Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PROF ERGİN İNAN'IN TUVALİNDEKİ ENTOMOLOJİK İMGELER

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 159 - 182, 30.12.2021

Öz

İnsanlar duygularını ve düşüncelerini anlatırken çok çeşitli imgeleme yöntemleri kullanabilirler. Bu yöntemler bulundukları konuma ve mesleğine göre farklılık gösterebilir. Sanatçılar insanların bu ifade şekillerini yansıtan ve bir ölçüde diğer insanlara aktaran kişilerdir. Onların eserlerinde kimi zaman insanoğlunun yaşadığı tarihi süreci, yaşadığı olayları, doğayla ve çevreyle olan ilişkilerini ve duygularını görmek mümkün olabilmektedir. Sanatçı eserinin ifade ediş biçimlerini farklı anlatım tarzları ve seçtiklerini materyaller ile sağladıkları görülmektedir.
Doğada var olan nesneleri imge olarak kullanan sanatçıların başında Ressam Prof. Ergin İnan gelmektedir. İnan, küçük yaşlarda var olan resim tutkusunu, üniversite yıllarına geldiğinde de sürdürmüş ve başladığı hukuk eğitimi yerine resim eğitimini tercih etmiştir. Baskıresim teknikleri konusunda uzmanlaşmış, desen konusunda dersler vermiştir. Batı ile doğuyu birleştirdiği eserlerinde Anadolu kültürünü esas almıştır. Düşüncelerini anlatabilecek çok çeşitli imgeleri eserlerinde kullanan İnan kaligrafik yazılar, Mevlana’dan esinlenmeler ve hayvansal imgeler kullanmıştır.
Hayvansal imgeleri eserlerinde oldukça fazla kullanan İnan tercihini genellikle böcekler üzerinde kullanmıştır. İnan eserlerinde yaratılış ve yok oluş kavramlarını ele almış ve bu kavramları böceklerle sembolize etmiştir. Ergin İnan halen çalışmalarını sürdürmekte olup, ayrıca birçok uluslararası sanat etkinliğine katılmakta ve buralarda eserleri sergilenmektedir.

