Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ELFRIEDE JELINEK VE ROMAN ANTİ-KAHRAMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 146 - 158, 30.12.2021

Öz

Nobel Ödülleri 1901 yılında verilmeye başlanmıştır ve aradan geçen 117 yıl içinde yaklaşık 1000 kişi ve kuruluş bu ödülü kazanmıştır. Ödül alanlar arasındaki kadın sayısı 50 civarında olup, bu sayı kabaca %5 oranına denk gelmektedir. Yetmişli yıllardan itibaren ivme kazanan feminist akım, edebiyat alanında da kendini göstermiş ve sayıları hızla artan kadın yazarlar eserlerinde, çoğu kez kadınların yaşadıkları problemlere ve toplum içindeki konumlarının yetersizliğine vurgu yapmışlardır. Benzer şekilde Nobel Edebiyat Ödülünü kazananlar arasında kadınların oranı son yıllarda gözle görülür şekilde artmıştır. Elfriede Jelinek’in romanları, kadınların toplumdaki aşağı konumunu ve bu olumsuz durumun ortaya çıkmasında kadınların rolünü göstermesi açısından ilgi çeken eserlerdir. Bu makalede 2004 yılında edebiyat dalında Nobel Ödülü almış Avusturya’lı yazar Elfriede Jelinek’in romanları ve roman kahramanlarının özelliklerinin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Akatlı Füsun (2006). Elfriede Jelinek: Kadınların tek kalıba döküldükleri dünyaya isyan! Kadın ve Kainat: Nobel Ödüllü Kadınlar. Optimist Yayınları; pp: 121- 123
 • Akyıldız Ercan Cemile (2014). Cinsiyetin toplumsal roldeki yeri: Elfriede Jelinek’in seçilmiş romanlarında kadınlık. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Büyük Belgin (2010). Duygu Asena’nın “kadının adı yok”, Elfriede Jelinek’in “sevda kadınları’’adlı yapıtlarda feminizm sorunsal. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Diniz, Gülden (2009). Canselin otobiyografisi. Ankara: Başak Matbaacılık.
 • İlhan, Attila (1977). Toplu Şiirleri: Duvar. İstanbul: Bilgi Kitabevi.
 • Jelinek Elfriede (2000). Sevda Kadınları. Çev: Melda Ağırbaş. İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • Jelinek, Elfriede (2001). Arzu. Çev: Melda Ağırbaş. İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • Jelinek, Elfriede (2002). Piyanist. Çev: Süheyle Kaya. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Jelinek Elfriede (2003). Hırs. Çev: Aylin İpekçi. İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • Jelinek Elfriede (2004). Elfriede Jelinek’in nobel ödül töreni konuşması. Chalmers, Martin (Almanca’dan çeviri): “İnsana Ne Kalır?”
 • Jelinek, Elfriede (2017). Micheal: Çocuksu topluma gençlik kitabı. Çev: Sami Türk. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kurban, Vefa (2013). Nobeller, Nobel Ödülü ve Bakü Portreleri. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • Nesbo, Joe (2018). Polis. Çev: Mehmet Gürsel. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Stephenson G R. (1967). Cultural acquisition of a specific learned response among rhesus monkeys. In: Starek, D., Schneider, R., and Kuhn, H. J. (eds.), Progress in Primatology, Stuttgart: Fischer, pp. 279-288.
 • Zengin Bekir (2007). Elfriede Jelinek’in “sevda kadınları” başlıklı romanında kadınların toplumdaki yeri ve kadınların ortaya çıkan manzaradaki rolü. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 2007; 31(1): 101-114.
 • Notos Öykü Dergisi. Notos Edebiyat Dergisi Şubat-Mart 2014 Sayı:44.

AN ASSESSMENT ON ELFRIEDE JELINEK AND NOVEL ANTI-HEROES

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 2, 146 - 158, 30.12.2021

Öz

The Nobel Prize was established in 1901 and in the last 117 years, roughly 1000 people and organizations have won this award. The number of women among the winners is about 50, which roughly corresponds to 5%. The feminist movement, which gained momentum since the 1970s, has also manifested itself in the field of literature, and the increasing number of female writers has often emphasized the problems of women and their inferior place in society. Similarly, the proportion of women among Nobel Prize laureates has increased significantly in recent years. The novels of Elfriede Jelinek are interesting in terms of showing the worthless position of women in society and the role of women in the emergence of this negative situation. The aim of this article is to examine the novels of the Austrian writer Elfriede Jelinek, who won the Nobel Prize in literature in 2004 and the characteristics of the novel characters.

Kaynakça

 • Akatlı Füsun (2006). Elfriede Jelinek: Kadınların tek kalıba döküldükleri dünyaya isyan! Kadın ve Kainat: Nobel Ödüllü Kadınlar. Optimist Yayınları; pp: 121- 123
 • Akyıldız Ercan Cemile (2014). Cinsiyetin toplumsal roldeki yeri: Elfriede Jelinek’in seçilmiş romanlarında kadınlık. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Büyük Belgin (2010). Duygu Asena’nın “kadının adı yok”, Elfriede Jelinek’in “sevda kadınları’’adlı yapıtlarda feminizm sorunsal. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi.
 • Diniz, Gülden (2009). Canselin otobiyografisi. Ankara: Başak Matbaacılık.
 • İlhan, Attila (1977). Toplu Şiirleri: Duvar. İstanbul: Bilgi Kitabevi.
 • Jelinek Elfriede (2000). Sevda Kadınları. Çev: Melda Ağırbaş. İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • Jelinek, Elfriede (2001). Arzu. Çev: Melda Ağırbaş. İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • Jelinek, Elfriede (2002). Piyanist. Çev: Süheyle Kaya. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Jelinek Elfriede (2003). Hırs. Çev: Aylin İpekçi. İstanbul: Gendaş Kültür Yayınları.
 • Jelinek Elfriede (2004). Elfriede Jelinek’in nobel ödül töreni konuşması. Chalmers, Martin (Almanca’dan çeviri): “İnsana Ne Kalır?”
 • Jelinek, Elfriede (2017). Micheal: Çocuksu topluma gençlik kitabı. Çev: Sami Türk. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kurban, Vefa (2013). Nobeller, Nobel Ödülü ve Bakü Portreleri. İstanbul: Yeditepe Yayınevi.
 • Nesbo, Joe (2018). Polis. Çev: Mehmet Gürsel. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Stephenson G R. (1967). Cultural acquisition of a specific learned response among rhesus monkeys. In: Starek, D., Schneider, R., and Kuhn, H. J. (eds.), Progress in Primatology, Stuttgart: Fischer, pp. 279-288.
 • Zengin Bekir (2007). Elfriede Jelinek’in “sevda kadınları” başlıklı romanında kadınların toplumdaki yeri ve kadınların ortaya çıkan manzaradaki rolü. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi 2007; 31(1): 101-114.
 • Notos Öykü Dergisi. Notos Edebiyat Dergisi Şubat-Mart 2014 Sayı:44.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sanat ve Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gulden DİNİZ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0003-1512-7584
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası -
Teşekkür -
Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Diniz, G. (2021). ELFRIEDE JELINEK VE ROMAN ANTİ-KAHRAMANLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 4 (2) , 146-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/67621/952009