BibTex RIS Kaynak Göster

Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi

Yıl 2018, Cilt: 36, 105 - 132, 01.06.2018

Öz

2011’de Suriye’de başlayan olayların giderek şiddetlenmesi ve milyonlarca insanın komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmasıyla birlikte, göçmenlerin temel sorunlarından biri olan eğitim ve uyum sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Türkiye’ye gelen Suriyeli sığınmacıların çoğunun kampların dışında yaşaması, çocuklara yönelik eğitim ihtiyacının karşılanması için yeni kamu politikalarının yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Geçici eğitim merkezlerindeki sınıf mevcutlarının yüksekliği, Türkçe derslerinin yetersizliği, sonraki örgün eğitimin aşamalarına uyum güçlüğü gibi sorunların varlığı, bu konudaki kamu politikalarının analizini gerektirmektedir. Bu çalışma Türkiye’de geçici koruma statüsü altında bulunan Suriyeli çocukların, ulusal eğitim sistemine uyumlarının sağlanabilmesine yönelik bir kamu politikası analizi oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Üretilen seçenekler süreç modeliyle değerlendirilmiştir

Kaynakça

 • Akdoğan, A. A. (2011). “Türkiye’de Kamu Politikası Disiplininin Tarihsel İzleri”. Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları. (Ed. Filiz Kartal). Ankara: TODAİE Yay., 75-98.
 • Anadolu Ajansı (2017), http://aa.com.tr/tr/dunya/suriyeli-siginmacilar-icin-sira-entegrasyonda/841335, (30.01.2018).
 • Aras, B. ve Yasun, S. (2016, 08 12). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim sorunu nasıl çözülür? www.aljazeera.com.tr/: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyedeki-suriyelilerin-egitim-sorunu-nasil-cozulur adresinden alınmıştır.
 • ASPB, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2016). Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuklara Yönelik Sosyal Uyum Eğitim Programında Akran Eğitici Eğitimi. İnternet: http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/: http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/haberler/cocuklara-yonelik-sosyal-uyum-egitim-programinda-akran-egitici-egitimi adresinden alınmıştır.
 • Bayırbağ, M. K. (2013). “Kamu Politikası Analizi için Bir Çerçeve Önerisi”. Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. (Der. M. Yıldız ve M. Z. Sobacı), 44-65.
 • BİA Haber Merkezi, (2017). Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişimleri için Yeni Proje. m.bianet.org: https://m.bianet.org/bianet/cocuk/184620-suriyeli-multeci-cocuklarin-egitime-erisimleri-icin-yeni-proje adresinden alınmıştır.
 • Cağaptay, S. ve M. Bilge (2014). “The Impact of Syrıa’s Refugees on Southern Turkey, Polıcy Focus, 130, https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus130_Cagaptay_Revised3s.pdf.
 • Çıplak, B., Keser, A. ve Erdurmaz A.S. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Gelecek Beklentileri, HKÜ-KALMEC-Konrad Adenauer Araştırma Projesi Sonuç Raporu.
 • Dye, T. (1987). Understanding Public Policy. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ. Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 5-25.
 • Erdoğan, M. M. (2014). “Perceptions of Syrians in Turkey”, Insight Turkey, 16(4), 65-75. http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/06_erdogan_5.pdf
 • Erdoğan, M. M. (2014). “Syrians in Turkey: Social Acceptence and Integration”, HUGO-Report. http://labs.ozyegin.edu.tr/ozumigs/files/2015/05/HUGO-REPORT-SyriansinTurkey.compressed.pdf.
 • Erdoğan, M. ve Ünver, C. (2015). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 5-92. Gürcanlı, Z. (2015). İşte 3 yıl sonunda Türkiye›deki Suriyeliler›in durumu. http://www. hurriyet.com.tr/iste-3-yil-sonunda-turkiyedeki-suriyelilerin-durumu-29098215.
 • Ihlamur-Öner, S. G. (2013). “Turkey’s Refugee Regime Stretched to the Limit? The Case of Iraqi and Syrian Refugee Flows”. Perceptions, 1 (3), 191-228.
 • Işık, A. (2017). Mülteciler rakamlardan ibaret değil. http://www.dw.com/tr: http://www. dw.com/tr/m%C3%BClteciler-rakamlardan-ibaret-de%C4%9Fil/a-38152488.
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). http://www.goc.gov.tr/icerik3/ gecici-koruma_363_378_4713, (29.01.2018).
 • İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2017). 2016 Yılı Türkiye Göç Raporu, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 40.
 • Keser, A. ve Gökmen, Y. (2012). “Büyükşehir Belediyeleri Kuruluş Sürecinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(1), 17-42.
 • Keser, A. (2016). “Labor Pains of the Final Gains: Glocal Integrated Governance at All Levels of Multi-Polar Games / Nihai Kazanımların Doğum Sancıları: Çok Kutuplu Oyunların Tüm Düzeylerinde Küreyerel Bütünleşik Yönetişim”, Turkish Studies, 11(2), 685- 710.
 • Keser, A. ve Meral, Ö. E. (2016). “Türk Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçağının Düşürülmesi: Uluslararası Anlaşmalar ve Hukuk Çerçevesinde Bir İnceleme”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 28-44.
 • Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston, MA: Little, Brown .
 • Kingdon, J. W. (2011). Agendas, Alternatives and Public Policies, 2nd ed. Boston, MA: Longman.
 • Kirişci, K. (2014). Syrian Refugees And Turkey’s Challenges: Going Beyond Hospitality, 1775 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036, www.brookings.edu
 • Kurtuluş, B. (2015). “Victims of the War: Turkey’s Syrian ‘Guests’”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 6(2).
 • Kutgi, H. (2016). “Türkiye ve Avrupa’nın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Yaklaşımı”. Bilgi Analiz, 1-16.
 • Lasswell, H. D. (1950), Politics: Who Gets, What, When, How. New York: Peter Smith. (MEB) Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı. Ankara.
 • (MEB) Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. https://pictes.meb.gov.tr/izleme.
 • MEB, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). Arapça Öğretim Program ve Materyal Geliştirme Çalıştay Kapanışı. http://pictes.meb.gov.tr/www/arapca-ogretim-program-ve-materyal-gelistirme-calistayi-tamamlandi/icerik/5#
 • Memişoğlu, F. ve Ilgıt, A. (2016). “Syrian refugees in Turkey: multifaceted challenges, diverse players and ambiguous policies”, Mediterranean Politics, s. 1-22. Published online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2016.1189479
 • Özden, Ş. (2013). Syrian Refugees in Turkey, Migration Policy Centre; MPC Research Report. http://hdl.handle.net/1814/29455 , Er 29.01.2018.
 • Özer, Y. (2016). “Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 76-110. Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEYEM): https://keyemgoc.wordpress. com/2017/04/25/turkiyenin-suriyeli-gocmen-cocuklar-ile-ilgili-egitim-politikasi-istanbul-ornegi-cercevesinde-bir-analiz-d%E2%80%A6
 • Seydi, A. R. (2014). “Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 267- 305
 • Sivilsayfalar, (2016). “Çocuk İşçiliği Sorunu Suriyeli Çocuklarla Büyüyor”. sivilsayfalar. org, http://www.sivilsayfalar.org/cocuk-isciligi-sorunu-suriyeli-cocuklarla-buyuyor/
 • Tarlan, K. V. (2016). “Suriyeli Mülteciler: Büyüyen Sorunlar, Daralan Zaman”, Birikim Dergisi, http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7771/suriyeli-multeciler-buyuyen-sorunlar-daralan-zaman.
 • (TUA) Türkiye Ulusal Ajansı (2017). Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi. http://www.hakis.org.tr/icerik.php?sayfa=25.
 • UN-FAO (2010). “Countries in protracted crisis: what are they and why do they deserve special attention?”, The State of Food Insecurity in the World 2010, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 12-26.
 • UNHCR. (2017). UNHCR tarafından yayınlanan rapor mülteci çocukların yaşadığı eğitim krizine vurgu yapıyor. http://www.unhcr.org/tr/17577-unhcr-report-highlights-education-crisis-refugee-children.html. adresinden alınmıştır.
 • UNICEF (2015). UNICEF ve AB’den Suriyeli Çocuklara Önemli Destek. Ankara, Türkiye: http://unicef.org.tr/
 • UNICEF (2017). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar. s. 1.
 • Yıldız, M. ve Sobacı, M. Z. (2013). “Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi”. Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. (Der. M. Yıldız ve M. Z. Sobacı), 16-43.

