Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 45 - 50, 29.12.2021
https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1035307

Öz

ÖZET
Yapılan bu çalışmanın amacı, düzenli yapılan egzersizin çoklu zeka üzerine olan etkisini araştırmaktır. Çalışma grubunu 18- 26 yaş aralığında 20 birey oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak, Çoklu Zekâ Alanlarında Kendini Değerlendirme Envanteri kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 20 paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde öncelikli olarak veri seti hatalı değer, aykırı değer ve çoklu bağıntı açısından incelenmiştir. Bu süreçte hatalı olarak girilen veri olmadığı gözlenmiştir. N sayısı parametrik testler için uygun olmadığından parametrik olmayan test uygulanmıştır. Verilerin çözümlemesinde tanımlayıcı istatistik ve Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi p < .05 alınmıştır. Çalışmanın sonunda, bütün zeka boyutlarında ilk ve son ölçüm arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Altay, Ü. (2011). Yöneticilerin duygusal zekâ düzeylerinin karar verme stillerine etkisi ve bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi. İşletme Anabilim Dalı.
 • Altınok, E. (2008). Beden Eğitimi Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Çoklu Zeka Alanlarının İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Altunhan, A. & Ünsal Tazegül, Ü. (2021a). Determining the Relationship Between Exercise Dependence and Narcissism Levels of Athletes, Int. J. Life Sci. Pharma Res.11(6), L144-149 http://dx.doi.org/10.22376/ijpbs/lpr.2021.11.6.L144-149
 • Altunhan, A., & Tazegül, Ü. (2021). Uma pesquisa sobre a relação entre os níveis de vício dos estudantes universitários na internet e inteligências múltiplas. Revista on line de Política e Gestão Educacional, 1251-1263. DOI: https://doi.org/10.22633/rpge.v25i2.15496
 • Armstrong, T., (2003). The Multiple Intelligences Of Reading And Writing. Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development
 • Armstrong, T., (2009). Multiple Intelligences İn The Classroom (Third Edition). Alexandria, VA: Association For Supervision And Curriculum Development
 • Aygül, İ., & Koç, C. (2016). Tunceli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Öğrenme Stillerinin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(37), 112-132.
 • Babacan, T., & Dilci, T. (2012). Çoklu Zeka Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama Çalışmaları. Education Sciences, 7(3), 969-982.
 • Bulgurcuoğlu, A. N. (2021). Comparison of Kick Boxers Participating in the Turkey Inter-University Championship According to their Multiple Intelligence Levels. Education Quarterly Reviews, 4(2). 220-229
 • Demir, R. (2010). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin öğrenme stilleri ve çoklu zeka alanlarının incelenmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye.
 • Elik, T., & Tazegül, Ü. (2018). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zeka Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması, 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi Tam Metin Kitabı (15-18 Kasım 2018, Mardin-Türkiye).
 • Green, A.L., Hill, A.Y., Friday, E., And Friday S.S., (2005). The Use Of Multiple Intelligences To Enhance Team Productivity. Management Decision, 43(3), 349-359
 • Köksal, M. S. (2006). Kavram Öğretimi Ve Çoklu Zekâ Teorisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 473-480.
 • Kul, M., Bozkuş, T., Erol, Z., Elçi, G. (2014). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar ile Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ Alanların Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, International Journal of Science Culture and Sport, Special Issue 1, 891-897.
 • Mcclellan, J. A. ve Conti, G. J. (2008). Identifying The Multiple İntelligences Of Your Students. Journal Of Adult Education, 37(1), 13-32.
 • Moran, S., Kornhaber, M., And Gardner, H., (2006). Orchestrating Multiple Intelligences. Educational Ledarship, 64(1), 22-27.
 • Müderrisgil, B., (2012). Çoklu Zekâ Alanlarından Müzikal Zekâya Sahip İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okuldaki Başarı Durumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Nolen, J.L., (2003). Multiple Intelligences İn The Classroom. Education, 124(1), 115-119. Senemoğlu, N. (2007). Eğitimin Psikolojik Temelleri. (Edit. V. Sönmez). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Anı Yayıncılık

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Oğuzhan YILDIRIM
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0001-6459-1936
Türkiye


Merve FERAH TAZEGÜL
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2382-039X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igdirsbd1035307, journal = {Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {2667-5056}, address = {}, publisher = {Iğdır Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {45 - 50}, doi = {10.48133/igdirsbd.1035307}, title = {DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Ferah Tazegül, Merve} }
APA Yıldırım, O. & Ferah Tazegül, M. (2021). DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 45-50 . DOI: 10.48133/igdirsbd.1035307
MLA Yıldırım, O. , Ferah Tazegül, M. "DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 45-50 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igdirsbd/issue/66854/1035307>
Chicago Yıldırım, O. , Ferah Tazegül, M. "DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 (2021 ): 45-50
RIS TY - JOUR T1 - DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - OğuzhanYıldırım, MerveFerah Tazegül Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.48133/igdirsbd.1035307 DO - 10.48133/igdirsbd.1035307 T2 - Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 50 VL - 4 IS - 1 SN - 2667-5056- M3 - doi: 10.48133/igdirsbd.1035307 UR - https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1035307 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %A Oğuzhan Yıldırım , Merve Ferah Tazegül %T DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2021 %J Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi %P 2667-5056- %V 4 %N 1 %R doi: 10.48133/igdirsbd.1035307 %U 10.48133/igdirsbd.1035307
ISNAD Yıldırım, Oğuzhan , Ferah Tazegül, Merve . "DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 4 / 1 (Aralık 2021): 45-50 . https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1035307
AMA Yıldırım O. , Ferah Tazegül M. DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 45-50.
Vancouver Yıldırım O. , Ferah Tazegül M. DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. 2021; 4(1): 45-50.
IEEE O. Yıldırım ve M. Ferah Tazegül , "DÜZENLİ YAPILAN EGZERSİZİN ÇOKLU ZEKA ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 45-50, Ara. 2021, doi:10.48133/igdirsbd.1035307

21116