Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2667-8144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Derya SEMİZ ÇELİK |


International Humanities and Social Science Review (IHSSR) is a biannually indexed scientific open access journal for the publication of research and studies covering all aspects of all social sciences

The aim and scope of the journal are support and publish research and studies in those fields and giving priority to those have a strong conceptual framework together with a critical examination of literature, proper research design, contemporary techniques of analysis, and suggestions for both future theory and practice.

IHSSR is willing to publish peer-reviewed research and studies without a fee that consider social sciences theoretically and offer an insight into practice. From this perspective, individual research and studies from different disciplinaries, experimental and clinical studies, letters and case studies are published.


Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi (UBSBİD), sosyal bilimlerin her alanında özgün araştırma makaleleri yayımlayan alan indeksli hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Güçlü bir kuramsal çerçeveye sahip, ele alınan konunun alanyazını ile eleştirel bir şekilde ilişkilendirildiği, araştırma dizaynı doğru yapılandırılmış, güncel analiz tekniklerini kullanan, gelecekteki araştırmalara teorik ve pratik yönden öneri ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.

UBSBİD’de sosyal bilimler alanındaki kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, mektuplar ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi

e-ISSN 2667-8144 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Derya SEMİZ ÇELİK |
Kapak Resmi


International Humanities and Social Science Review (IHSSR) is a biannually indexed scientific open access journal for the publication of research and studies covering all aspects of all social sciences

The aim and scope of the journal are support and publish research and studies in those fields and giving priority to those have a strong conceptual framework together with a critical examination of literature, proper research design, contemporary techniques of analysis, and suggestions for both future theory and practice.

IHSSR is willing to publish peer-reviewed research and studies without a fee that consider social sciences theoretically and offer an insight into practice. From this perspective, individual research and studies from different disciplinaries, experimental and clinical studies, letters and case studies are published.


Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi (UBSBİD), sosyal bilimlerin her alanında özgün araştırma makaleleri yayımlayan alan indeksli hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Güçlü bir kuramsal çerçeveye sahip, ele alınan konunun alanyazını ile eleştirel bir şekilde ilişkilendirildiği, araştırma dizaynı doğru yapılandırılmış, güncel analiz tekniklerini kullanan, gelecekteki araştırmalara teorik ve pratik yönden öneri ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.

UBSBİD’de sosyal bilimler alanındaki kuramsal açıdan ele alan ve konusuna pratik açılımlar sağlayan çalışmalara yer verilmektedir. Bu çerçevede farklı disiplinlerden özgün araştırmalar, deneysel ve klinik çalışmalar, mektuplar ve vaka bildirimleri yayımlanmaktadır.