Tez Özeti
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİNANSAL FAİR PLAY MALİ UYGULAMALARI VE BORSADA İŞLEM GÖREN TÜRK FUTBOL KULÜPLERİNİN PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 57 - 78, 30.06.2022

Öz

Serbest ve yoğun rekabetçi piyasalarda aynı sektörde faaliyet gösteren herhangi bir şirketin finansal durumunun kötüye gitmesi bir diğer şirketi olumsuz etkilemeyebilir. Bu durum futbol endüstrisinde pek öyle değildir. Kulüplerin mali durumlarının bozulması, şampiyonaların, turnuvaların organize edilmesini zorlaştırabilir. Örneğin marka değeri yüksek birkaç kulübün turnuvalarda yer almaması TV yayın gelirlerini olumsuz etkileyebilir, dolayısıyla bu organizasyonlarda yer alan diğer kulüplerin havuzdan alacağı pay azalacağı için bu durum kulüpleri olumsuz etkileyebilir. Bu durum güvensiz bir futbol ortamı oluşturma potansiyeli de taşımaktadır. Futbolda kulüpler tek bir bedeni anlamlı kılan uzuvlar ve organlar gibidir. Takımlar güçlendikçe, futbolun seyir zevki de aynı oranda artar. UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları da, futbol takımlarının birbirini olumsuz yönde etkileyecek bozulmaların önüne geçmek adına atılmış önemli bir adımdır. Çalışmamızda, BIST’de işlem gören dört futbol kulübü hisse senedi fiyat hareketlerinin, UEFA FFP kuralları sonrasında nasıl etkilendiğini ortaya koymak adına Panel Veri analizinden yararlanılmıştır.

Kaynakça

 • Akşar Tuğrul, ‘’Endüstriyel Futbol’’. İstanbul : Literatür Yayıncılık, 2005, s.3
 • Akşar Tuğrul, ‘’Krizdeki Futbol’’. İstanbul : Literatür Yayıncılık, 2013, s. 59-60
 • Aygören Hakan, ‘’Yatırımcılar futbol maçlarının sonuçlarından etkilenir mi? İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda bir uygulama.’’ H.U. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2008. 26(1), s.121-137.
 • Çınar Serkan ve Melih Özçalık., Gelişmekte Olan Ülkelerde Mali Sürdürülebilirlik: Panel Veri Analizi. Yaşar Üniversitesi Dergisi, (2014), 9(33).
 • Etik Doğuş, ‘’Futbol Takımlarının Saha İçerisindeki Başarılarının Hisse Senedi Getirilerine Etkisi’’, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi • Cilt 13, Sayı 49, Ocak 2018, ISSN 1300-0845, ss. 91-108.
 • Güngör Nevzat ve Emre Selçuk Sarı, ‘’ BIST100’de Yer Alan Futbol Kulüplerinin Sportif Başarıları ve Finansal Performansları Arasındaki İlişkinin Analizi’’, Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt/Volume 19, Sayı/No: Özel-Special, 2021, ss.pp.: 165-186.
 • İnançlı Selim, Nurullah Altintaş, ve Veysel İnal. Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016), 14(4), 36-49.
 • Koçbulut Özgür, Serap Barış., Avrupa Birliği Ülkelerinde İhracat ve Doğrudan Yabancı Yatırımların Kadın İstihdamı Üzerindeki Etkisi:Panel Veri Analiz. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi. (2016).
 • Hüseynova Arife, ‘’ Sürdürülebilir Büyüme Oranı ve Hisse Senedi Değeri Arasında İlişki: Enerji Sektöründe Uygulama.’’ Sage yayınları, 13/2021. s.7
 • Parlak Deniz ve Emre Bişirici. ‘’İki Spor Kulübünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Bir İnceleme’’, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2014, s.182
 • Şahin Dilek, APEC Ülkelerinde Turizm, Ekonomik Büyüme ve Çevresel Kalite İlişkisi: Panel Veri Analizi. İktisadi Yenilik Dergisi, (2018), 5(2).
 • Taşseven Özlem, Serkan Çınar. Türkiye’de Borç Dolarizasyonunun Belirleyicileri ve Makroekonomik Göstergeler Üzerindeki Etkileri. Social Sciences Research Journal, (2015), 4(2), 121-141.
 • Temizel Fatih, ‘’ Futbol kulüplerinin sportif performansları ile hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin analizi: Türkiye örneği.’’ Tisk Akademi.2013, 8-15.
 • Tuncer Muhammet Mustafa ve Devran Deniz, ‘’BİST’te İşlem Gören Spor Kulüplerinin Futbol Maçlarının Hisse Senedi Getirisi Üzerine Etkisi’’, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi Dergisi, Volume 16, 2014; s. 233 – 242.
 • Umberto Lago, Rob Simmons ve Stefan Szymanski. The Financial Crisis in European Football. Journal Of Sports Economics, 2006, s. 3-12.
 • Zeren Feyyaz ve Fatih Gümüş. ’’ Türk ve yabancı futbol takımlarının borsa performansları üzerine bir uygulama.’’ Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013,.3(2), 34-54.
 • http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefaorg/FinancialFairPlay/02/32/60/65/2326065_DOWNLOAD.pdf, UEFA Club Licensing 10 Years On, s.10-12 (02/03/2021).
 • Türkiye Futbol Federasyonu. Kulüp Lisans Talimatı.(md.24) http://www.tff.org (05/04/2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan KARA> (Sorumlu Yazar)
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Ayşe YERELİ>
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3174-6473
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kara, H. & Yereli, A. (2022). FİNANSAL FAİR PLAY MALİ UYGULAMALARI VE BORSADA İŞLEM GÖREN TÜRK FUTBOL KULÜPLERİNİN PİYASA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 5 (1) , 57-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/70962/1083002