Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Cimnastik Branşında Lisanslı ve Faal Sporcu Sayılarının Karşılaştırılması

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 51 - 54, 29.12.2021
https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1035871

Öz

Amaç: Bu çalışma, 2007-2019 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonuna kayıtlı lisanslı ve faal sporcu sayılarını karşılaştırarak farklılıkların tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Materyal Metot: Araştırmada tarama yönetimi kullanılmıştır. Veriler; Bakanlığa bağlı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonunun kaynaklarından yararlanılarak elde edilmiştir. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre; kurumların veri tabanına kayıtlı lisanslı ve faal sporcu sayılarında önemli farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. 2019 yılının Haziran ayında Türkiye Cimnastik Federasyonu'na kayıtlı 40.740 lisanslı sporcu olduğu görülürken, aynı yılın Eylül ayında ise Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün veri tabanında 82.647 lisanslı sporcu bulunduğu, aradaki farkın ise 41.907 ile %102 oranında olduğu görülmüştür. 2007-2017 yılları arasında Bakanlığın kaynaklarına göre cimnastik branşında lisanslı sporcu sayısı 14.071'den 67.520'ye (%479), faal sporcu sayısı 1.523'ten 18.274'e (%1199) yükseldiği görülmüştür. Sonuç olarak, cimnastik branşında lisanslı ve faal sporcu sayılarının bakanlık ve federasyonun kaynaklarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Ersöz, G. ve Alagöz, B., (2019). Türkiye’de 2007-2017 Yılları Arasında Spor Branşları ve Cinsiyete Göre Sporcu Sayılarının Dağılımı. Türkiye Spor Bilimleri Dergisi, ISSN: 2618-5911, 3(2), 42-65. 10.32706/tusbid.624838
  • Karahüseyinoğlu, M. F., Ramazanoğlu, F., Nacar E., Savucu Y., Ramazanoğlu M. O., Altungül O., (2005). “Türkiye’nin Spordaki Konumunun Bazı Avrupa Ülkeleri İle Karşılaştırılması”. Doğu Anadolu Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 3, s.75–82.
  • Kaya, F., Şimşek, B., Erzeybek, M.S., (2018). Güneydoğu Anadolu’da Genç Nüfusun Spor Yapma ve Fiziksel Aktiviteye Katılma Eğilimleri: Batman İl Örneği, Türkiye, Spor Eğitim Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, 21-28.
  • Smoll, F.L. ve Smith, R.E., (2002). Children and youth in sport: A biopsychosocial perspective. Kendall Hunt Publishing Company.
  • Sunay, H., (2002). Türkiye’de Sporun Yaygınlaştırılması Kapsamında Çağdaş Spor Yöneticilerinin Rolü ve Önemi, 27-29 Ekim 2002 tarihleri arasında Antalya-Kemer’de gerçekleştirilen 7.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Bildiri kitapçığı, s.263-272.
  • Sunay, H., (2009). Spor Yönetimi, Gazi kitapevi, Ankara.
  • Şahin, M., (2009). Spor Ahlakı ve Sorunları, Evrensel Basım Yayım. İstanbul.
  • Yüce, A., Sunay, H., (2013). ‘Türk Sporuna İlişkin Nicel Gelişimin Dönemsel Dönemsel Olarak İncelenmesi ve Bazı Ülkelerle Karşılaştırılması’ Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İlker KİRİŞCİ
İstanbul Gelişim Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
0000-0001-5480-9241
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kirişci, İ. (2021). Cimnastik Branşında Lisanslı ve Faal Sporcu Sayılarının Karşılaştırılması . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 51-54 . DOI: 10.48133/igdirsbd.1035871

21116