Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 33 - 56, 30.06.2021

Öz

Küreselleşen tedarik zinciri beraberinde aşılması gereken birçok problem getirmiştir. Bu problemlerin başında ise izlenebilirlik ve güvenilirlik gelmektedir. Bu nedenle blok zinciri uygulamalarının tedarik zinciri yönetimine adapte edilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır çünkü basit tedarik zincirinde alt düzey tedarikçiler kontrol edilememektedir ancak blok zinciri uygulamaları ve bu uygulamalardan birisi olan akıllı sözleşmeler sayesinde tedarik zinciri yönetiminde iş ve bilgi akışı kolaylaşmakta, izlenebilirlik ve güvenilirlik sağlanmakta, hatalar azaltılabilmekte ve zaman ile maliyet tasarrufu yapılabilmektedir. Bahsi geçen uygulamalar ve avantajları sayesinde ise halihazırda yapılan birçok proje ile birleşik tedarik zinciri yönetimi uygulamaları hız kazanmakta ve gelişim göstermektedir. Bu derlemede ise blok zincirinin gelişiminden ve altyapısından bahsedilmekle birlikte blok zincirinin, tedarik zincirine sunmuş olduğu bazı avantajlar ile uygulanan kullanım alanları açıklanmıştır.

Kaynakça

 • Akben, İ. ve Çınar, S. (2018). LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BLOCKCHAIN: VAATLER, UYGULAMALAR VE ENGELLER. (ss.1452-1456). ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ. Diyarbakır. 28-29 Aralık.
 • Altay Topcu, B. ve Sümerli Sarıgül, S. (2020). Dünyada ve Türkiye’de Blok Zinciri Teknolojisi: Finans Sektörü, Dış Ticaret ve Vergisel Düzenlemeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. (18): 31-37.
 • Avunduk, H. ve Aşan, H. (2018). Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme Uygulamaları: Genel Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 33(1): 378-379.
 • Bakan, İ. ve Şekkeli, Z.H. (2019). Blok Zincir Teknolojisi ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Uygulamaları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 11(18): 2851-2862.
 • Deloitte. (2018). Blokzincir Potansiyelinin Keşfi: 2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması. (pp.26). Erişim Tarihi: (22.01.2021). Erişim Adresi: (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/blokzincir-potansiyelinin-kesfi.pdf).
 • Gerdan, D., Koç, C. ve Vatandaş, M. (2020). Gıda Ürünlerinin İzlenebilirliğinde Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 16(2): 10.
 • Kırbaç, G. (2020). TEDARİK ZİNCİRİNDE BLOKZİNCİRİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMIYLA 3PL ŞİRKETLERİNDE İNCELENMESİ. (Doktora Tezi). İzmir: Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler. Enstitüsü. ss.15-59.
 • Kınacı, M. (2019). BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE AKILLI SÖZLEŞMELERİN YAYGINLAŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ss.8-44.
 • Koç, E. (2020). Tedarik Zinciri İzlenebilirliği ve Sürdürülebilirliğinde Yeni Paradigma: Blokzincir. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(20): 426-428.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. ss.1-8.
 • Özyüksel, S. ve Ekinci, M. (2020). BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN DIŞ TİCARETE ETKİSİNİN ÖRNEK PROJELER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. (1):84-93.
 • Takaoğlu, M., Özer, Ç. ve Parlak, M. (2019). Blokzinciri Teknolojisi ve Türkiye’deki Muhtemel Uygulanma Alanları. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi. 1(2): 265-273.
 • Tanrıverdi, M., Uysal, M. ve Üstündağ, M.T. (2018). Blokzinciri Teknolojisi Nedir ? Ne Değildir ?: Alanyazın İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 12(3): 210.
 • Tekin, M., Öztürk, D. ve Bahar, İ. (2020). Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi. Kent Akademisi. 13(3): 575-583.
 • Usta, A ve Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101. İstanbul: BKM Yayınları. ss.18-123
 • Uzun, H. (2020). İşletmelerin Blok Zinciri (Blockchain) Uygulamalarında Ticari Birliklerin Rolü. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(1): 92-94.
 • Ünal, G. ve Uluyol, Ç. (2020). Blok Zinciri Teknolojisi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 13(2):167-169.
 • Ünsal, E. ve Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. (13): 59.
 • Yıldız, R.Ö. ve Baştuğ, S. (2018). Blok Zincir Teknolojisi Kapsamında Elektronik Konşimento. (ss.7-12). IV.ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ. Düzenleyen Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın. 7-8 Eylül 2018.
 • Yıldız, B. (2019). Dijital Dönüşüm Sürecinde Blok Zinciri Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler. Dijital Dönüşüm Trendleri (ss.125.). İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Yıldızbaşı, A. ve Üstünyer, P. (2019). Tarımsal Gıda Tedarik Zincirinde Blokzincir Tasarımı: Türkiye’de Hal Yasası Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 21(21): 460.

