Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

ARAZİ SANATININ EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN SPIRAL JETTY’NİN ESER-DOĞA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 2, 89 - 98, 31.12.2023

Öz

Sanat eserleri sadece galeride sergilenen resimlerden ibaret değildir. Sanat eserlerinin galeri sınırlarından çıkıp, doğada bulunan materyallerin de aslında birer sanat eseri olduğu üzerinde tartışmalar incelenmektedir. Bu fikir, Arazi Sanatı adı verilen bir akıma yol açmıştır. Arazi Sanatı’nın doğuşu, eserlerin neden üretildiği, doğanın kirletilmesi ve tahribine karşı birkaç sanatçının başlattığı hareket hakkında tartışmalarla ortaya çıkmıştır. Bu hareketin başyapıtlarından sayılacak eser Robert Smithson’un Spiral Jetty (Sarmal Dalgakıran) adlı çalışmasıdır. Bu eserin sanat camiasındaki yeri ve sanatçının yenilik getirdiği noktalar üzerine literatür taraması yöntemi kullanılarak araştırma yapılmaktadır. Eserin üretiminde kullanılan malzemelerin doğal olması ve eserin doğa ile olan ilişkisi de tartışılan konular arasındadır. Robert Smithson’un ve önemli diğer sanatçıların sanat anlayışı ile şekillenen ve kalıcılığını koruyan Arazi Sanatı’nın eser ve doğa açısından önemi üzerine tartışılarak bu bağlamda eser incelemesi gerçekleştirilmektedir. Robert Smithson’un, Spiral Jetty (Sarmal Dalgakıran) çalışmasının bulunduğu çevre ile etkileşimi ve eserin zamanla değişip doğa ile olan ilişkisi irdelenmektedir.

Destekleyen Kurum

Gaziantep Üniversitesi

Kaynakça

 • Deniz, M. H. (2009). Sanayileşme Perspektifinde Kentleşme ve Çevre İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi(19), 96.
 • Duchamp, M. (tarih yok).
 • İlboğa, M., & Hasan Hüseyin Aygül. (2015, Kasım). Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında İnsan-Doğa Diyalektiği. Akademik Barış Dergisi(52), 64.
 • Kedik, A. S. (1999). Sanat ve izleyici ilişkisinin değişen görünümü ve zaman kavramı bağlamında Land Art. s. 101.
 • Kedik, A. S. (1999). Sanat ve izleyici ilişkisinin değişen görünümü ve zaman kavramı bağlamında Land Art. s. 105.
 • Kılıç, A. (2013, Ekim). ''Arazi Sanatı'', insanların ve doğanın sömürülmesine karşı mesajlar veriyor. (158), s. 99-109. Ağustos 26, 2022 tarihinde www.bilisimdergisi.org.tr: http://www.bilisimdergisi.org.tr/s158/pdf/98-109.pdf adresinden alındı
 • Kır, Z. (n.d). Land Art Örneği: Spiral Jetty. Ekim 21, 2022 tarihinde www.iyikigormusum.com: https://iyikigormusum.com/bir-land-art-ornegi-spiral-jetty adresinden alındı
 • Özeskici, E. (2018). Sanatta Değişen Paradigmalar: Sanatçı, Eser ve Alıcı İlişkisi. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi(20), 12.
 • Pazarlıoğlu Bingöl, M., & Çevik, N. (2020, Temmuz 18). ÇAĞDAŞ SANATTA DOĞANIN MANİPÜLE EDİLMESİ ÜZERİNE SANATÇI SÖYLEMLERİ. Fine Arts, 158.
 • Smithson, R. (1968, Eylül). A Sedimentation of The Mind: Earth Proposals. (Art Forum) Ekim 02, 2022 tarihinde www.artforum.com: https://www.artforum.com/print/196807/a-sedimentation-of-the-mind-earth-proposals-36602 adresinden alındı
 • Tilki, H. (2018, Aralık). Duvarın Yıkılışı ve Arazi Sanatı. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, III(05), 316.
 • Tilki, H. s. (2018, Aralık). Duvarın yıkılışı ve Arazi Sanatı. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, III(05), 315.
 • Wolf, J. (2012, Ağustos 01). Robert Smithson Artist Overview and Analysis. (J. WOLF, Editör, & The Art Story Contributors) Eylül 18, 2022 tarihinde www.theartstory.org: https://www.theartstory.org/artist/smithson-robert/ adresinden alındı
 • Wolf, J. (2012, Ağustos 01). Robert Smithson Sanatçıya Genel Bakış ve Analiz. (J. WOLF, Editör, & The Art Story Contribustors) Eylül 07, 2022 tarihinde www.theartstory.org: https://www.theartstory.org/artist/smithson-robert/ adresinden alındı
 • Yılmaz, M. (2013). Mekan Olarak Yeryüzü, Yapıt Olarak Dünya. M. YILMAZ içinde, Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I, s. 303). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Mekan Olarak Yeryüzü, Yapıt Olarak Dünya. M. YILMAZ içinde, Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I, s. 304). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat. M. Yılmaz içinde, Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I, s. 304). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.

