Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Koronavirüs Salgınının Türkiye'deki Aile Sağlığı Merkezlerinde Yapılan Çocukluk Aşılarına Etkisi

Yıl 2021, Sayı 13, 42 - 55, 29.04.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.800139

Öz

Amaç: Ülkemizde çocuklara rutin olarak 0-2 yaş arası toplam 18 doz olmak üzere 13 hastalığa karşı ücretsiz aşı yapılmaktadır. Bu çalışmada, Yeni Tip Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgınının Türkiye’deki aşılama oranları üzerindeki etkisinin belirlenmesi hedeflenmektedir.
Yöntem: Çalışmanın verileri geriye dönük olarak değerlendirildi. Katılmayı ve veri paylaşmayı kabul eden birimler listelenmiş ve her on üniteden biri rastgele seçilmiş 11 Aile Hekimliği Birimi’nin verileri çalışmaya dahil edilmiştir.
Bulgular: 2020 Nisan ayında poliklinik sayısındaki düşüş istatistiksel olarak anlamlıydı. Aşılama oranları Mart ve Nisan aylarında bir miktar azalmış ancak istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
Sonuç: Çalışmada tespit edilen pandemi vakalarında bile aşılama oranlarının düşmemesinin devamı için özellikle birinci basamak sağlık çalışanları özveri ile çalışmalarını sürdürecektir.

Kaynakça

 • Republic of Turkey Ministry of Health. History of the vaccine in Turkey (Ankara). Available from: https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/33-aşının-tarihçesi.html. Accessed May 10 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Health Topics, Immunization. Available from: https://www.who.int/topics/immunization/en/. Accessed April 10 2020.
 • Turkish Medical Association, Vaccination Guide for Primary Health Care Professionals 2019 (Ankara). Available from: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi2.pdf. Accessed April 30 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Immunization, Vaccines and Biologicals - Release of the Global Vaccine Action Plan Review and Lessons Learned Report. Available from: https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/. Accessed May 6 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Coronavirus Disease (COVID -19 ) Situation Reports. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/. Accessed May 15 2020.
 • Dhama K, Sharun K, Tiwari R, et al. COVID-19, an emerging coronavirus infection: advances and prospects in designing and developing vaccines, immunotherapeutics, and therapeutics. Hum Vaccin Immunother. 2020;18:1-7.
 • World Health Organization (Copenhagen). Immunization, Vaccines and Biologicals. Guiding Principles for Immunization Activities During the COVID-19 Pandemic. Available from: https://www.who.int/immunization/policy/sage/en/. Accessed March 29 2020.
 • Larsona HJ, Jarrett C, Schulz WS, et al. Measuring vaccine hesitancy: The development of a survey tool. Vaccine. 2015;33(34):4165-4175.
 • Jarrett C, Wilson R, O’Leary M, et al. Vaccine hesitancy. strategies for addressing vaccine hesitancy - a systematic review. Vaccine. 2015;33:4180-4190.
 • Özceylan G, Toprak D, Esen ES. Vaccine rejection and hessitation in Turkey. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(5):1034-1039.
 • Hausman BL, Ghebremichael M, Hayek P, et al. Poisonous, filthy, loathsome, damnable stuff': the rhetorical ecology of vaccination concern. Yale J BiolMed. 2014;87:403–416.
 • Kurçer MA, Şimşek Z, Solmaz A, et al. Vaccination rates and problem in vaccination in 0-2 years old children and pregnant women in Sanliurfa Harrankapı Health Center Region. Harran Üniv Tıp Fak Derg. 2005;2(2):10–15.
 • Bozkurt HB. An overview of vaccine rejection and review of literature. Kafkas. J Med Sci. 2018;8(1):71–76. doi:10.5505/kjms.2018.12754.
 • Dubé E, Gagnon D, MacDonald N, et al. Underlying factors impacting vaccine hesitancy in high incomecountries: a review of qualitative studies. ExpertRev Vaccines. 2018;17(11):989–1004. doi:10.1080/14760584.2018.1541406.
 • Bond L, Nolan T, Pattison P, et al. Vaccine preventable diseases and immunisations: a qualitative study of mothers' perceptions of severity, susceptibility, benefits and barriers Aust N Z J Public Health. 1998;22(4):441-6.
 • Çıklar S, Güner PD. Knowledge, behavior and attitude of mother’s about childhood immunization and reasons of vaccination rejection and hesitancy: a study of mixed methodology. AnkaraMed J. 2020;(1):180-195.
 • World Health Organization (Copenhagen). Guiding Principles for Immunization Activities During the COVID-19 Pandemic. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf. Accessed May 20 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Immunization in the Context of COVID-19 Pandemic. Frequently Asked Questions. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331818. Accessed May 20 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Measles. Available from: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/measles. Accessed April 21 2020.
 • Outbreak News Today (United States). Polio: Five Additional WPV1 Cases Reported in Pakistan and Afghanistan. Available from: http://outbreaknewstoday.com/polio-five-additional-wpv1-cases-reported-in-pakistan-and-afghanistan-11265/. Accessed May 20 2020.
 • World Health Organization. Statement of the Twenty-Fourth IHR Emergency Committee. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-statement-of-the-twenty-fourth-ihr-emergency-committee. Accessed May 20 2020.
 • European Center for Disease Control and Prevention. Measles and Rubella Surveillance for 2017. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/annual-measles-and-rubella-monitoring-report-2017 Accessed May 2020 02.
 • Republic of Turkey Ministry of Health. Current Situation in Turkey, Turkish Public Health Institution. Available from: https://covid19.saglik.gov.tr/. Accessed May 9 2020.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e2.htm. Accessed May 20 2020.

