ISSN: 2536-4499
e-ISSN: 2602-2605
Başlangıç: 2017
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: İstanbul Gelişim Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER) yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli dergidir. Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin ve Sağlık Bilimleri Alan İndeksi Türkiye Atıf Dizini tarafından dizinlenmektedir. Ayrıca Directory of Open Access Journals (DOAJ) ve Journals Directory'e kayıtlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel BARUT (Editör)

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (Editör Yardımcısı)

Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN (Editör Yardımcısı)

Adres: İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 34310 Avcılar, İstanbul / TURKEY

Tel: +90 212 4227000 / dahili 400, 404, 409, 417 E-posta: igusabder@gelisim.edu.tr 

Belgeç: +90 212 4227401 Resmi Twitter Hesabı: @IGUSABDER

2021 - Sayı: 14

Araştırma Makalesi

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Standartlarının Çalışan Motivasyonu Üzerindeki Etkisi; İstanbul İlindeki Özel Hastanelerde Bir Uygulama

Araştırma Makalesi

Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeyi, Sedanter Davranış ve Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Araştırma Makalesi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyetçi ve Küfürlü Dilin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme: Şule Çet Dayanışma Platformu Örneği

Derleme

Geçmişten Günümüze Cerrahi ve Cerrahi Hemşireliğinin Yeri

Makale Yazım Kuralları

 Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0)