Yazım Kuralları

Makalelerde başlık, özet, anahtar kelimeler, literatür ve referansların tümü yer almalıdır.

Makale başlıkları 50 kelimeyi geçmemelidir.

Makalenin özeti, okuyucuya araştırmanın neden yapıldığını, neler ortaya koyduğunu ve bulguların neden önemli olduğunu açıklamalıdır. Özet 250-320 kelime arasında olmalı ve çalışmanın amaç ve kapsamını, araştırma tekniğini ve sonuçlarını içermeli ve kaynak gösterilmemelidir. Özette alt başlık ve referans yer almamalıdır. Özetler hem İngilizce hem de Türkçe olarak yazılmalıdır.

Anahtar Sözcükler: Makaleler özetten sonra en az üç, en fazla beş anahtar sözcük içermelidir.

Makalenin birincil içeriği şu bölümleri içerir: literatür, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma, tartışma, sonuç ve çıkarımlar. Bölümlere ayrılmıştır. Gerekirse, üç katmana kadar alt başlık kullanılabilir; lütfen bunları açıkça ayırt edin. Alt bölümler 1.1 (daha sonra 1.1.1, 1.1.2,...), 1.2 vb. olarak etiketlenmelidir. Makale, makalenin alaka düzeyini ve anlamını açıklayan kısa bir giriş ile başlamalıdır. Açılış, okuyuculara araştırmayı ve yazarların testleri neden gerçekleştirdiklerini anlamak için ihtiyaç duydukları arka plan bilgilerini vermelidir. Teknik veya mesleki bir kelime, işaret, kısaltma veya akronim ilk kez kullanıldığında açıklanmalıdır.

Makale Formatı
Yazının ana içeriği tercihen 5000-7000 kelime uzunluğunda olmalıdır (Özet, Kaynaklar, Tablolar, Şekiller ve  açıklamaları hariç). Times New Roman yazı karakteri (12 punto), iki yana yaslı, 1,5 satır aralığı ile 2,5 cm kenar boşluklarıyla yazılmalıdır.

Şekil ve Tablo
Tüm tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır. Makalede yer alan tablolar ve şekiller Times New Roman yazı tipi (10 punto) ve tek aralıklı olarak yazılmalıdır. Tablolar, “Tablo 1.” şekiller ise “Şekil 1.” olarak koyu renkli; kaynak ise tablo ve şeklin altında olmalıdır. 

Makalelerin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Referanslar
Bibliyografik alıntılar için, APA 07 kullanılmalıdır. Son notlar açıklayıcı bilgiler içerecektir. APA hakkında daha fazla ayrıntı için APA 7'ye bakın. Metin, Referans Listesinde listelenen tüm kaynaklara atıfta bulunur. Referans linkine https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples#textual-works ulaşabilirsiniz.