Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi

Yıl 2020, Sayı: 12, 365 - 378, 29.12.2020
https://doi.org/10.38079/igusabder.784094

Öz

Amaç: Son yıllarda yapılan çalışmalar probiyotiklerin sağlık üzerine olan etkilerini göstermekle beraber, bireylerin probiyotik bilgi düzeyi arttıkça tüketimin de arttığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, sağlık personellerinin probiyotik besinler hakkında bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesidir.
Yöntem: Bu çalışma, Aralık 2019 - Mayıs 2020 tarihleri arasında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı iki Kamu hastanesinde rastgele seçilen, 18 yaş ve üzeri 25 sağlıklı gönüllü üzerinde yüz yüze anket ile veri toplama yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışma, yaş ortalaması 35,9 olan 14 kadın (%56) ve 11 erkek (%44) olmak üzere 25 birey ile tamamlanmıştır.
Bulgular: Katılımcıların %96’sı probiyotik terimini bilmektedir. Probiyotik türlerini %60 mayalar, %60 Lactobacilllus türleri, %44 Escherichia türleri, %44 küfler, %8 Bifidobacterium türleri olarak bilmekte %8’i ise bilmemektedir. Tüm katılımcılar tarafından tüketilen probiyotik besin yoğurttur. Katılımcıların %88’i kefir, %60’ı turşu, %52’si boza, %20’si sirke, %20’si kımız tüketmektedir. Katılımcıların %96 her gün probiyotik gıda tüketmektedir. %4 tüketmeyen kısım ise ihtiyaç duymadığından ve doğal olmadığını düşündüğünden tüketmemektedir.
Sonuç: Elde edilen veriler göz önüne alındığında, sağlık çalışanlarında probiyotik bilgi düzeyleri ve tüketimlerinin yüksek olduğu görülmüştür. Sağlık üzerine yararlı etkileri kanıtlanmış olan probiyotiklere yönelik farkındalığın ve tüketimin artırılması gerekmektedir. Probiyotik bilgi düzeyi ve tüketimi arasındaki ilişkinin açığa çıkması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Kaynakça

