or ignore these methods. One of these ways of participation is Anomalous/Guerrilla Gardening.The main aim of the study is to explain the concept of guerrilla gardening, which is a new method of local participation and to deal with the situation on Earth. In this context, local participation and the change experienced by the concept were discussed, new methods of local participation were introduced and the situation in the world was analyzed. In conclusion, it is tried to reveal what this contradictory method means as a democratic method.

 • Aydın, A. (2019). Olumlu ve olumsuz manası ile siyasal katılım türlerinin incelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 2119-2138. DOI: 10.26466/ opus.509050
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2012). Yerel demokrasi ve katılım: Kahramanmaraş ve Hatay illerinin karşılaştırılması. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 1-2 Ekim 2012, Kahramanmaraş, .
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2016). 6360 sayılı yasa ile kapatılan belde belediyelerinin hizmette etkinlik ve verimlilik temsil sorunsalı üzerine bir alan araştırması: Önsen belediyesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1698-1713.
 • Akıncı, B. (2017). 15 Temmuz darbe girişiminde kamuoyunun göstermiş olduğu tavırsal yaklaşımın pekişmiş demokrasi açısından değerlendirilmesi. International Journal Of Dısciplines Economics & Admınistrative Sciences Studies, 3(3), 205-216.
 • Claridge, T. (2004). Designing social capital sensitive participation methodologies. Report. Social Capital Research, Brisbane, Australia.
 • Conrad Fred R. (2015) Adam Purple, Eccentric Environmentalist and Gardener in New York, Dies at 84, (https://www.nytimes.com/2015/09/16/nyregion/adam-purple-eccentric-environmentalist-and-gardener-in-new-york-dies-at-84.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Çukurçayır, M.A. (2006). Siyasal katılma ve yerel demokrasi. Konya: Çizgi Kitabevi
 • Eren, V. Yılmaz, V. (2018). Büyükşehir belediye yönetiminde karar alma sürecinde etkinlik ve verimlilik problemi: Hatay örneği. International Journal of Academic Value Studies, 4 (19), 518-533.
 • Farrar Sarah (2012), Vacant Lot Of Cabbages’ Is A Historical Guerilla Art Installation (http://creativeresistance.org/vacant-lot-of-cabbages-is-a-historical-guerilla-art-installation/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Halla, D., Katko T., Mulas S. A., Lobina E. ve de la Mottea R. (2007). Decision-making and participation: The Watertime results, Utilities Policy, 15(2), 151-159
 • (https://kewbridgeecovillage.wordpress.com/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://utopianfrontiers.com/guerilla-gardening/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.biodiversity.ru/coastlearn/bio-eng/boxes/locpart.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.thecommonstudio.com/greenaid/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://anydayguide.com/calendar/1956), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/Consultation-and-Participation- Overview.pdf), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/guerrilla-gardening), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.guerrillagardening.org/ggwar.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://www.socialcapitalresearch.com/designing-social-capital-sensitive-participation-methodologies/definition-participation/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://acidheroes.wordpress.com/2015/01/06/a-brief-history-of-peoples-park-from-1969-to-the-present/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.peoplespark.org/wp/news-feed/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Hussein, K. (1995) Participatory ideology and practical development: Agency control in a fisheries project, Kariba Lake. In Power and Participatory Development. (Ed. S Wright), Intermediate Technology Publications: London
 • Irving S. (2011), Leaf Street: Radical gardening in the city (https://radicalmanchester.wordpress.com/2011/05/22/leaf-street-radical-gardening-in-the-city/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Kelly, A. (1995) a mud map for landcarers: The technique of participatory research. In Participative Approaches for Landcare: Perspectives, Policies, Programs. (Ed. K Keith). Australian Academic Press: Brisbane.
 • Lane, J. (1995) Non-governmental organizations and participatory development: the concept in theory versus the concept in practice. In Power and Participatory Development. (Ed. S Wright).,Intermediate Technology Publications: London
 • Lundberg, J. (2009). Guerrilla gardening gets going. http://www.culturechange.org/cms/content/view/496/65/ 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Okur, F., Çakıcı, B. A. (2011). Küreselleşme sürecinde yerelleşme ve yerel demokrasi. Akademik Bakış Dergisi, 11, Ocak, 1694-528x.
 • Reynolds, R. (2009). On guerrilla gardening: A handbook for gardening without boundaries. Bloomsbury UK
 • Scott‐Ladd, B., Marshall, V. (2004). Participation in decision making: A matter of context?, Leadership & Organization Development Journal, 25(8), 646-662, https://doi.org/10.1108/01437730410564988
 • Uhlaner, C.J. (2001). Political participation. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 11078-11082
 • World Bank. (1995). Contribution of people's participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Projects. (Rapor No: 38294.)
 • Zanetti, O. (2007). Guerrilla gardening geographers and gardeners, actors and networks: Reconsidering urban public space. http://www.guerrillagardening.org/books/ZanettiGG.pdf 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1785-4999
Yazar: Abdullah Aydın
Kurum: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { idealkent591666, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {714 - 732}, doi = {10.31198/idealkent.591666}, title = {Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik}, key = {cite}, author = {Aydın, Abdullah} }
APA Aydın, A . (2019). Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik. İDEALKENT , 10 (27) , 714-732 . DOI: 10.31198/idealkent.591666
MLA Aydın, A . "Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik". İDEALKENT 10 (2019 ): 714-732 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/49423/591666>
Chicago Aydın, A . "Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik". İDEALKENT 10 (2019 ): 714-732
RIS TY - JOUR T1 - Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik AU - Abdullah Aydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31198/idealkent.591666 DO - 10.31198/idealkent.591666 T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 714 EP - 732 VL - 10 IS - 27 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - doi: 10.31198/idealkent.591666 UR - https://doi.org/10.31198/idealkent.591666 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik %A Abdullah Aydın %T Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik %D 2019 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 10 %N 27 %R doi: 10.31198/idealkent.591666 %U 10.31198/idealkent.591666
ISNAD Aydın, Abdullah . "Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik". İDEALKENT 10 / 27 (Ağustos 2019): 714-732 . https://doi.org/10.31198/idealkent.591666
AMA Aydın A . Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik. İDEAL KENT. 2019; 10(27): 714-732.
Vancouver Aydın A . Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik. İDEALKENT. 2019; 10(27): 732-714.