Amaç ve Kapsam

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin amacı, dünyada ve Türkiye’de sosyal bilimler alanlarındaki boşluğu doldurmak, sosyal bilim alanlarındaki problemlerin çözümüne yönelik bilimsel araştırmalar, incelemeler, analizler, değerlendirmeler ve makaleler yoluyla literatüre katkı sağlamaktır. Bu alanda yazılan akademik makaleler, derginin yayın ilkeleri çerçevesinde yayınlanır.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sosyal Bilimler alanında yapılan özgün, ulusal ve uluslararası araştırmaların bilim dünyası ve kamuoyu ile paylaşılması, ilgili alanların problemlerine etkin ve orjinal çözümler sunulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Derginin kapsamı İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü olarak belirlenmekle birlikte, Eğitim Bilimleri ve Sosyoloji alanları ile ilişkili diğer disiplinlere de açık olup gönderilen eserler değerlendirmeye alınacak ve alanında uzman hakemlerle irtibata geçilecektir.


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık