İletişim Bilgileri

Editör

Prof.Dr. Meltem INCE YENILMEZ
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
melteminceyenilmez@gmail.com
+902322601001

Editör Yardımcısı

Hülya Yüksel
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
hulya.yuksel@idu.edu.tr
+902322661001

Editör Yardımcısı

Emre Ünlü
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
emre.unlu@idu.edu.tr
+902322601001

Teknik İletişim

Kadir AKGÜNDÜZ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
kadir.akgunduz@idu.edu.tr
+902322601001

Yazar Destek

Çağla ODUNCULAR
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
cagla.oduncular@idu.edu.tr
+902322601001

Gönderi Destek

Fatma DAHIN
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
fatma.dahin@idu.edu.tr
+902322601001