Yıl 2021, Cilt , Sayı 13, Sayfalar 30 - 41 2021-04-29

Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması
Retrospective Comparison of Preoperative Diagnosis and Postoperative Histopathological Diagnoses in Adnexal Masses

Ayse KONAC [1] , Abdullah Yüksel BARUT [2]


Amaç: Adneksiyal kitlesi olan vakalarda kitlenin benign-malign açısından ayrımı yapılmalıdır. Over kanseri vakalarında genellikle erken belirtilerinin olmaması nedeni ile geç tanı konulması bu hastalığın prognozunun kötü seyretmesine neden olduğu için önem taşımaktadır. Bu retrospektif çalışma, benign-malign adneksiyal kitleleri preoperatif dönemde daha iyi tanımlayabilmek, adneksiyal kitlenin malignite olasılığını daha yüksek oranda öngörmek amaçlı yapılmıştır.
Yöntem: Çalışmaya retrospektif olarak 3 yıl içinde İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğine başvuran 570 hasta dahil edilmiştir. Bu çalışmada ultrasonografik bulgular (bilateralite, solid komponent, asit varlığı, metastaz varlığı, multilokülarite), CA125 değerleri ve hastanın yaş durumu incelenerek Malignite Risk İndeksi (RMI) değeri hesaplanmış, bu değerler postoperatif histopatolojik tanılarla karşılaştırılmıştır.
Bulgular: Ultrasonografik bulgular değerlendirildiğinde bilateral ve solid alan varlığının malignite açısından anlamlı olduğu görülmüştür. Malign ve benign kitlelerde RMI değerleri arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür (p<0,001). Malignite açısından; CA-125, yaş ve ultrason skoruna oranla daha anlamlı olduğu ve elde edilen eşik değerlerin, baz alınan değerlere göre daha yüksek duyarlılıkta olduğu saptandı. Epitelyal kökenli malign over tümörleri ile epitelyal kökenli olmayan malign over tümörleri arasında RMI değerleri arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0,001).
Sonuç: Preoperatif dönemde yüksek speksifite ve sensiviteye sahip olan, kolay, ek masraf gerektirmeyen ve herhangi bir invaziv işleme gerek duymadan hesaplanan RMI ile malign adneksiyal kitlelerin daha yüksek bir oranda doğru öngörü oluşturarak, adneksiyal kitlelerin daha iyi yönetilmesini sağlayacaktır.

Aim: In cases with adnexal mass, it should be differentiated from the benign-malignant mass. Due to the absence of early symptoms in ovarian cancer cases, late diagnosis is important because the prognosis of this disease is poor. This retrospective study was conducted to better define benign-malignant adnexal masses in the preoperative period and to predict the malignancy probability of adnexal mass at a higher rate.
Methods: 570 patients who applied to the Istanbul Training and Research Hospital Gynecology and Obstetrics Clinic in three years as retrospective were included in this study. In this study, the risk of malignancy index (RMI) value was calculated by examining the ultrasonographic findings (bilaterality, solid component, presence of acid, presence of metastasis, multilocularity), CA125 values and the age of the patient, and these values were compared with postoperative histopathological diagnoses.
Results: When the ultrasonographic findings were evaluated, it was seen that the presence of bilateral and solid areas was significant in terms of malignancy. It was observed that there was a significant difference between RMI values in malignant and benign masses (p <0,001). In terms of malignancy; CA-125 was found to be more significant compared to age and ultrasound score, and the threshold values obtained were found to be more sensitive than the baseline values. It was found that there was a significant difference in RMI values between epithelial origin malignant ovarian tumors and non-epithelial malignant ovarian tumors (p <0,001).
Conclusion: RMI, which has high specificity and sensitivity in the preoperative period, is easy, does not require additional costs and is calculated without the need for any invasive procedure, and will allow a better management of adnexal masses by creating a higher rate of correct prediction of malignant adnexal masses.
 • Grab D, Flock F, Stohr I, et al. Classification of asymptomatic adnexal masses by ultrasound, magnetic resonance imaging, and positron emission tomography. Gynecol Oncol. 2000;77:454–9.
 • Koonings PP, Campbell K, Mishell DR Jr, Grimes DA. Relative frequency of primary ovarian neoplasms: a 10 year review. Obstet Gynecol. 1989;74:921-6.
 • Kisnisçi A, Göksin E. Malign over tümörleri. Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum. 2008;12:58-62.
 • Abu-rustum NR, Aghajanian C. Menagement of malignant germ cell tumors of the ovary. Semin Oncol. 1998;25(2):235-42.
 • Miller BA, Ries LAG, Hankey BF, et al. SEER cancer statistics review 1973- 1995. Bedhesta (MD): National Cancer. 1998;31:42-53.
 • Holschneider CH, Berek JS. Ovarian cancer: epidemiology, biology and prognostic factors. Semin Surg Oncol. 2000;19:3-10.
 • Sassone AM, Timor-Tritsch IE, Artner A, Westoff C, Warren WB. Transvaginal sonographic characterization of ovarian disease: evaluation of a new scoring system to predict ovarian malignancy. Obstet Gynecol. 1991;78(1):70-6.
 • Grab RT, Hill-Harmon MB, Murray T, Thun M. Cancer statistics, ultrasound 2001. CA Cancer J Clin. 2001;51:15-36.
 • Turgut A, Özler A, Sak ME, et al. Jinekolojik kanserli olguların retrospektif analizi:11 yıllık deneyim. J. Clin Exp Invest. 2012;3:209-213.
 • Kurjak A, Shalon H, Kupesic S, et al. Tranvaginal color doppler sonography in the assesment of pelvic tumor vascularity. Ultrasound Obstet Gynecol. 2003;3:137-54.
 • Timmerman D, Bourne TH, Tailor A, Collins WP, Verrelst H, Vandenberhe K. A comparison of methods for preoperative discrimination between malignant and benignadnexal mases: the development of a new logistic regression model. Am J Obstet Gynecol. 2007;181(1):57-65.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9119-3332
Yazar: Ayse KONAC (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7861-0736
Yazar: Abdullah Yüksel BARUT
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Nisan 2021

Bibtex @araştırma makalesi { igusabder797365, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {}, pages = {30 - 41}, doi = {10.38079/igusabder.797365}, title = {Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Konac, Ayse and Barut, Abdullah Yüksel} }
APA Konac, A , Barut, A . (2021). Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (13) , 30-41 . DOI: 10.38079/igusabder.797365
MLA Konac, A , Barut, A . "Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 30-41 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/61945/797365>
Chicago Konac, A , Barut, A . "Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 30-41
RIS TY - JOUR T1 - Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması AU - Ayse Konac , Abdullah Yüksel Barut Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.797365 DO - 10.38079/igusabder.797365 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 41 VL - IS - 13 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.797365 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.797365 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması %A Ayse Konac , Abdullah Yüksel Barut %T Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 13 %R doi: 10.38079/igusabder.797365 %U 10.38079/igusabder.797365
ISNAD Konac, Ayse , Barut, Abdullah Yüksel . "Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 13 (Nisan 2021): 30-41 . https://doi.org/10.38079/igusabder.797365
AMA Konac A , Barut A . Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması. IGUSABDER. 2021; (13): 30-41.
Vancouver Konac A , Barut A . Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (13): 30-41.
IEEE A. Konac ve A. Barut , "Adneksiyal Kitlelerde Preoperatif Tanı ile Postoperatif Histopatolojik Tanıların Retrospektif Karşılaştırılması", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sayı. 13, ss. 30-41, Nis. 2021, doi:10.38079/igusabder.797365