Izmir Democracy University Social Sciences Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2651-5458 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İzmir Demokrasi Üniversitesi |


“IDUSOS” dergisi elektronik ortamda uluslararası standartlarda yayın yapan, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer veren hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Sosyal Bilimlerin çerçevesinde; işletme, iktisat, hukuk, maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, lojistik, tarih, edebiyat, yabancı diller, ölçme ve değerlendirme, arkeoloji ile ilişkili (disiplinlerarası dahil) çalışmalar kabul edilmektedir.                           .  "IDUSOS" is an open-access, double blind peer-reviewed, international online academic research journal published biannually (in June and December). The Journal publishes articles in Turkish and English.

The Journal aims to evaluate the submitted articles (scientific research or studies) in the disciplines of Business Administration, Economics, Law, Public Finance, Accounting and Taxation, Finance, Political Science and Public Administration, International Relations, Psychology, Sociology, Logistics, History, Literature, Foreign Languages, Measurement and Evaluation, Archaeology depending on our ethic policy and publication guidelines and to share aspects and thoughts (which directly belongs to the author) with scientific community and practitioners.

Izmir Democracy University Social Sciences Journal

e-ISSN 2651-5458 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı İzmir Demokrasi Üniversitesi |
Kapak Resmi


“IDUSOS” dergisi elektronik ortamda uluslararası standartlarda yayın yapan, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer veren hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Sosyal Bilimlerin çerçevesinde; işletme, iktisat, hukuk, maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, lojistik, tarih, edebiyat, yabancı diller, ölçme ve değerlendirme, arkeoloji ile ilişkili (disiplinlerarası dahil) çalışmalar kabul edilmektedir.                           .  "IDUSOS" is an open-access, double blind peer-reviewed, international online academic research journal published biannually (in June and December). The Journal publishes articles in Turkish and English.

The Journal aims to evaluate the submitted articles (scientific research or studies) in the disciplines of Business Administration, Economics, Law, Public Finance, Accounting and Taxation, Finance, Political Science and Public Administration, International Relations, Psychology, Sociology, Logistics, History, Literature, Foreign Languages, Measurement and Evaluation, Archaeology depending on our ethic policy and publication guidelines and to share aspects and thoughts (which directly belongs to the author) with scientific community and practitioners.