Kaynakça

 • Akgül, E., K. (2014). Cumhuriyet Döneminde Geleneksel Tarzda Çalışan Türk Ressamlar (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli.
 • Apa, M. (2015). Canlılar Dünyası ve Sanat. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları, 32, 13-34.
 • Bal, A.,A. (2009). Çağdaş Türk Resminde İmge Örüntüsü Bağlamında Beden Temsilleri. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi, 2, 39-45.
 • Bayramoğlu, M. (2013). 20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Geleneksel Türk Sanat Örneklerinin Etkisi. Kalemişi Dergisi, 1 (2), 1-40.
 • Begiç, H. N. (2013). Ankara Kazan yöresinde halk hekimliği. H. N. Begiç (Ed.), 2. Uluslararası Ankara-Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı bildiriler kitabı içinde (ss. 289-293). Ankara: Kazan Belediyesi Yayınları.
 • Beydiz, M.,G. (2016). Mitolojiden Sanata Hayvan İmgesi. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Günebakmaz, M. K., & Arda, Z. (2019). Ergin İnan'ın Mesnevi Temalı Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme. Sanat Dergisi, (33), 13-18.
 • Güvemli, Z. (1978). Salih Acar / Kelebekler, Böcekler ve Kuşlar. Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetleri Sergi Kataloğu. http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/40644/001595447013.pdf?sequence=1 adresinden 22 Haziran 2018 erişilmiştir.
 • http://www.pablopicasso.net/drawings/ adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://web.stanford.edu/~siegelr/insects/picasso.html adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.beyazart.com/img/pdf/ergin-inan.pdf adresinden 22 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.ergininan.com/#n_detail/2 adresinden 24 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.ergininan.com/#n_detail/9 adresinden 24 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.milliyet.com.tr/japonlar-geyik-bocegine-sardi-gundem-1891263/ adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.sciencealert.com/tiny-grasshopper-van-gogh-masterpiece-olive-trees-1889 adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection?q=&pagesize=105 adresinden 25 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • İpşiroğlu, N. (2000). Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri Resim. İstanbul: Papürüs Yayınevi.
 • Kritsky, G. & Mader, D. (2010, Fall). Leonardo's İnsects. American Entomologist, 178-184.
 • Kritsky, G., Mader, D. & Smith, J.,J.(2013, Spring). Surreal Entomology, The Insect Imagery of Salvador Dali. American Entomologist, 29-37.
 • Ratcliffe, B., C. (2006). Scarab Beetles In Human Culture. Papers in Entomology,5, 85-101.
 • Türkyılmaz, H.,Ö. (2013). Çağdaş Türk Resminde Gelenek Sorunsalı (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.
 • www.beyazart.com/salon-muzayede/11.-ÇAĞDAŞ-VE-MODERN-SANAT-MÜZAYEDESİ
 • Simons, P. (2015). Salience and the Snail: Liminality and Incarnation in Francesco del Cossa's Annunciation (c.1470). J. Spinks & D. Eichberger (Ed.), Religion, the Supernatural and Visual Culture in Early Modern Europe içinde (s. 305-329).
 • http://theempireproject.com/lang-EN/artists/0-8/selected-969/ adresinden 22 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Bussche, Willy van den. (Nisan 2004). Ergin İnan “İz”. Artist, 18(4), 30-35.
 • Akman, K. (Mayıs-Ağustos 2004). Ergin İnan’ın Sanatında Tılsımlı İmgeler. Türkiye’de Sanat, 64, 62-65.
 • Çokyiğit, C. (2009, Ocak 22). Ergin İnan ve Böcekler Konsepti Üzerine. 24.06.2018 tarihinde https://www.istanbulsanatevi.com/makaleler-roportajlar/roportajlar/ergin-inan-ve-bocekler/ adresinden erişilmiştir.
 • Ünlü, S. (2018, Ocak 30). Ergin İnan’ın İmge Denizinde Yüzen Kabuklu ve Kanatlı Adalar! İsmek El Sanatları Dergisi, 24. http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=7124 adresinden erişilmiştir. www.ergininan.com adresinden 23 Haziran 2020 tarihinde erişilmiştir.

ENTOMOLOGICAL IMAGES IN PROF.ERGİN İNAN'S CANVAS

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 159 - 182, 30.12.2021

Öz

People can use a wide variety of imagery methods to express their feelings and thoughts. These methods may vary depending on their location and occupation. Artists are those who reflect and express to some extent other people's ways of expression. In their works, it is sometimes possible to see the historical process of mankind, its events, its relations with nature and environment and its emotions. It is seen that artists provide these expressions with different expression styles and materials they choose.
The artist who uses the objects that exist in nature as images is the artist. Dr. Ergin Inan. Inan continued his passion for painting at an early age when he came to university and preferred painting instead of legal education. He has specialized in print and painting techniques and has given lessons on pattern. It is based on Anatolian culture in his works that combine the West and the East. Inan uses calligraphic writings, inspirations from Mevlana and animal images. Inan, who uses animal images quite a lot in his works, generally uses the preference on insects.
İnan has dealt with the concepts of creation and extinction in his works and symbolized these concepts with insects. Ergin Inan still continues his works, he also participates in many international art events and exhibits his works here. In this study, an evaluation will be made on the reflections of the insects on which Ergin İnan works on charcoal and original print acrylic as images in his art life and paintings.