 • Gasbarrini G, Bonvicin ĠF, Gramenzi A. Probiotics history. J. Clin. Gastroenterol. 2016;50:116–119.
 • Hill C, Guarner F, Reid G, et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11(8):506-514.
 • The European Food Safety Authority. Update of the list of QPS-recommended biological agents intentionally added to food or feed as notified to EFSA 7: suitability of taxonomic units notified to EFSA until September 2017. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5131 Yayınlanma tarihi 2017. Erişim tarihi 20 Haziran 2020.
 • Binns N. Probiotics, prebiotics and the gut microbiota. ILSI Europe. 2013:1-32.
 • Markowiak P, Śliżewska K. Effects of probiotics, prebiotics, and synbiotics on human health. Nutrients. 2017;9(9):1021-1051.
 • Daliri EB-M, Lee BH. New perspectives on probiotics in health and disease. Food Sci Hum Well. 2015;4(2):56-65.
 • Bell V, Ferrão J, Fernandes T. Nutritional guidelines and fermented food frameworks. Foods. 2017;6(8):65-82.
 • Aksu FY, Altunatmaz SS, Kahraman T. Probiyotik gıdalar ve insan sağlığı üzerine etkileri. ABMYO Dergisi. 2010;19:90-94.
 • Köse B, Aydın A, Özdemir M, Yeşil E. Sağlık çalışanlarının probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Akad Gastroent Derg. 2019;12(2):67-72.
 • Valdovinos-García L, Abreu A, Valdovinos-Díaz M. Probiotic use in clinical practice: results of a national survey of gastroenterologists and nutritionists. Rev Gastroenterol Mex (English Edition). 2019;84(3):303-309.
 • Otuto Amarauche C. Assessing the awareness and knowledge on the use of probiotics by healthcare professionals in Nigeria. J Young Pharm. 2015;8(1):53-55.
 • Arpa Zemzemoğlu T, Uludağ E, Uzun S. Üniversite öğrencilerinin probiyotik bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi. J Food Sci. 2019;118-130.
 • Fijan, S, Frauwallner A, Varga L, et al. Health professionals’ knowledge of probiotics: an international survey. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(17):3128-3144.
 • Aslan S, Kara R, Yaman H. Probiyotik ürünlerin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Turk J Agric Food Sci Technol. 2019;7(6):861-865.
 • Chukwu E, Nwaokorie F, Yisau J, Coker A. Assessment of the knowledge and perception of probiotics among medical science students and practitioners in Lagos state. Br J Med Med Res. 2015;5(10):1239-1246.
 • Zeren R. Yetişkin Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi [yüksek lisans tezi]. İstanbul: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015.
 • Altındiş M, İnci MB, Elmas B ve ark. Aile hekimleri, pediatristler ve eczacıların probiyotik kullanımları hakkında bilgi, tutum ve davranışları. J. BSHR. 2018;2(2):108-116.
 • Arduzlar Kağan D, Özlü T, Yurttaş H. Yetişkin bireylerin probiyotik gıdaları bilme ve tüketme durumları üzerine bir araştırma. Eur J Lipid Sci Technol. 2019;(17):556-563.
 • Oliver L, Rasmussen H, Gregoire M, Chen Y. Health care providerʼs knowledge, perceptions, and use of probiotics and prebiotics. Top Clin Nutr. 2014;29(2):139-149.
 • Gelmez Taş B, Zeren Öztürk G, Maç Ç, Egici M, Toprak, D. Cross-sectional study on microbiota and probiotic with health workers. J Res Nurs. 2020;6(1):1-7.
 • Soni R, Tank K, Jain, N. Knowledge, attitude and practice of health professionals about probiotic use in Ahmedabad, India. Nutr Food Sci. 2018;48(1):125-135.
 • Edmunds L. The underuse of probiotics by family physicians. CMAJ. 2001;164(11):1577.
 • Betz M, Uzueta A, Rasmussen H, Gregoire M, Vanderwall C, Witowich G. Knowledge, use and perceptions of probiotics and prebiotics in hospitalised patients. Nutr Diet. 2015;72(3):261-266.
 • Viana J, Da Cruz A, Zoellner S, Silva R, Batista, A. Probiotic foods: consumer perception and attitudes. Int J Food Sci. 2008;43(9):1577-1580.
 • Hacıoğlu G, Kurt G. Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığı, kabulü ve tutumları: İzmir ı̇li örneği. J Bus Econ. 2012;3(1):161-171.

Determination of Knowledge Level and Consumption Status of Individuals in Working Life about Probiotic Foods

Yıl 2020, Sayı: 12, 365 - 378, 29.12.2020
https://doi.org/10.38079/igusabder.784094

Öz

Aim: Although studies conducted in recent years show the effects of probiotics on health, it has been observed that consumption increases as the level of knowledge of individuals increases. This study aims to determine the level of knowledge and consumption status of healthcare professionals about probiotic foods.
Method: This study was carried out by using a face-to-face questionnaire method on 25 healthy volunteers aged 18 and above, randomly selected in two public hospitals affiliated to Istanbul Provincial Health Directorate between December 2019 - May 2020. The study was completed on 25 individuals, 14 women (56%), and 11 men (44%) with an average age of 35,9.
Results: 96% of the participants know the term probiotic and 4% do not. They know probiotic species as 60% yeasts, 60% Lactobacillus species, 44% Escherichia species, 44% molds, 8% Bifidobacterium species and 8% do not. The probiotic food consumed by all participants is yogurt. 88% of the participants consume kefir, 60% pickles, 52% boza, 20% vinegar, 20% of kumis. 96% of the participants consume probiotic foods every day. The 4% does not consume it because they do not need it and think it is not natural.
Conclusion: Considering the data obtained, it was seen that the probiotic knowledge levels and consumption of healthcare workers were high. Awareness and consumption of probiotics with beneficial health effects need to be increased. More studies are needed to reveal the relationship between probiotic knowledge level and consumption.

