İletişim Bilgileri

Editör

Prof.Dr. Meltem INCE YENILMEZ
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
melteminceyenilmez@gmail.com
+902322601001

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Eylül KABAKÇI GÜNAY
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
eylul.kabakci@idu.edu.tr
+902322601001

Teknik İletişim

Arş. Gör. Kadir AKGÜNDÜZ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
kadir.akgunduz@idu.edu.tr
+902322601001

Yazar Destek

Arş. Gör. Çağla ODUNCULAR
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
cagla.oduncular@idu.edu.tr
+902322601001

Gönderi Destek

Arş. Gör. Fatma DAHIN
IZMIR DEMOCRACY UNIVERSITY
fatma.dahin@idu.edu.tr
+902322601001