Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Dijital gazetecilikte yeni bir kaynak olarak büyük veri kullanımı

Yıl 2021, Cilt: 5 Sayı: 2, 180 - 193, 31.12.2021

Öz

Dijitalleşme sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri de gazeteciliktir. Teknolojik ilerlemeler, veri depolama alanlarını, toplanan veri miktarını ve bu verilerin çeşitliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Bu ilerlemeler büyük veri kavramını hayatımızın bir parçası haline getirmiştir. Gazetecilik alanında ise büyük veriden yararlanılarak daha önce hiçbir zaman öğrenilemeyen okur tercihleri, okur tutumları ve davranışları analiz edilmeye başlanmıştır. Kitle analitik araçları denilen bu yazılımlar sayesinde haberin değeri, gazetecinin performans değerlendirilmesi ve editöryal politikalar dahi büyük veriden etkilenir gale gelmiştir. Bu çalışmada, büyük verinin verimlilik aracı olarak gazeteciliği nasıl etkilediği incelenecektir.

Kaynakça

 • Bilton, N. (2010). I Live in the Future & Here's How It Works: Why Your World, Work, and Brain Are Being Creatively Disrupted. New York: Crown Business.
 • Byrne, J. (2020, Kasım 20). Chartbeat is the best real-time analytics tool for news organizations. Aralık 9, 2021 tarihinde TrustRadius: https://www.trustradius.com/reviews/chartbeat-2020-11-20-16-22-06 adresinden alındı
 • Carlson, M. (2018). Confronting Measurable Journalism. Digital Journalism, 5(4), 406-417. doi:10.1080/21670811.2018.1445003
 • Chartbeat. (2021, Aralık 9). Aralık 9, 2021 tarihinde Chartbeat: https://chartbeat.com/ adresinden alındı
 • Dean, B. (2021). Instagram Demographic Statistics: How Many People Use Instagram in 2021? Ekim 6, 2021 tarihinde Backlinko: https://backlinko.com/instagram-users adresinden alındı
 • Enterprise Bigdata Framework. (2019). Data Types: Structured vs. Unstructured Data. Ekim 7, 2021 tarihinde Enterprise Bigdata Framework: https://www.bigdataframework.org/data-types-structured-vs-unstructured-data/ adresinden alındı
 • Giri, K. J., & Lone, T. A. (2014). Big Data - Overview and Challenges. International Journal of Advanced Research in Computer Science and Software Engineering, 4(6), 525-529.
 • Hanusch, F. (2017). Web analytics and the functional differentiation of journalism cultures: individual, organizational and platform-specific influences on newswork. INFORMATION, COMMUNICATION & SOCIETY, 20(10), 1571-1586. http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2016.1241294 adresinden alındı
 • IBM Cloud Education. (2021, Haziran 29). Structured vs. Unstructured Data: What’s the Difference? Ekim 8, 2021 tarihinde IBM: https://www.ibm.com/cloud/blog/structured-vs-unstructured-data adresinden alındı
 • Kitchin, R., & McArdle, G. (2016). What makes Big Data, Big Data? Exploring the ontological Characteristics of 26 datasets. Big Data & Society, 1-10. doi:10.1177/2053951716631130
 • Lewis, S. C., & Westlund, O. (2015). Big Data and Journalism Epistemology, expertise, economics, and ethics. Digital Journalism, 3(3), 447-466. doi:10.1080/21670811.2014.976418
 • Marr, B. (2016). Big Data in Practice (Use Cases) - How 45 Successful Companies Used Big Data Analytics to Deliver Extraordinary Results. New Jersey: Wiley.
 • Marr, B. (2019). What’s The Difference Between Structured, Semi-Structured And Unstructured Data? Ekim 7, 2021 tarihinde Forbes: https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/10/18/whats-the-difference-between-structured-semi-structured-and-unstructured-data/?sh=120562212b4d adresinden alındı.
 • McQuail, D., & Windahl, S. (1992). Communication Models for the Study of Mass Communication. Londra: Pearson Education.
 • mongoDB. (2021, Ekim 8). Unstructured Data. mongoDB: https://www.mongodb.com/unstructured-data adresinden alındı.
 • Mullarkey, G. W. (2004). Internet measurement data – practical and technical issues. Marketing Intelligence & Planning, 22(1), 42-58.
 • Napoli, P. M. (2011). Audience Evolution: New Technologies and the Transformation of Media Audiences. New York: Columbia University Press.
 • Nguyen, A. (2013). Online news audiences: the challenges of web metrics. S. Allan, & K. Fowler-Watt (Dü) içinde, Journalism: New Challenges (s. 146-161). Poole: Poole: Centre for Journalism & Communication Research.
 • Nielssen, R. K., & Cherubini, F. (2016). Editorial analytics: how news media are developing and using audience data and metrics. Londra: Reuters Institute. Ekim 10, 2021 tarihinde https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/our-research/editorial-analytics-how-news-media-are-developing-and-using-audience-data-and-metrics adresinden alındı.
 • O'Neil, E. (2016, Eylül 23). 10 companies that are using big data. Ekim 8, 2021 tarihinde ICAS: https://www.icas.com/thought-leadership/technology/10-companies-using-big-data adresinden alındı
 • Pathak, R. (2020). How Amazon uses Big Data? Ekim 8, 2021 tarihinde Analytics Step: https://www.analyticssteps.com/blogs/how-amazon-uses-big-data adresinden alındı
 • Pence, H. E. (2014). What is Big Data and Why is it Important? Journal of Educational Technology Systems, 43(2), 159-171. doi:10.2190/ET.43.2.d
 • Reklamcılar Derneği. (2020). Türkiye’de tahmini medya ve reklam yatırımları 2020 ilk 6 ay raporu. http://rd.org.tr/Assets/uploads/7ffbee0a-c83f-438c-8095-c2fbe18e968d.pdf adresinden alındı
 • Reklamcılar Derneği. (2021). Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2021 ilk 6 Ay Raporu. İstanbul: Reklamverenler Derneği. Ekim 10, 2021 tarihinde https://www.rvd.org.tr/uploads/2021/10/041021_medya-ve-reklam-yatirimlari-raporu_2021h1.pdf adresinden alındı
 • Rosen, J. (2006). The People Formerly Known as the Audience. Ekim 9, 2021 tarihinde Huffpost: https://www.huffpost.com/entry/the-people-formerly-known_1_b_24113 adresinden alındı
 • Statcounter. (2021, Kasım). Desktop Search Engine Market Share Worldwide. Aralık 9, 2021 tarihinde Stat Counter Global Stats: https://gs.statcounter.com/search-engine-market-share/desktop/worldwide/#monthly-202010-202010-bar adresinden alındı
 • Usher, N. (2013). AL JAZEERA ENGLISH ONLINE. Digital journalism, 1(3), 335-351. doi:10.1080/21670811.2013.801690 Web Technology Surveys. (2021, Aralık 9). Usage statistics of traffic analysis tools for websites. Aralık 9, 2021 tarihinde https://w3techs.com/technologies/overview/traffic_analysis adresinden alındı
 • Zamith, R. (2018). Quantified Audiences in News Production. Digital Journalism, 418-435. doi:10.1080/21670811.2018.1444999
 • Zelizer, B. (2019). Why Journalism Is About More Than Digital Technology. Digital Journalism, 7(3), 343-350. doi:10.1080/21670811.2019.1571932
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İletişim ve Medya Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mahmut Enes Ağca 0000-0003-1944-5635