Kaynakça

 • Gasbarrini G, Bonvicin ĠF, Gramenzi A. Probiotics history. J. Clin. Gastroenterol. 2016;50:116–119.
 • Hill C, Guarner F, Reid G, et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2014;11(8):506-514.
 • The European Food Safety Authority. Update of the list of QPS-recommended biological agents intentionally added to food or feed as notified to EFSA 7: suitability of taxonomic units notified to EFSA until September 2017. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5131 Yayınlanma tarihi 2017. Erişim tarihi 20 Haziran 2020.
 • Binns N. Probiotics, prebiotics and the gut microbiota. ILSI Europe. 2013:1-32.
 • Markowiak P, Śliżewska K. Effects of probiotics, prebiotics, and synbiotics on human health. Nutrients. 2017;9(9):1021-1051.
 • Daliri EB-M, Lee BH. New perspectives on probiotics in health and disease. Food Sci Hum Well. 2015;4(2):56-65.
 • Bell V, Ferrão J, Fernandes T. Nutritional guidelines and fermented food frameworks. Foods. 2017;6(8):65-82.
 • Aksu FY, Altunatmaz SS, Kahraman T. Probiyotik gıdalar ve insan sağlığı üzerine etkileri. ABMYO Dergisi. 2010;19:90-94.
 • Köse B, Aydın A, Özdemir M, Yeşil E. Sağlık çalışanlarının probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Akad Gastroent Derg. 2019;12(2):67-72.
 • Valdovinos-García L, Abreu A, Valdovinos-Díaz M. Probiotic use in clinical practice: results of a national survey of gastroenterologists and nutritionists. Rev Gastroenterol Mex (English Edition). 2019;84(3):303-309.
 • Otuto Amarauche C. Assessing the awareness and knowledge on the use of probiotics by healthcare professionals in Nigeria. J Young Pharm. 2015;8(1):53-55.
 • Arpa Zemzemoğlu T, Uludağ E, Uzun S. Üniversite öğrencilerinin probiyotik bilgi düzeyi ve tüketim durumlarının belirlenmesi. J Food Sci. 2019;118-130.
 • Fijan, S, Frauwallner A, Varga L, et al. Health professionals’ knowledge of probiotics: an international survey. Int J Environ Res Public Health. 2019;16(17):3128-3144.
 • Aslan S, Kara R, Yaman H. Probiyotik ürünlerin tüketim alışkanlıklarının belirlenmesi. Turk J Agric Food Sci Technol. 2019;7(6):861-865.
 • Chukwu E, Nwaokorie F, Yisau J, Coker A. Assessment of the knowledge and perception of probiotics among medical science students and practitioners in Lagos state. Br J Med Med Res. 2015;5(10):1239-1246.
 • Zeren R. Yetişkin Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkında Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi [yüksek lisans tezi]. İstanbul: Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; 2015.
 • Altındiş M, İnci MB, Elmas B ve ark. Aile hekimleri, pediatristler ve eczacıların probiyotik kullanımları hakkında bilgi, tutum ve davranışları. J. BSHR. 2018;2(2):108-116.
 • Arduzlar Kağan D, Özlü T, Yurttaş H. Yetişkin bireylerin probiyotik gıdaları bilme ve tüketme durumları üzerine bir araştırma. Eur J Lipid Sci Technol. 2019;(17):556-563.
 • Oliver L, Rasmussen H, Gregoire M, Chen Y. Health care providerʼs knowledge, perceptions, and use of probiotics and prebiotics. Top Clin Nutr. 2014;29(2):139-149.
 • Gelmez Taş B, Zeren Öztürk G, Maç Ç, Egici M, Toprak, D. Cross-sectional study on microbiota and probiotic with health workers. J Res Nurs. 2020;6(1):1-7.
 • Soni R, Tank K, Jain, N. Knowledge, attitude and practice of health professionals about probiotic use in Ahmedabad, India. Nutr Food Sci. 2018;48(1):125-135.
 • Edmunds L. The underuse of probiotics by family physicians. CMAJ. 2001;164(11):1577.
 • Betz M, Uzueta A, Rasmussen H, Gregoire M, Vanderwall C, Witowich G. Knowledge, use and perceptions of probiotics and prebiotics in hospitalised patients. Nutr Diet. 2015;72(3):261-266.
 • Viana J, Da Cruz A, Zoellner S, Silva R, Batista, A. Probiotic foods: consumer perception and attitudes. Int J Food Sci. 2008;43(9):1577-1580.
 • Hacıoğlu G, Kurt G. Tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığı, kabulü ve tutumları: İzmir ı̇li örneği. J Bus Econ. 2012;3(1):161-171.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Klinik Tıp Bilimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Aybala Ayça ÖZGÜL Bu kişi benim
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0402-2269
Türkiye


