Dergi Kurulları

Editör/Editor

Editör/Editor

Prof. Dr. Meltem INCE YENİLMEZ IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY 0000-0002-4689-3196 Türkiye
Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi

Editör Yardımcısı/Vice Editor

Doç. Dr. Eylül KABAKÇI GÜNAY İzmir Demokrasi Üniversitesi 0000-0001-5547-4316 Türkiye
Büyüme, Gelişme Ekonomisi - Makro, Yoksulluk Çalışmaları

Alan Editörleri/Field Editors

Doç. Dr. Ferhat TOPBAŞ İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-7576-4668 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Pınar AYTEKİN İzmir Demokrasi Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Doç. Dr. Dilara SÜLÜN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Avrupa Birliği Ekonomisi, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa ve Bölge Çalışmaları
Doç. Dr. Musa GÖK İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Maliye, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Maliyesi
Dr. Öğr. Üyesi Kadir DEMİR İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9568-9450 Türkiye
Eğitim/Öğretim Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri
Yrd. Doç. Dr. Işıl KELLEVEZİR Izmir Democracy University Türkiye
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Yoksulluk Çalışmaları
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet GÖRGEN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9647-2691 Türkiye
Siyaset Bilimi, Siyasal Akımlar ve Siyasal Düşünce Tarihi, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Siyaset Sosyolojisi, Uluslararası Siyaset

Yayın Kurulu Sekreteri/Editorial Board Secretary

Arş. Gör. Çağla ODUNCULAR İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2964-8479 Türkiye
Makro İktisat, İktisat Teorisi
Arş. Gör. Fatma DAHIN İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8890-1836 Türkiye
Uluslararası İktisat

Mizanpaj Editörü/Layout Editor

Arş. Gör. Kadir AKGÜNDÜZ İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0934-3002 Türkiye
Ekonometri, Makro İktisat