Kaynakça

 • Akgül, E., K. (2014). Cumhuriyet Döneminde Geleneksel Tarzda Çalışan Türk Ressamlar (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Denizli.
 • Apa, M. (2015). Canlılar Dünyası ve Sanat. Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Yazıları, 32, 13-34.
 • Bal, A.,A. (2009). Çağdaş Türk Resminde İmge Örüntüsü Bağlamında Beden Temsilleri. Dokuz Eylül Üniversitesi GSF Yedi:Sanat,Tasarım ve Bilim Dergisi, 2, 39-45.
 • Bayramoğlu, M. (2013). 20. Yüzyıl Türk Resim Sanatında Geleneksel Türk Sanat Örneklerinin Etkisi. Kalemişi Dergisi, 1 (2), 1-40.
 • Begiç, H. N. (2013). Ankara Kazan yöresinde halk hekimliği. H. N. Begiç (Ed.), 2. Uluslararası Ankara-Kazan ve Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu ve Uluslararası Sanat Çalıştayı bildiriler kitabı içinde (ss. 289-293). Ankara: Kazan Belediyesi Yayınları.
 • Beydiz, M.,G. (2016). Mitolojiden Sanata Hayvan İmgesi. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul.
 • Günebakmaz, M. K., & Arda, Z. (2019). Ergin İnan'ın Mesnevi Temalı Baskı Resimleri Üzerine Bir İnceleme. Sanat Dergisi, (33), 13-18.
 • Güvemli, Z. (1978). Salih Acar / Kelebekler, Böcekler ve Kuşlar. Yapı ve Kredi Bankası Kültür ve Sanat Hizmetleri Sergi Kataloğu. http://earsiv.sehir.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/11498/40644/001595447013.pdf?sequence=1 adresinden 22 Haziran 2018 erişilmiştir.
 • http://www.pablopicasso.net/drawings/ adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://web.stanford.edu/~siegelr/insects/picasso.html adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.beyazart.com/img/pdf/ergin-inan.pdf adresinden 22 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.ergininan.com/#n_detail/2 adresinden 24 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.ergininan.com/#n_detail/9 adresinden 24 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • http://www.milliyet.com.tr/japonlar-geyik-bocegine-sardi-gundem-1891263/ adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • https://www.sciencealert.com/tiny-grasshopper-van-gogh-masterpiece-olive-trees-1889 adresinden 23 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir. https://www.vangoghmuseum.nl/en/search/collection?q=&pagesize=105 adresinden 25 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • İpşiroğlu, N. (2000). Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri Resim. İstanbul: Papürüs Yayınevi.
 • Kritsky, G. & Mader, D. (2010, Fall). Leonardo's İnsects. American Entomologist, 178-184.
 • Kritsky, G., Mader, D. & Smith, J.,J.(2013, Spring). Surreal Entomology, The Insect Imagery of Salvador Dali. American Entomologist, 29-37.
 • Ratcliffe, B., C. (2006). Scarab Beetles In Human Culture. Papers in Entomology,5, 85-101.
 • Türkyılmaz, H.,Ö. (2013). Çağdaş Türk Resminde Gelenek Sorunsalı (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Ankara.
 • www.beyazart.com/salon-muzayede/11.-ÇAĞDAŞ-VE-MODERN-SANAT-MÜZAYEDESİ
 • Simons, P. (2015). Salience and the Snail: Liminality and Incarnation in Francesco del Cossa's Annunciation (c.1470). J. Spinks & D. Eichberger (Ed.), Religion, the Supernatural and Visual Culture in Early Modern Europe içinde (s. 305-329).
 • http://theempireproject.com/lang-EN/artists/0-8/selected-969/ adresinden 22 Haziran 2018 tarihinde erişilmiştir.
 • Bussche, Willy van den. (Nisan 2004). Ergin İnan “İz”. Artist, 18(4), 30-35.
 • Akman, K. (Mayıs-Ağustos 2004). Ergin İnan’ın Sanatında Tılsımlı İmgeler. Türkiye’de Sanat, 64, 62-65.
 • Çokyiğit, C. (2009, Ocak 22). Ergin İnan ve Böcekler Konsepti Üzerine. 24.06.2018 tarihinde https://www.istanbulsanatevi.com/makaleler-roportajlar/roportajlar/ergin-inan-ve-bocekler/ adresinden erişilmiştir.
 • Ünlü, S. (2018, Ocak 30). Ergin İnan’ın İmge Denizinde Yüzen Kabuklu ve Kanatlı Adalar! İsmek El Sanatları Dergisi, 24. http://ismek.ist/blog/icerik.aspx?p=7124 adresinden erişilmiştir. www.ergininan.com adresinden 23 Haziran 2020 tarihinde erişilmiştir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hacer Nurgül BEGİÇ
izmir Demokrasi üniversitesi
0000-0002-5727-7516
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Begiç, H. N. (2021). PROF ERGİN İNAN'IN TUVALİNDEKİ ENTOMOLOJİK İMGELER . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 4 (2) , 159-182 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/67621/933591