Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 183 - 193, 29.12.2019

Öz

Yüzyıllar boyunca büyük bir coğrafi alana yayılmış Türk topluluklarının zengin kültürel yaşayışlarının ürünü olan Türk mutfak kültürü geçmiş yıllardan itibaren, bir çok yiyeceği ile dünyanın en zengin üç mutfağından biri olarak kabul edilmiş konumdadır. Bu zengin mutfağın bir ürünü olan Türk kahvesi de ülkemizin çeşitli yörelerinde farklı uygulama yöntemleri ile tüketilmekte ve kültürel bir içeceğimiz olan sunumları gerçekleştirilmektedir. Bu derlemede Tük kahvesinin bileşenleri ve sağlığa etkileri üzerinde yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Türk kahvesi kendine özgü bir kahve çekirdeği olmamakla beraber Arabica tohumlarının çok inceltilmesi ile tüketime sunulmaktadır. İnsana farklı bir lezzet tanımı sunarken sağlık açısından da vücut için önemli özellikleri barındıran biyolojik bileşenlerin vücuda alınmasını sağlamaktadır. Tüketilen Türk kahvesinin türü, pişirme yöntemi ve tüketim miktarına bağlı olarak etkilerinin değişebileceğine bağlı olarak sağlık üstüne olumlu ya olumsuz etkileri çalışmalarda hala tartışma konusudur. Özellikle de bazı hastalıklar (kanser, diyabet gibi) üzerine olumlu etkileri bulunurken, bazı hastalıkları (osteoporoz gibi) günlük tüketim miktarına bağlı olarak olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu alanda yapılacak olan yeni çalışmalarda özellikle günlük tüketim miktarına bağlı sağlık etkisi incelenecek olursa hastalıklar üzerine pozitif ya da negatif etkisi daha belirgin hale getirilecektir.