Süleyman Türkoğlu 0000-0003-2102-678X

Hülya Semiz Türkoğlu 0000-0002-7177-1959

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 5 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Ağca, M. E., Türkoğlu, S., & Semiz Türkoğlu, H. (2021). Dijital gazetecilikte yeni bir kaynak olarak büyük veri kullanımı. Uluslararası Beşeri Ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, 5(2), 180-193.
AMA Ağca ME, Türkoğlu S, Semiz Türkoğlu H. Dijital gazetecilikte yeni bir kaynak olarak büyük veri kullanımı. ubsbid. Aralık 2021;5(2):180-193.
Chicago Ağca, Mahmut Enes, Süleyman Türkoğlu, ve Hülya Semiz Türkoğlu. “Dijital Gazetecilikte Yeni Bir Kaynak Olarak büyük Veri kullanımı”. Uluslararası Beşeri Ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi 5, sy. 2 (Aralık 2021): 180-93.
EndNote Ağca ME, Türkoğlu S, Semiz Türkoğlu H (01 Aralık 2021) Dijital gazetecilikte yeni bir kaynak olarak büyük veri kullanımı. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi 5 2 180–193.
IEEE M. E. Ağca, S. Türkoğlu, ve H. Semiz Türkoğlu, “Dijital gazetecilikte yeni bir kaynak olarak büyük veri kullanımı”, ubsbid, c. 5, sy. 2, ss. 180–193, 2021.
ISNAD Ağca, Mahmut Enes vd. “Dijital Gazetecilikte Yeni Bir Kaynak Olarak büyük Veri kullanımı”. Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi 5/2 (Aralık 2021), 180-193.
JAMA Ağca ME, Türkoğlu S, Semiz Türkoğlu H. Dijital gazetecilikte yeni bir kaynak olarak büyük veri kullanımı. ubsbid. 2021;5:180–193.
MLA Ağca, Mahmut Enes vd. “Dijital Gazetecilikte Yeni Bir Kaynak Olarak büyük Veri kullanımı”. Uluslararası Beşeri Ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi, c. 5, sy. 2, 2021, ss. 180-93.
Vancouver Ağca ME, Türkoğlu S, Semiz Türkoğlu H. Dijital gazetecilikte yeni bir kaynak olarak büyük veri kullanımı. ubsbid. 2021;5(2):180-93.

IHSSR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


88x31.png