e-ISSN: 2651-5458
Başlangıç: 2018
Yayın Aralığı: 6 Ayda 1
Yayıncı: İzmir Demokrasi Üniversitesi
Kapak Resmi
       

“IDUSOS” dergisi elektronik ortamda uluslararası standartlarda yayın yapan, Türkçe ve İngilizce çalışmalara yer veren hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergimize gönderilen çalışmalar turnitin intihal programından geçirilmektedir.

Sosyal Bilimlerin çerçevesinde; işletme, iktisat, hukuk, maliye, muhasebe ve vergi uygulamaları, finans, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, lojistik, tarih, edebiyat, yabancı diller, ölçme ve değerlendirme, arkeoloji ile ilişkili (disiplinlerarası dahil) çalışmalar kabul edilmektedir.                           .  "IDUSOS" is an open-access, double blind peer-reviewed, international online academic research journal published biannually (in June and December). The Journal publishes articles in Turkish and English. Studies submitted to our journal are passed through the turnitin plagiarism program.

The Journal aims to evaluate the submitted articles (scientific research or studies) in the disciplines of Business Administration, Economics, Law, Public Finance, Accounting and Taxation, Finance, Political Science and Public Administration, International Relations, Psychology, Sociology, Logistics, History, Literature, Foreign Languages, Measurement and Evaluation, Archaeology depending on our ethic policy and publication guidelines and to share aspects and thoughts (which directly belongs to the author) with scientific community and practitioners.