Kaynakça

 • Akan H. (2011). Kahve ve sağlık. Mikado Sağlık Yayınları. S:21.
 • Alves RC, Casal S and Oliveira MBPP. Tocopherols in coffee brews: Influence of coffee species, roast degree and brewing procedure. Journal of Food Composition and Analysis 2010;23(8):802-808.
 • Awaad AS, Soliman GA, Al-Outhman MR, Al-Shdoukhi IF, Al-Nafisah RS, Al-Shamery J, Al-Samkhan R, Baqer M and Al-Jaber NA. The effect of four coffee types on normotensive rats and normal/hypertensive human volunteers. Phytotherapy Research 2011;25(6):803-808.
 • Bambha K, Wilson LA, Unalp A, et al. (2014). Coffee consumption in NAFLD patients with lower insulin resistance is associated with lower risk of severe fibrosis. Liver Int 34:1250–8.
 • Bohn SK, Blomhoff R, Paur I. (2014). Coffee and cancer risk, epidemiological evidence, and molecular mechanisms.  Molecular Nutrition & Food Research 58(5): 915-930.
 • Bulduk S, Süren T. (2015). Türk mutfak kültüründe kahve. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/BULDUK-S%C4%B1d%C4%B1ka-S%C3%9CREN-Tufan-T%C3%9CRK-MUTFAK-K%C3%9CLT%C3%9CR%C3%9CNDE-KAHVE.pdf (Erişin: 04.05.2018).
 • Butt MS, Sultan MT. Coffee and its consumption: benefits and risks. Crit Rev Food Sci Nutr 2011;51:363–73.
 • Cao C, Cirrito JR, Lin X, Wang L, Verges DK, Dickson A, et al. 2009. Caffeine suppresses amyloid-b levels in plasma and brain of Alzheimer’s disease transgenic mice. J Alzheimers Dis 17:681–97.
 • Ding WX. (2014). Drinking coffee burns hepatic fat by inducing lipophagy coupled with mitochondrial b-oxidation. Hepatology, 59:1235–8.
 • Dong J, Zou J, Yu XF. Coffee drinking and pancreatic cancer risk: a meta-analysis of cohort studies. World J Gastroenterol 2011;17:1204–10.
 • Esquivel P, Jiménez VM. (2012). Functional properties of coffee and coffee by-products. Food Research International; 46(2): 488-95.
 • Grosso G, Stepaniak U, Polak M, Micek A, Topor-Madry R, Stefler D, Szafraniec K, Pajak A. (2016). Coffee consumption and risk of hypertension in the Polish arm of the HAPIEE cohort study. Eur J Clin Nutr. 70(1): 109-15.
 • Hallström H. (2013). Coffee Consumption in Relation to Osteoporosis and Fractures. Acta Universitatis Upsaliensis. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 874. 100 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-8615-0.
 • Kapetanovic A, Avdic D. (2014). Influence of coffee consumption on bone mineral density in postmenopausal women with estrogen deficiency in menstrual history. Journal of Health Sciences 4(2):105-109.
 • Kawada T. (2018). Coffee consumption and risk of hypertension. Clinical Nutrition, 37: 1440.
 • Küçükkömürler, S., & Özgen, L. (2009). Coffee and Turkish coffee culture. Pakistan Journal of Nutrition, 8(10), 1693–1700.
 • Mattioli AV, Farinetti A. (2018). Dietary sugar added to coffee and tea in pre-menopausal women. Clinical Nutrition 37: 1439.
 • Molloy JW, Calcagno CJ, Williams CD, et al. (2012). Association of coffee and caffeine consumption with fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, and degree of hepatic fibrosis. Hepatology 55:429–36.
 • Murase T, Misawa K, Minegishi Y, Aoki M, Ominami H, Suzuki Y, et al. (2011). Coffee polyphenols suppress diet-induced body fat accumulation by downregulating SREBP-1 c and related molecules in C57 BL/6 J mice. Am J Physiol Endocrinol Metab, 300: 122–33.
 • Navarro AM, Martinez-Gonzalez M, Gea A, Ramallal R. 2017. Coffee consumption and risk of hypertension in the SUN Project. Clinical Nutrition XXX: 1-9.
