Cilt: 4 Sayı: 1, 29.12.2021

Yıl: 2021

  • Hakemli ve akademik bir elektronik dergi olarak 2018 yılında yayın hayatına başlayan  Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri  Dergisi açık erişime uygun, kar amacı gütmeden spor ve eğitim bilimleri camialarına katkı sağlamayı amaç edinmiştir. Dergi DERGİPARK bünyesinde yer almaktadır.

Spor Bilimleri Dergisi 2018 yılında DERGİPARK bünyesinde kurulmuştur. Yılda bir kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin dili Türkçedir ancak yabancı yazarların İngilizce yazılarına da yer verilmektedir. Dergi, ülkemizde spor bilimlerine  ilişkin olarak her alanda yapılan özgün araştırmaları ve derleme (review) makaleleri yayımlamaktadır. 

YAZIM KURALLARIMIZ
• Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere gönderilecek çalışmalar Ulakbim Dergipark üzerinden http://dergipark.gov.tr/sbsebd sisteme giriş yapıldıktan sonra yüklenmelidir. Diğer yollarla gönderilen çalışmalar dikkate alınmayacaktır.
ÇALIŞMA YAZIM KURALLARI
• Yazı Tipi: Times New Roman
• Yazı Büyüklüğü: Başlık 11, Özet 11, Metin 11 (tablolar 10)
• Satır Aralığı: Tek
• Kenar Boşlukları: her taraftan 2,5 cm
Türkçe olarak hazırlanan çalışmalar dilin doğru kullanımı ve açıklığının yanı sıra doğru bir gramer yapısına sahip olmalıdır. Türkçe olarak hazırlanan çalışmalarda sırasıyla şu başlıklar bulunmalıdır.
Özet: Çalışmanın özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.
Abstract: Çalışmanın özeti 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet kısmında açık olmayan kısaltmalar ve alıntılardan kaçınılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Çalışmanın içeriği hakkında 3-5 arasında anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler virgül ile ayrılmalıdır.
Giriş: Çalışmanın giriş kısmı, çalışmanın gerekli temel bilgilerini, teorik alt yapısını ve önemini içermeli, literatürde yapılan önceki çalışmalar hakkında bilgi vermelidir.
Yöntem: Bu bölümde çalışmada izlenen bilimsel süreç detaylı ve anlaşılır bir şekilde açıklanmalı.
Bulgular: Burada araştırma sonucunda elde edilen bulgular yer almalıdır. Tablo ve şekiller örneklerde gösterildiği gibi verilmelidir. Tablolar, metin içinde yer almalıdır. Tablo numaraları ve başlıkları tabloların üstünde yer almalıdır. Tablo başlıklarında yalnızca ilk kelimenin baş harfi büyük olmalı diğer kelimeler küçük harf olmalıdır.
Tartışma ve Sonuç: Bu bölümde çalışma neticesinde elde edilen sonuçlar sırasıyla açıklanmalı, literatürde yer alan çalışmalarla kıyaslamalar yapılarak bilime ve literatüre katkısı detaylı şekilde anlatılmalıdır. Geleceğe dönük öneriler kısaca verilebilir.
Kaynakça: APA 6 formatına göre hazırlanacaktır.

TELİF HAKKI VE İZİNLER
Dergiye yayınlanması için gönderilen çalışmaların telif hakkı yazarlara aittir. Yazarlar, -yayınlandıktan sonra- çalışmalarını, saklama, dağıtma ve yeniden kullanma haklarına sahiptirler. Dergi/yayıncı çalışmaların sonraki kullanımları için sorumlu değildir.


Dergimizde editörler, hakemler, yazarlar ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranış ya da değerlendirme sürecindeki, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makale ilgili etik olmayan bir durumla karşılaşılması durumunda igdirsbd@hotmail.com adresine ileti yoluyla bildirilmesi gerekir. 

Dergimiz, makale gönderimi ve makalelerin süreç işletimi için yazarlardan herhangi bir ücret almamaktadır.

21116