Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

THE ANALYSIS OF UKRAINIAN CRISES’ EFFECTS ON BELARUS-RUSSIA BILATERAL RELATIONS

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 41 - 50, 03.07.2019

Öz

This article analyzes the effects of Ukrainian Crises
on Belarus-Russia bilateral relations with the help of historical facts and
recent event. Russia’s position and power give her a chance to dominate the
region in which ex-Soviet Union territories currently exist as independent
states. The dependence to Russia on economy does not allow countries like
Belarus to ignore rising situation. The conflict between Ukraine and Russia
forced Belarus to adopt new policy and approaches not only its relation with
Ukraine but also with Russia. The article argues that because of historical
roots and economic dependence Ukrainian Crises’ effects are greater and
anticipated.
 

Kaynakça

 • Baranchik, Y. (2015). How belarusization movement is going in Belarus, RN.
 • Daneyko, (2017), Peculiarities of Belarusian national identity. Online http://www.dw.com/ru/особенности-белорусской-национальной-иден- тичности/a-37674267
 • Friedman, U. (2014). A Ukraine Peace Plan That Excludes Ukrainians Is Unacceptable, the Atlantic. Online https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/09/response-boisto-peace-plan-ukraine-russia-us/379428/
 • Karbalevich, V. (2016). The prospect of Slavic unity. Belarus’ relations with Russia and Ukraine: a Belarusian view, Present and Future relations between Russia, Ukraine and Belarus, Stockholm, Swedish National Defence College.
 • Kravchuk, L. (2013), Interview with Former Ukrainian president Leonid Kravchuk, Radio Svoboda. Online https://www.svoboda.org/a/29779412.html.
 • Laruelle, M. (2015), The `Russian World`, Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, Washington DC, Center For Global Interest.
 • Nosevich, V. (2008). Problems of Grand Lithuanian Duchy: view of Belarusian history, Lietuvos istorijos studijos, (22), 39-57.
 • Podlesny, E. (2016). Belarusian National Republic: triumph and tragedy, 142(1).
 • Shraibman, A. (2016). The Lukashenko Formula: Belarus’s Crimea Flip-Flops”, Carnegie Moscow Center. Online http://carnegie.ru/commentary/?fa=63698.
 • Vorobyeva, (2016). Strengthening of government, Bankauski vesnik, 12(1), 68-71.
 • Taras, A. (2014). Short overview of Belarusian history. Online http://coollib.com/b/277966.
 • Tyutyushev, M. (2015). Belarusian National Republic: appearance and history. Online http://fb.ru/article/186510/belorusskaya-narodnaya-respublikaprovozglashenie-i-istoriya.
 • Unur, E. and D. Doganyilmaz Duman. (2016). Sosyal Kimlik Olarak İslam’ın Sosyal Medyaya Yansıması: #Gerçekİslam. Din Bilimleri Akademik Araştirma Dergisi, 16 (3), 37-61.
 • Volkov, (2017). Lukashenko and Belarusian nationalism. Online http://naspravdi.info/byvshiy-sssr/lukashenko-i-belorusskiy-nacionalizm.
 • Yankoyt, V. (2017). How Russian world study Belarusian nationalism.
 • Yegorov, A. (2016). Digest of Belarusian Analytics, Belarus Digest. Online https://belarusdigest.com/story/civil-society-in-focus-belarusian-opposition-internet-users-digest-of-belarusian-analytics/.

UKRAYNA KRİZİ’NİN BELARUS-RUSYA İKİLİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 1, 41 - 50, 03.07.2019

Öz

Bu makale,
Ukrayna Krizi’nin Belarus-Rusya ikili ilişkileri üzerindeki etkilerini tarihsel
olgularla ve son olaylarla birlikte incelemektedir. Rusya’nın konumu ve gücü,
şuanda Sovyetler Birliği’nin eski topraklarında bağımsız devletlerin bulunduğu
bölgeye hâkim olma şansını veriyor. Rusya’ya olan ekonomik bağımlılık Belarus
gibi ülkelerin bölgedeki artan tansiyonu görmezden gelmelerine izin vermiyor.
Ukrayna ile Rusya arasındaki ihtilaf, Belarus'u sadece Ukrayna ile
ilişkilerinde değil, Rusya ile olan ilişkilerinde de yeni politikalar
geliştirmeye zorlamıştır. Makale, tarihsel bağlar ve ekonomik bağımlılık
nedeniyle Ukrayna Krizi’nin etkilerinin öngörüldüğünden daha büyük olduğunu
savunuyor. 

Kaynakça

 • Baranchik, Y. (2015). How belarusization movement is going in Belarus, RN.
 • Daneyko, (2017), Peculiarities of Belarusian national identity. Online http://www.dw.com/ru/особенности-белорусской-национальной-иден- тичности/a-37674267
 • Friedman, U. (2014). A Ukraine Peace Plan That Excludes Ukrainians Is Unacceptable, the Atlantic. Online https://www.theatlantic.com/international/archive/2014/09/response-boisto-peace-plan-ukraine-russia-us/379428/
 • Karbalevich, V. (2016). The prospect of Slavic unity. Belarus’ relations with Russia and Ukraine: a Belarusian view, Present and Future relations between Russia, Ukraine and Belarus, Stockholm, Swedish National Defence College.
 • Kravchuk, L. (2013), Interview with Former Ukrainian president Leonid Kravchuk, Radio Svoboda. Online https://www.svoboda.org/a/29779412.html.
 • Laruelle, M. (2015), The `Russian World`, Russia’s Soft Power and Geopolitical Imagination, Washington DC, Center For Global Interest.
 • Nosevich, V. (2008). Problems of Grand Lithuanian Duchy: view of Belarusian history, Lietuvos istorijos studijos, (22), 39-57.
 • Podlesny, E. (2016). Belarusian National Republic: triumph and tragedy, 142(1).
 • Shraibman, A. (2016). The Lukashenko Formula: Belarus’s Crimea Flip-Flops”, Carnegie Moscow Center. Online http://carnegie.ru/commentary/?fa=63698.
 • Vorobyeva, (2016). Strengthening of government, Bankauski vesnik, 12(1), 68-71.
 • Taras, A. (2014). Short overview of Belarusian history. Online http://coollib.com/b/277966.
 • Tyutyushev, M. (2015). Belarusian National Republic: appearance and history. Online http://fb.ru/article/186510/belorusskaya-narodnaya-respublikaprovozglashenie-i-istoriya.
 • Unur, E. and D. Doganyilmaz Duman. (2016). Sosyal Kimlik Olarak İslam’ın Sosyal Medyaya Yansıması: #Gerçekİslam. Din Bilimleri Akademik Araştirma Dergisi, 16 (3), 37-61.
 • Volkov, (2017). Lukashenko and Belarusian nationalism. Online http://naspravdi.info/byvshiy-sssr/lukashenko-i-belorusskiy-nacionalizm.
 • Yankoyt, V. (2017). How Russian world study Belarusian nationalism.
 • Yegorov, A. (2016). Digest of Belarusian Analytics, Belarus Digest. Online https://belarusdigest.com/story/civil-society-in-focus-belarusian-opposition-internet-users-digest-of-belarusian-analytics/.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Veranika TAUSTYKH Bu kişi benim
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gökhan DUMAN
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7007-3542
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Temmuz 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
TAUSTYKH, V., & DUMAN, G. (2019). UKRAYNA KRİZİ’NİN BELARUS-RUSYA İKİLİ İLİŞKİLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ. Izmir Democracy University Social Sciences Journal, 2(1), 41-50.