İletişim Bilgileri

Editör

GÜNAY ÖZTÜRK
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
gunay.ozturk@idu.edu.tr

Teknik İletişim

GÜNAY ÖZTÜRK
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
gunay.ozturk@idu.edu.tr

Dergi İletişim

Izmir Democracy University Natural and Applied Sciences Review
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
idunas@idu.edu.tr