The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey

Yıl 2021, Sayı 13, 42 - 55, 29.04.2021
https://doi.org/10.38079/igusabder.800139

Öz

Aim: In our country, children are routinely vaccinated against 13 diseases, free of charge, with a total of 18 doses between the ages of 0-2. In this study, New Type CoronaVirus Disease (COVID-19) is targeted to identify the outbreak's impact on vaccination rates in Turkey.
Method: Our study is a simple descriptive cross-sectional study. The data of the study were evaluated retrospectively. The units who agreed to participate and share data were listed, and one of every ten units was selected randomly, and the data of eleven family Medicine Units were included in the study.
Results: The decrease in the number of outpatient clinics in April 2020 was statistically significant. Vaccination rates decreased slightly in March and April but no statistically significant difference was found.
Conclusion: In order to maintain the vaccination rates not to decrease even in pandemic cases detected in our study, especially primary health care workers will continue to work with devotion.

Kaynakça

 • Republic of Turkey Ministry of Health. History of the vaccine in Turkey (Ankara). Available from: https://asi.saglik.gov.tr/genel-bilgiler/33-aşının-tarihçesi.html. Accessed May 10 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Health Topics, Immunization. Available from: https://www.who.int/topics/immunization/en/. Accessed April 10 2020.
 • Turkish Medical Association, Vaccination Guide for Primary Health Care Professionals 2019 (Ankara). Available from: https://www.ttb.org.tr/kutuphane/asi_rehberi2.pdf. Accessed April 30 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Immunization, Vaccines and Biologicals - Release of the Global Vaccine Action Plan Review and Lessons Learned Report. Available from: https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/en/. Accessed May 6 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Coronavirus Disease (COVID -19 ) Situation Reports. Available from: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/. Accessed May 15 2020.
 • Dhama K, Sharun K, Tiwari R, et al. COVID-19, an emerging coronavirus infection: advances and prospects in designing and developing vaccines, immunotherapeutics, and therapeutics. Hum Vaccin Immunother. 2020;18:1-7.
 • World Health Organization (Copenhagen). Immunization, Vaccines and Biologicals. Guiding Principles for Immunization Activities During the COVID-19 Pandemic. Available from: https://www.who.int/immunization/policy/sage/en/. Accessed March 29 2020.
 • Larsona HJ, Jarrett C, Schulz WS, et al. Measuring vaccine hesitancy: The development of a survey tool. Vaccine. 2015;33(34):4165-4175.
 • Jarrett C, Wilson R, O’Leary M, et al. Vaccine hesitancy. strategies for addressing vaccine hesitancy - a systematic review. Vaccine. 2015;33:4180-4190.
 • Özceylan G, Toprak D, Esen ES. Vaccine rejection and hessitation in Turkey. Hum Vaccin Immunother. 2020;16(5):1034-1039.
 • Hausman BL, Ghebremichael M, Hayek P, et al. Poisonous, filthy, loathsome, damnable stuff': the rhetorical ecology of vaccination concern. Yale J BiolMed. 2014;87:403–416.
 • Kurçer MA, Şimşek Z, Solmaz A, et al. Vaccination rates and problem in vaccination in 0-2 years old children and pregnant women in Sanliurfa Harrankapı Health Center Region. Harran Üniv Tıp Fak Derg. 2005;2(2):10–15.
 • Bozkurt HB. An overview of vaccine rejection and review of literature. Kafkas. J Med Sci. 2018;8(1):71–76. doi:10.5505/kjms.2018.12754.
 • Dubé E, Gagnon D, MacDonald N, et al. Underlying factors impacting vaccine hesitancy in high incomecountries: a review of qualitative studies. ExpertRev Vaccines. 2018;17(11):989–1004. doi:10.1080/14760584.2018.1541406.
 • Bond L, Nolan T, Pattison P, et al. Vaccine preventable diseases and immunisations: a qualitative study of mothers' perceptions of severity, susceptibility, benefits and barriers Aust N Z J Public Health. 1998;22(4):441-6.
 • Çıklar S, Güner PD. Knowledge, behavior and attitude of mother’s about childhood immunization and reasons of vaccination rejection and hesitancy: a study of mixed methodology. AnkaraMed J. 2020;(1):180-195.
 • World Health Organization (Copenhagen). Guiding Principles for Immunization Activities During the COVID-19 Pandemic. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331590/WHO-2019-nCoV-immunization_services-2020.1-eng.pdf. Accessed May 20 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Immunization in the Context of COVID-19 Pandemic. Frequently Asked Questions. Available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/331818. Accessed May 20 2020.
 • World Health Organization (Copenhagen). Measles. Available from: https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/measles. Accessed April 21 2020.
 • Outbreak News Today (United States). Polio: Five Additional WPV1 Cases Reported in Pakistan and Afghanistan. Available from: http://outbreaknewstoday.com/polio-five-additional-wpv1-cases-reported-in-pakistan-and-afghanistan-11265/. Accessed May 20 2020.
 • World Health Organization. Statement of the Twenty-Fourth IHR Emergency Committee. Available from: https://www.who.int/news-room/detail/08-04-2020-statement-of-the-twenty-fourth-ihr-emergency-committee. Accessed May 20 2020.
 • European Center for Disease Control and Prevention. Measles and Rubella Surveillance for 2017. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/annual-measles-and-rubella-monitoring-report-2017 Accessed May 2020 02.
 • Republic of Turkey Ministry of Health. Current Situation in Turkey, Turkish Public Health Institution. Available from: https://covid19.saglik.gov.tr/. Accessed May 9 2020.
 • Centers for Disease Control and Prevention. Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Available from: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6919e2.htm. Accessed May 20 2020.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Tıp
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Bestegül ÇORUH AKYOL>
Kağıthane Aile Sağlığı Merkezi
0000-0002-3555-683X
Türkiye