 • Özdestan Ö. (2014). Evaluation of bioactive amine and mineral levels in Turkish coffee. Food Research International, 61: 167-175.
 • Özgür N. (2012). Türk Kahvesi standartları ve pişirme ekipmanları teknik analizi . türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yayını. http://en.turkkahvesidernegi.org/images/pdf/Standartlarimiz.pdf (Erişim: 01.06.2018).
 • Patel YR, Gadiraju TV, Ellison RC, Hunt SC, Carr JJ, Heiss G, Arnett DK, Pankow JS, Gaziano JM, Djouss L. (2017). Coffee consumption and calcified atherosclerotic plaques in the coronary arteries: The NHLBI Family Heart Study. Clinical Nutrition ESPEN 17:18-21.
 • Rasouli B, Ahlqvist E, Alfredsson L, Anderson T, Carlsson PO, Groop L, & Carlsson S. (2018). Coffee consumption, genetic susceptibility and risk of latent autoimmune diabetes in adults: A population-based case-control study. Diabetes&Metabolism xxx. Article in Press. https://doi.org/10.1016/j.diabet.2018.05.002
 • Reis CEG, Dorea JG, Costa THM. (2018). Effects of coffee consumption on glucose metabolism: A systematic review of clinical trials. Journal of Traditional and Complementary Medicine, xxx: 1-8.
 • Schmit SL, Rennert HS, Rennert G, Gruber SB. (2016). Coffee consumption and the risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 25: 634–9.
 • Sharif K, Watad A, Bragazzi NL, AdawiM. (2017). Coffee and autoimmunity: More than a mere hot beverage. Autoimmunity Reviews, 16: 712-721.
 • Simon TG, Trejo MEP, Zeb I, Frazier-Wood AC, MClelland RL, Chung RT, Budoff MJ. (2017). Coffee consumption is not associated with prevalent subclinical cardiovascular disease (CVD) or the risk of CVD events, in nonalcoholic fatty liver disease: results from the multi-ethnic study of atherosclerosis. Metabolism Clinical and Experimental 75: 1-5.
 • Sözlü S, Yılmaz B, Acar-Tek N. (2017). Kahve tüketimi ve bazı hastalıklarla ilişkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi; 8(2): 33-39.
 • Stutz B, Ahola AJ, Harjutsalo V, Forsblom C, Groop PH. On behalf of the FinnDiane Study Group (2018). Association between habitual coffee consumption and metabolic syndrome in type 1 diabetes. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 28: 470-476.
 • Takahaski K, Yanai S, Shimokado K. (2017). Coffee consumption in aged mice increases energy production and decreases hepatic mTOR levels. Nutrition 38: 1-8.
 • Tzoulaki I. (2018). Moderate coffee intake and cardiovascular health; no grounds for concern. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, xx: 1-2.
 • Ulusoy K. Coffee and coffeehouse culture in Turkish society (a verbal culture and social environmental education study [Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü (Bir Sözlü Kültür ve Sosyal Çevre Eğitimi Çalışması]. Millî Folklor; 2011. 2011; 89: 159-169.
 • Yang P, Zhang XZ, Zhang K, Tang Z. (2015). Associations between frequency of coffee consumption and osteoporosis in Chinese postmenopausal women. Int J Clin Exp Med 8(9):15958-15966.
 • Yılmaz B, Acar-Tek N, Sözlü S. (2017). Turkish cultural heritage: a cup of coffee. Journal of Ethnic Foods, 4: 213-220.
 • Yu X, Bao Z, Zou J, Dong J. (2011). Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer 11(96): 1-11.
 • Wierzejska R. (2015). Coffee consumptıon vs. cancer rısk - a revıew of scıentıfıc data. Rocz Panstw Zakl Hig 66(4): 293-298.
 • Wu L, Sun D, He Y. (2017). Coffee intake and the incident risk of cognitive disorders: A doseeresponse meta-analysis of nine prospective cohort studies. Clinical Nutrition 36: 730-736.

Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3, 183 - 193, 29.12.2019

Öz

Turkish culinary culture, which is the product of the rich cultural lives of Turkish communities spread over a large geographical area for centuries, has been accepted as one of the three richest cuisines in the world with many foods since the past years. Turkish coffee, which is a product of this rich cuisine, is consumed in various regions of our country with different application methods and presentations are made as a cultural drink. In this review, the studies on the components and health effects of Turkish coffee are examined. Although Turkish coffee is not a unique coffee bean, it is offered for consumption with very thinning of Arabica seeds. It provides a different definition of flavor to the human being and it also provides the body with the biological components that contain important properties for the body. Depending on the type of Turkish coffee consumed, the method of cooking and the amount of consumption may vary depending on the consumption, the positive or negative effects on health are still debated in the studies. In particular, some diseases (such as cancer, diabetes) have a positive effect, while some diseases (such as osteoporosis) depending on the amount of daily consumption can adversely affect. In the new studies to be conducted in this field, if the health effect related to daily consumption is examined, the positive or negative effect on the diseases will be made more apparent.

Kaynakça

 • Akan H. (2011). Kahve ve sağlık. Mikado Sağlık Yayınları. S:21.
 • Alves RC, Casal S and Oliveira MBPP. Tocopherols in coffee brews: Influence of coffee species, roast degree and brewing procedure. Journal of Food Composition and Analysis 2010;23(8):802-808.
 • Awaad AS, Soliman GA, Al-Outhman MR, Al-Shdoukhi IF, Al-Nafisah RS, Al-Shamery J, Al-Samkhan R, Baqer M and Al-Jaber NA. The effect of four coffee types on normotensive rats and normal/hypertensive human volunteers. Phytotherapy Research 2011;25(6):803-808.
 • Bambha K, Wilson LA, Unalp A, et al. (2014). Coffee consumption in NAFLD patients with lower insulin resistance is associated with lower risk of severe fibrosis. Liver Int 34:1250–8.
 • Bohn SK, Blomhoff R, Paur I. (2014). Coffee and cancer risk, epidemiological evidence, and molecular mechanisms.  Molecular Nutrition & Food Research 58(5): 915-930.
 • Bulduk S, Süren T. (2015). Türk mutfak kültüründe kahve. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayını. http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/BULDUK-S%C4%B1d%C4%B1ka-S%C3%9CREN-Tufan-T%C3%9CRK-MUTFAK-K%C3%9CLT%C3%9CR%C3%9CNDE-KAHVE.pdf (Erişin: 04.05.2018).
 • Butt MS, Sultan MT. Coffee and its consumption: benefits and risks. Crit Rev Food Sci Nutr 2011;51:363–73.
 • Cao C, Cirrito JR, Lin X, Wang L, Verges DK, Dickson A, et al. 2009. Caffeine suppresses amyloid-b levels in plasma and brain of Alzheimer’s disease transgenic mice. J Alzheimers Dis 17:681–97.
 • Ding WX. (2014). Drinking coffee burns hepatic fat by inducing lipophagy coupled with mitochondrial b-oxidation. Hepatology, 59:1235–8.
 • Dong J, Zou J, Yu XF. Coffee drinking and pancreatic cancer risk: a meta-analysis of cohort studies. World J Gastroenterol 2011;17:1204–10.
 • Esquivel P, Jiménez VM. (2012). Functional properties of coffee and coffee by-products. Food Research International; 46(2): 488-95.
 • Grosso G, Stepaniak U, Polak M, Micek A, Topor-Madry R, Stefler D, Szafraniec K, Pajak A. (2016). Coffee consumption and risk of hypertension in the Polish arm of the HAPIEE cohort study. Eur J Clin Nutr. 70(1): 109-15.
 • Hallström H. (2013). Coffee Consumption in Relation to Osteoporosis and Fractures. Acta Universitatis Upsaliensis. Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 874. 100 pp. Uppsala. ISBN 978-91-554-8615-0.
 • Kapetanovic A, Avdic D. (2014). Influence of coffee consumption on bone mineral density in postmenopausal women with estrogen deficiency in menstrual history. Journal of Health Sciences 4(2):105-109.
 • Kawada T. (2018). Coffee consumption and risk of hypertension. Clinical Nutrition, 37: 1440.
 • Küçükkömürler, S., & Özgen, L. (2009). Coffee and Turkish coffee culture. Pakistan Journal of Nutrition, 8(10), 1693–1700.
 • Mattioli AV, Farinetti A. (2018). Dietary sugar added to coffee and tea in pre-menopausal women. Clinical Nutrition 37: 1439.
 • Molloy JW, Calcagno CJ, Williams CD, et al. (2012). Association of coffee and caffeine consumption with fatty liver disease, nonalcoholic steatohepatitis, and degree of hepatic fibrosis. Hepatology 55:429–36.
 • Murase T, Misawa K, Minegishi Y, Aoki M, Ominami H, Suzuki Y, et al. (2011). Coffee polyphenols suppress diet-induced body fat accumulation by downregulating SREBP-1 c and related molecules in C57 BL/6 J mice. Am J Physiol Endocrinol Metab, 300: 122–33.
 • Navarro AM, Martinez-Gonzalez M, Gea A, Ramallal R. 2017. Coffee consumption and risk of hypertension in the SUN Project. Clinical Nutrition XXX: 1-9.
 • Özdestan Ö. (2014). Evaluation of bioactive amine and mineral levels in Turkish coffee. Food Research International, 61: 167-175.
 • Özgür N. (2012). Türk Kahvesi standartları ve pişirme ekipmanları teknik analizi . türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği Yayını. http://en.turkkahvesidernegi.org/images/pdf/Standartlarimiz.pdf (Erişim: 01.06.2018).
 • Patel YR, Gadiraju TV, Ellison RC, Hunt SC, Carr JJ, Heiss G, Arnett DK, Pankow JS, Gaziano JM, Djouss L. (2017). Coffee consumption and calcified atherosclerotic plaques in the coronary arteries: The NHLBI Family Heart Study. Clinical Nutrition ESPEN 17:18-21.