THE RELATIONSHIP OF WORK AND NATURE OF THE SPIRAL JETTY STUDY, ONE OF THE IMPORTANT WORKS OF LAND ART

Yıl 2023, Cilt: 1 Sayı: 2, 89 - 98, 31.12.2023

Öz

Artworks are not limited to paintings displayed in galleries. There are debates and discussions about how materials found in natüre can also be considered as artworks, which has led to the emergence of a movement called Land Art. The birth of Land Art came about through discussions on why artworks are created and a few artists’ movements against the pollution and destruction of natüre. One of the masterpieces of this movement is Robert Smithson’s Spiral Jetty. A literatüre review method is used to research the place of this artwork in the art World and the innovative points the artist brought. The natural materials used in the production of the artwork and its relationship eith natüre are also among the topics discussed. The significance of Land Art, which is shaped by the art understanding of Robert Smithson and other important artist, and its relationship with the artwork and natüre are discussed, and in this context, an analysis of the artwork is being cariied out by examining the interaction of Robert Smithson’s Spiral Jetty with its surrounding environment and its changing relationship with natüre over time are examined.

Kaynakça

 • Deniz, M. H. (2009). Sanayileşme Perspektifinde Kentleşme ve Çevre İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi(19), 96.
 • Duchamp, M. (tarih yok).
 • İlboğa, M., & Hasan Hüseyin Aygül. (2015, Kasım). Birlikte Yaşama Kültürü Bağlamında İnsan-Doğa Diyalektiği. Akademik Barış Dergisi(52), 64.
 • Kedik, A. S. (1999). Sanat ve izleyici ilişkisinin değişen görünümü ve zaman kavramı bağlamında Land Art. s. 101.
 • Kedik, A. S. (1999). Sanat ve izleyici ilişkisinin değişen görünümü ve zaman kavramı bağlamında Land Art. s. 105.
 • Kılıç, A. (2013, Ekim). ''Arazi Sanatı'', insanların ve doğanın sömürülmesine karşı mesajlar veriyor. (158), s. 99-109. Ağustos 26, 2022 tarihinde www.bilisimdergisi.org.tr: http://www.bilisimdergisi.org.tr/s158/pdf/98-109.pdf adresinden alındı
 • Kır, Z. (n.d). Land Art Örneği: Spiral Jetty. Ekim 21, 2022 tarihinde www.iyikigormusum.com: https://iyikigormusum.com/bir-land-art-ornegi-spiral-jetty adresinden alındı
 • Özeskici, E. (2018). Sanatta Değişen Paradigmalar: Sanatçı, Eser ve Alıcı İlişkisi. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi(20), 12.
 • Pazarlıoğlu Bingöl, M., & Çevik, N. (2020, Temmuz 18). ÇAĞDAŞ SANATTA DOĞANIN MANİPÜLE EDİLMESİ ÜZERİNE SANATÇI SÖYLEMLERİ. Fine Arts, 158.
 • Smithson, R. (1968, Eylül). A Sedimentation of The Mind: Earth Proposals. (Art Forum) Ekim 02, 2022 tarihinde www.artforum.com: https://www.artforum.com/print/196807/a-sedimentation-of-the-mind-earth-proposals-36602 adresinden alındı
 • Tilki, H. (2018, Aralık). Duvarın Yıkılışı ve Arazi Sanatı. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, III(05), 316.
 • Tilki, H. s. (2018, Aralık). Duvarın yıkılışı ve Arazi Sanatı. Tykhe Sanat ve Tasarım Dergisi, III(05), 315.
 • Wolf, J. (2012, Ağustos 01). Robert Smithson Artist Overview and Analysis. (J. WOLF, Editör, & The Art Story Contributors) Eylül 18, 2022 tarihinde www.theartstory.org: https://www.theartstory.org/artist/smithson-robert/ adresinden alındı
 • Wolf, J. (2012, Ağustos 01). Robert Smithson Sanatçıya Genel Bakış ve Analiz. (J. WOLF, Editör, & The Art Story Contribustors) Eylül 07, 2022 tarihinde www.theartstory.org: https://www.theartstory.org/artist/smithson-robert/ adresinden alındı
 • Yılmaz, M. (2013). Mekan Olarak Yeryüzü, Yapıt Olarak Dünya. M. YILMAZ içinde, Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I, s. 303). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Mekan Olarak Yeryüzü, Yapıt Olarak Dünya. M. YILMAZ içinde, Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I, s. 304). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat. M. Yılmaz içinde, Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I, s. 304). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2013). Modernden Postmoderne Sanat (Cilt I). Ankara, Yenimahalle, Türkiye: Ütopya Yayınları.
Toplam 19 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Güzel Sanatlar, Görsel Sanatlar (Diğer), Resim
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Şakir Can Salman

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Salman, Ş. C. (2023). ARAZİ SANATININ EN ÖNEMLİ ESERLERİNDEN SPIRAL JETTY’NİN ESER-DOĞA İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. IDEART Uluslararası Tasarım Ve Sanat Dergisi, 1(2), 89-98.