Dergi Kurulları

Editör/Editor

Editör/Editor

Prof. Meltem INCE YENİLMEZ IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY 0000-0002-4689-3196 Türkiye
Çalışma Ekonomisi, Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi, Çalışma Sosyolojisi

Editör Yardımcısı/Vice Editor

Prof. Dr. Hülya YÜKSEL İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-1975-2248 Türkiye
Sosyoloji
Doç. Dr. Emre ÜNLÜ Izmir Democracy University Türkiye
Eğitim

Alan Editörleri/Field Editors

Doç. Dr. Eylül KABAKÇI GÜNAY İzmir Demokrasi Üniversitesi Türkiye Web
Büyüme, Kalkınma Ekonomisi - Makro, Gelişme Ekonomisi
Prof. Dr. Pınar AYTEKİN İzmir Demokrasi Üniversitesi 0000-0003-4313-1927 Türkiye
Pazarlama, Tüketici Davranışı
Doç. Dr. Dilara SÜLÜN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Avrupa Birliği Ekonomisi, Avrupa ve Bölge Çalışmaları, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri
Finansal Ekonomi, Finansal Muhasebe
Doç. Dr. Kadir DEMİR İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9568-9450 Türkiye
Bilgi Sistemleri Organizasyonu ve Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Öğretim Teknolojileri
Yrd. Doç. Dr. Işıl KELLEVEZİR İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yoksulluk Çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖRGEN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Karşılaştırmalı Siyasi Hareketler, Uluslararası Siyaset, Siyaset Sosyolojisi

Yayın Kurulu Sekreteri/Editorial Board Secretary

Arş. Gör. Çağla ODUNCULAR İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ekonomi Politik Teorisi
Arş. Gör. Fatma DAHIN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Uluslararası İktisat

Mizanpaj Editörü/Layout Editor

Arş. Gör. Kadir AKGÜNDÜZ İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Büyüme, Kalkınma Ekonomisi - Makro, Gelişme Ekonomisi