Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Plastik Sanatlarda Küratör Figürü ve Sanatçının Araçsallaştırılması

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2, 402 - 415, 22.10.2019
https://doi.org/10.17336/igusbd.434249

Öz

Görsel sanatlar, bütün uygarlıklarda, varoluşlarını çeşitli sosyal kültürel yapılarla ilişkilendirerek sağlamışlardır. Bu durum, görsel sanatların kendi dinamiklerinden kaynaklanan bir ihtiyaç değil daha çok izleyici konumundaki insanların algılamalarına ilişkin bir gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Sanatın, ‘Batı Kültürü’ çerçevesindeki başlangıcı olarak kabul edilen ve tüm bu sürece karakterini ve biçimini vermiş olan Antik Yunan  kültürü içinde oluşmuş  sosyal yaşam, sanat, eğitim ve felsefe bağlamında oluşmuş paradigmaların günümüze kadar nasıl dönüştüğünü veya niteliksel olarak dönüşmeden yansıdığını  dil ve görsellik üzerinden genel hatlarıyla inceleyip bu olguyu günümüz toplumunun en önemli iletişim unsuru olan retorik ve bu unsurun görsel sanatlarda yaratmış olduğu küratör figürünü incelemek bu çalışmanın amacı olarak düşünülmüştür.

Kaynakça

 • ARISTOTELES, (1987), Poetika, (çev. İsmail Tunalı), İstanbul, Remzi.
 • ARISTOTELES, (1993), Retorik, (çev. M. H. Doğan) İstanbul, YKY, 2.bs.
 • BAUDRILLARD, J. (1991), Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu (çev: Oğuz Adanır) İstanbul, Ayrıntı Yayınevi
 • FOUCAULT, M. (1994). Kelimeler ve Şeyler, (çev:), Ankara, İmge Yayınevi.
 • GOMBRICH, E. H. (1972 s. 20) Sanatın Öyküsü, (çev: Bedrettin Cömert), İstanbul, Remzi, 12.bs.
 • JAEGER, V. PAIDEA, The Ideal of Greek Culture, (İng. çev: Gilbert Highet)
 • PLATON, (2000), Sofist, (çev: C. Karakaya), İstanbul, Sosyal Yayınlar
 • PLATON, (1958), Devlet, (çev: S. Eyüpoğlu, A. Cimcoz), İstanbul, Remzi
 • SAUSSURE, F. De, (1976) Genel Dilbilim Dersleri, (çev. Berke Vardar), Ankara, TDK Yayınları.

Curatorial Figure and Instrumentation of the Artist Process in Plastic Arts

Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2, 402 - 415, 22.10.2019
https://doi.org/10.17336/igusbd.434249

Öz

Visual arts have associated their existence with various socio-cultural structures throughout the civilizations. This situation is not a need arising from the dynamics of the arts but it has emerged as a necessity for perceptions of people as audience. The social life in ancient Greek which gave all its characterization and accepted as the starting point of art in ‘Western Culture’, art, education and philosophy and how it turned up to today’s world, examination of this phenomenon in general terms through image and the curator figurine who is created in the visual arts by the element of rhetoric which is the most important element of communication has been thought the aim of this writing.

Kaynakça

 • ARISTOTELES, (1987), Poetika, (çev. İsmail Tunalı), İstanbul, Remzi.
 • ARISTOTELES, (1993), Retorik, (çev. M. H. Doğan) İstanbul, YKY, 2.bs.
 • BAUDRILLARD, J. (1991), Sessiz Yığınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu (çev: Oğuz Adanır) İstanbul, Ayrıntı Yayınevi
 • FOUCAULT, M. (1994). Kelimeler ve Şeyler, (çev:), Ankara, İmge Yayınevi.
 • GOMBRICH, E. H. (1972 s. 20) Sanatın Öyküsü, (çev: Bedrettin Cömert), İstanbul, Remzi, 12.bs.
 • JAEGER, V. PAIDEA, The Ideal of Greek Culture, (İng. çev: Gilbert Highet)
 • PLATON, (2000), Sofist, (çev: C. Karakaya), İstanbul, Sosyal Yayınlar
 • PLATON, (1958), Devlet, (çev: S. Eyüpoğlu, A. Cimcoz), İstanbul, Remzi
 • SAUSSURE, F. De, (1976) Genel Dilbilim Dersleri, (çev. Berke Vardar), Ankara, TDK Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Metin KUŞ>
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ, GRAFİK TASARIMI BÖLÜMÜ
0000-0002-3152-5235
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kuş, M. (2019). Plastik Sanatlarda Küratör Figürü ve Sanatçının Araçsallaştırılması . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (2) , 402-415 . DOI: 10.17336/igusbd.434249

Creative Commons Lisansı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.