 • Rasouli B, Ahlqvist E, Alfredsson L, Anderson T, Carlsson PO, Groop L, & Carlsson S. (2018). Coffee consumption, genetic susceptibility and risk of latent autoimmune diabetes in adults: A population-based case-control study. Diabetes&Metabolism xxx. Article in Press. https://doi.org/10.1016/j.diabet.2018.05.002
 • Reis CEG, Dorea JG, Costa THM. (2018). Effects of coffee consumption on glucose metabolism: A systematic review of clinical trials. Journal of Traditional and Complementary Medicine, xxx: 1-8.
 • Schmit SL, Rennert HS, Rennert G, Gruber SB. (2016). Coffee consumption and the risk of colorectal cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 25: 634–9.
 • Sharif K, Watad A, Bragazzi NL, AdawiM. (2017). Coffee and autoimmunity: More than a mere hot beverage. Autoimmunity Reviews, 16: 712-721.
 • Simon TG, Trejo MEP, Zeb I, Frazier-Wood AC, MClelland RL, Chung RT, Budoff MJ. (2017). Coffee consumption is not associated with prevalent subclinical cardiovascular disease (CVD) or the risk of CVD events, in nonalcoholic fatty liver disease: results from the multi-ethnic study of atherosclerosis. Metabolism Clinical and Experimental 75: 1-5.
 • Sözlü S, Yılmaz B, Acar-Tek N. (2017). Kahve tüketimi ve bazı hastalıklarla ilişkisi. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi; 8(2): 33-39.
 • Stutz B, Ahola AJ, Harjutsalo V, Forsblom C, Groop PH. On behalf of the FinnDiane Study Group (2018). Association between habitual coffee consumption and metabolic syndrome in type 1 diabetes. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, 28: 470-476.
 • Takahaski K, Yanai S, Shimokado K. (2017). Coffee consumption in aged mice increases energy production and decreases hepatic mTOR levels. Nutrition 38: 1-8.
 • Tzoulaki I. (2018). Moderate coffee intake and cardiovascular health; no grounds for concern. Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, xx: 1-2.
 • Ulusoy K. Coffee and coffeehouse culture in Turkish society (a verbal culture and social environmental education study [Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahvehane Kültürü (Bir Sözlü Kültür ve Sosyal Çevre Eğitimi Çalışması]. Millî Folklor; 2011. 2011; 89: 159-169.
 • Yang P, Zhang XZ, Zhang K, Tang Z. (2015). Associations between frequency of coffee consumption and osteoporosis in Chinese postmenopausal women. Int J Clin Exp Med 8(9):15958-15966.
 • Yılmaz B, Acar-Tek N, Sözlü S. (2017). Turkish cultural heritage: a cup of coffee. Journal of Ethnic Foods, 4: 213-220.
 • Yu X, Bao Z, Zou J, Dong J. (2011). Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer 11(96): 1-11.
 • Wierzejska R. (2015). Coffee consumptıon vs. cancer rısk - a revıew of scıentıfıc data. Rocz Panstw Zakl Hig 66(4): 293-298.
 • Wu L, Sun D, He Y. (2017). Coffee intake and the incident risk of cognitive disorders: A doseeresponse meta-analysis of nine prospective cohort studies. Clinical Nutrition 36: 730-736.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem ÖZER ALTUNDAĞ> (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7117-6335
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2019
Başvuru Tarihi 13 Kasım 2019
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 2, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { iduhes666914, journal = {Izmir Democracy University Health Sciences Journal}, eissn = {2651-4575}, address = {iduhes@idu.edu.tr}, publisher = {İzmir Demokrasi Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, number = {3}, pages = {183 - 193}, title = {TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Özer Altundağ, Özlem} }
APA Özer Altundağ, Ö. (2019). TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ . Izmir Democracy University Health Sciences Journal , 2 (3) , 183-193 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/51218/666914
MLA Özer Altundağ, Ö. "TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ" . Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 183-193 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iduhes/issue/51218/666914>
Chicago Özer Altundağ, Ö. "TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 (2019 ): 183-193
RIS TY - JOUR T1 - TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ AU - ÖzlemÖzer Altundağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Izmir Democracy University Health Sciences Journal JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 193 VL - 2 IS - 3 SN - -2651-4575 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Izmir Democracy University Health Sciences Journal TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ %A Özlem Özer Altundağ %T TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ %D 2019 %J Izmir Democracy University Health Sciences Journal %P -2651-4575 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Özer Altundağ, Özlem . "TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ". Izmir Democracy University Health Sciences Journal 2 / 3 (Aralık 2019): 183-193 .
AMA Özer Altundağ Ö. TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ. IDUHeS. 2019; 2(3): 183-193.
Vancouver Özer Altundağ Ö. TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ. Izmir Democracy University Health Sciences Journal. 2019; 2(3): 183-193.
IEEE Ö. Özer Altundağ , "TÜRK KAHVESİNİN SAĞLIK BOYUTU ve ETKİLERİ", Izmir Democracy University Health Sciences Journal, c. 2, sayı. 3, ss. 183-193, Ara. 2019

227151960619606                 19629                   19630 1995319957 

19952  19958  20682 

20686


23848