Cansu BOZAT Bu kişi benim
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6393-7576
Türkiye


Merve SEZİŞ Bu kişi benim
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9485-719X
Türkiye


Yasemin BADUR Bu kişi benim
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7750-8879
Türkiye


Öznur Özge ÖZCAN Bu kişi benim
Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
0000-0001-8992-0556
Türkiye


Esra Tansu SARIYER
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7042-9185
Türkiye


Ekin ÇEVİK
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1591-0069
Türkiye


Hatice ÇOLAK Bu kişi benim
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5502-8762
Türkiye


Mesut KARAHAN
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8971-678X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Sayı: 12

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igusabder784094, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2020}, number = {12}, pages = {365 - 378}, doi = {10.38079/igusabder.784094}, title = {Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Özgül, Aybala Ayça and Bozat, Cansu and Seziş, Merve and Badur, Yasemin and Özcan, Öznur Özge and Sarıyer, Esra Tansu and Çevik, Ekin and Çolak, Hatice and Karahan, Mesut} }
APA Özgül, A. A. , Bozat, C. , Seziş, M. , Badur, Y. , Özcan, Ö. Ö. , Sarıyer, E. T. , Çevik, E. , Çolak, H. & Karahan, M. (2020). Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (12) , 365-378 . DOI: 10.38079/igusabder.784094
MLA Özgül, A. A. , Bozat, C. , Seziş, M. , Badur, Y. , Özcan, Ö. Ö. , Sarıyer, E. T. , Çevik, E. , Çolak, H. , Karahan, M. "Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 365-378 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/58664/784094>
Chicago Özgül, A. A. , Bozat, C. , Seziş, M. , Badur, Y. , Özcan, Ö. Ö. , Sarıyer, E. T. , Çevik, E. , Çolak, H. , Karahan, M. "Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2020 ): 365-378
RIS TY - JOUR T1 - Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi AU - Aybala AyçaÖzgül, CansuBozat, MerveSeziş, YaseminBadur, Öznur ÖzgeÖzcan, Esra TansuSarıyer, EkinÇevik, HaticeÇolak, MesutKarahan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.38079/igusabder.784094 DO - 10.38079/igusabder.784094 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 378 VL - IS - 12 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.784094 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.784094 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi %A Aybala Ayça Özgül , Cansu Bozat , Merve Seziş , Yasemin Badur , Öznur Özge Özcan , Esra Tansu Sarıyer , Ekin Çevik , Hatice Çolak , Mesut Karahan %T Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi %D 2020 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 12 %R doi: 10.38079/igusabder.784094 %U 10.38079/igusabder.784094
ISNAD Özgül, Aybala Ayça , Bozat, Cansu , Seziş, Merve , Badur, Yasemin , Özcan, Öznur Özge , Sarıyer, Esra Tansu , Çevik, Ekin , Çolak, Hatice , Karahan, Mesut . "Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 12 (Aralık 2020): 365-378 . https://doi.org/10.38079/igusabder.784094
AMA Özgül A. A. , Bozat C. , Seziş M. , Badur Y. , Özcan Ö. Ö. , Sarıyer E. T. , Çevik E. , Çolak H. , Karahan M. Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. IGUSABDER. 2020; (12): 365-378.
Vancouver Özgül A. A. , Bozat C. , Seziş M. , Badur Y. , Özcan Ö. Ö. , Sarıyer E. T. , Çevik E. , Çolak H. , Karahan M. Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2020; (12): 365-378.
IEEE A. A. Özgül , C. Bozat , M. Seziş , Y. Badur , Ö. Ö. Özcan , E. T. Sarıyer , E. Çevik , H. Çolak ve M. Karahan , "Çalışma Hayatındaki Bireylerin Probiyotik Besinler Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Tüketim Durumlarının Belirlenmesi", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sayı. 12, ss. 365-378, Ara. 2020, doi:10.38079/igusabder.784094

 Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0)