e-ISSN: 2667-8144
Başlangıç: 2017
Yayıncı: Derya SEMİZ ÇELİK
Kapak Resmi

International Humanities and Social Science Review (IHSSR) is a biannually indexed scientific open access journal for the publication of research and studies covering all aspects of all social sciences

The aim and scope of the journal are support and publish research and studies in those fields and giving priority to those have a strong conceptual framework together with a critical examination of literature, proper research design, contemporary techniques of analysis, and suggestions for both future theory and practice.

Uluslararası Beşeri ve Sosyal Bilimler İnceleme Dergisi (UBSBİD), sosyal bilimlerin her alanında özgün araştırma makaleleri yayımlayan alan indeksli hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.

Güçlü bir kuramsal çerçeveye sahip, ele alınan konunun alanyazını ile eleştirel bir şekilde ilişkilendirildiği, araştırma dizaynı doğru yapılandırılmış, güncel analiz tekniklerini kullanan, gelecekteki araştırmalara teorik ve pratik yönden öneri ve sonuçlar içeren çalışmalara öncelik tanınmaktadır.


Endeksler

Dergimiz uluslararası ve ulusal alan indeksleri olan: Index Copernicus, DRJI, ASOS Index, Google Scholar, Ideal Online ve Kaynakça.info'da taranmaktadır.

IHSSR is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.


88x31.png