USING BLOCK CHAIN TECHNOLOGY IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 33 - 56, 30.06.2021

Öz

The globalizing supply chain has brought many problems to overcome. At the top of these problems are traceability and reliability. For this reason, the necessity of adapting blockchain applications to supply chain management has emerged because low-level suppliers cannot be controlled in a simple supply chain, but thanks to blockchain applications and smart contracts, which is one of these applications, work and information flow in supply chain management is facilitated, traceability and reliability can be achieved, errors can be reduced, time and cost savings can be made. Thanks to the aforementioned applications and advantages, combined supply chain management applications are gaining momentum and developing with many projects currently being carried out. In this article, the development and infrastructure of the blockchain are mentioned, as well as some of the advantages offered by the blockchain to the supply chain, and the areas of use applied.

Kaynakça

 • Akben, İ. ve Çınar, S. (2018). LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BLOCKCHAIN: VAATLER, UYGULAMALAR VE ENGELLER. (ss.1452-1456). ANADOLU I. ULUSLARARASI MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ. Diyarbakır. 28-29 Aralık.
 • Altay Topcu, B. ve Sümerli Sarıgül, S. (2020). Dünyada ve Türkiye’de Blok Zinciri Teknolojisi: Finans Sektörü, Dış Ticaret ve Vergisel Düzenlemeler Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. (18): 31-37.
 • Avunduk, H. ve Aşan, H. (2018). Blok Zinciri (Blockchain) Teknolojisi ve İşletme Uygulamaları: Genel Bir Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 33(1): 378-379.
 • Bakan, İ. ve Şekkeli, Z.H. (2019). Blok Zincir Teknolojisi ve Tedarik Zinciri Yönetimindeki Uygulamaları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 11(18): 2851-2862.
 • Deloitte. (2018). Blokzincir Potansiyelinin Keşfi: 2018 Yılı Türkiye Blokzincir Araştırması. (pp.26). Erişim Tarihi: (22.01.2021). Erişim Adresi: (https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/consulting/blokzincir-potansiyelinin-kesfi.pdf).
 • Gerdan, D., Koç, C. ve Vatandaş, M. (2020). Gıda Ürünlerinin İzlenebilirliğinde Blok Zinciri Teknolojisinin Kullanımı. Tarım Makinaları Bilimi Dergisi. 16(2): 10.
 • Kırbaç, G. (2020). TEDARİK ZİNCİRİNDE BLOKZİNCİRİN KALİTE FONKSİYON YAYILIMIYLA 3PL ŞİRKETLERİNDE İNCELENMESİ. (Doktora Tezi). İzmir: Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler. Enstitüsü. ss.15-59.
 • Kınacı, M. (2019). BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE AKILLI SÖZLEŞMELERİN YAYGINLAŞMASININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. ss.8-44.
 • Koç, E. (2020). Tedarik Zinciri İzlenebilirliği ve Sürdürülebilirliğinde Yeni Paradigma: Blokzincir. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(20): 426-428.
 • Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. ss.1-8.
 • Özyüksel, S. ve Ekinci, M. (2020). BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİSİNİN DIŞ TİCARETE ETKİSİNİN ÖRNEK PROJELER ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ. İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi. (1):84-93.
 • Takaoğlu, M., Özer, Ç. ve Parlak, M. (2019). Blokzinciri Teknolojisi ve Türkiye’deki Muhtemel Uygulanma Alanları. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi. 1(2): 265-273.
 • Tanrıverdi, M., Uysal, M. ve Üstündağ, M.T. (2018). Blokzinciri Teknolojisi Nedir ? Ne Değildir ?: Alanyazın İncelemesi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 12(3): 210.
 • Tekin, M., Öztürk, D. ve Bahar, İ. (2020). Akıllı Lojistik Faaliyetlerinde Blokzincir Teknolojisi. Kent Akademisi. 13(3): 575-583.
 • Usta, A ve Doğantekin, S. (2017). Blockchain 101. İstanbul: BKM Yayınları. ss.18-123
 • Uzun, H. (2020). İşletmelerin Blok Zinciri (Blockchain) Uygulamalarında Ticari Birliklerin Rolü. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 5(1): 92-94.
 • Ünal, G. ve Uluyol, Ç. (2020). Blok Zinciri Teknolojisi. Bilişim Teknolojileri Dergisi. 13(2):167-169.
 • Ünsal, E. ve Kocaoğlu, Ö. (2018). Blok Zinciri Teknolojisi: Kullanım Alanları, Açık Noktaları ve Gelecek Beklentileri. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi. (13): 59.
 • Yıldız, R.Ö. ve Baştuğ, S. (2018). Blok Zincir Teknolojisi Kapsamında Elektronik Konşimento. (ss.7-12). IV.ULUSLARARASI KAFKASYA – ORTA ASYA DIŞ TİCARET VE LOJİSTİK KONGRESİ. Düzenleyen Adnan Menderes Üniversitesi. Aydın. 7-8 Eylül 2018.
 • Yıldız, B. (2019). Dijital Dönüşüm Sürecinde Blok Zinciri Teknolojisi ve Akıllı Sözleşmeler. Dijital Dönüşüm Trendleri (ss.125.). İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Yıldızbaşı, A. ve Üstünyer, P. (2019). Tarımsal Gıda Tedarik Zincirinde Blokzincir Tasarımı: Türkiye’de Hal Yasası Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi. 21(21): 460.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emir YAVUZ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0001-7824-330X
Türkiye


Hüseyin AVUNDUK
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3573-195X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Yavuz, E. & Avunduk, H. (2021). TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE BLOK ZİNCİR TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 4 (1) , 33-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/63357/884339