Muhammed Zübeyr ÜÇÜNCÜ> (Sorumlu Yazar)
ISTANBUL GELISIM UNIVERSITY
0000-0003-4638-1059
Türkiye


Gökmen ÖZCEYLAN>
Tekirdağ Çorlu Reşadiye Family Health Center
0000-0002-2388-4158
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Nisan 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Sayı 13

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { igusabder800139, journal = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {2536-4499}, eissn = {2602-2605}, address = {İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 Avcılar / İstanbul / Türkiye}, publisher = {İstanbul Gelişim Üniversitesi}, year = {2021}, number = {13}, pages = {42 - 55}, doi = {10.38079/igusabder.800139}, title = {The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey}, key = {cite}, author = {Çoruh Akyol, Bestegül and Üçüncü, Muhammed Zübeyr and Özceylan, Gökmen} }
APA Çoruh Akyol, B. , Üçüncü, M. Z. & Özceylan, G. (2021). The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , (13) , 42-55 . DOI: 10.38079/igusabder.800139
MLA Çoruh Akyol, B. , Üçüncü, M. Z. , Özceylan, G. "The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey" . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 42-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/igusabder/issue/61945/800139>
Chicago Çoruh Akyol, B. , Üçüncü, M. Z. , Özceylan, G. "The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (2021 ): 42-55
RIS TY - JOUR T1 - Koronavirüs Salgınının Türkiye'deki Aile Sağlığı Merkezlerinde Yapılan Çocukluk Aşılarına Etkisi AU - BestegülÇoruh Akyol, Muhammed ZübeyrÜçüncü, GökmenÖzceylan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.38079/igusabder.800139 DO - 10.38079/igusabder.800139 T2 - İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 55 VL - IS - 13 SN - 2536-4499-2602-2605 M3 - doi: 10.38079/igusabder.800139 UR - https://doi.org/10.38079/igusabder.800139 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey %A Bestegül Çoruh Akyol , Muhammed Zübeyr Üçüncü , Gökmen Özceylan %T The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey %D 2021 %J İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P 2536-4499-2602-2605 %V %N 13 %R doi: 10.38079/igusabder.800139 %U 10.38079/igusabder.800139
ISNAD Çoruh Akyol, Bestegül , Üçüncü, Muhammed Zübeyr , Özceylan, Gökmen . "The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey". İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi / 13 (Nisan 2021): 42-55 . https://doi.org/10.38079/igusabder.800139
AMA Çoruh Akyol B. , Üçüncü M. Z. , Özceylan G. The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey. IGUSABDER. 2021; (13): 42-55.
Vancouver Çoruh Akyol B. , Üçüncü M. Z. , Özceylan G. The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; (13): 42-55.
IEEE B. Çoruh Akyol , M. Z. Üçüncü ve G. Özceylan , "The Effect of the Coronavirus Outbreak on Childhood Vaccinations Made in Family Health Centers in Turkey", İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, sayı. 13, ss. 42-55, Nis. 2021, doi:10.38079/igusabder.800139

 Alıntı-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0)