Public Policy Analysis on the Integration of Syrian Children into National Education System in Turkey

Yıl 2018, Cilt: 36, 105 - 132, 01.06.2018

Öz

With the exacerbation of the incidents started at 2011 in Syria and as millions of people had to take refuge in neighboring countries, education and integration concerns, which are among the most basic problems of the immigrants has emerged. The fact that most of the Syrian asylum seekers especially coming to Turkey live outside the refugee camps triggered the need for developing new public policies to satisfy the training needs of the children. The high numbers of students at the Temporary Education Centers, the insufficiency of the Turkish courses, the existence of the problems as the difficulty of transition to the following formal education step require the analysis of the related public policies. This study was conductved to constitute a public policy analysis related to the integration of the Syrian children, who are under the umbrella of a temporary protection status in Turkey, into the national education system. The alternative models developed were evaluated with the process model of public policy analysis

Kaynakça

 • Akdoğan, A. A. (2011). “Türkiye’de Kamu Politikası Disiplininin Tarihsel İzleri”. Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları. (Ed. Filiz Kartal). Ankara: TODAİE Yay., 75-98.
 • Anadolu Ajansı (2017), http://aa.com.tr/tr/dunya/suriyeli-siginmacilar-icin-sira-entegrasyonda/841335, (30.01.2018).
 • Aras, B. ve Yasun, S. (2016, 08 12). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitim sorunu nasıl çözülür? www.aljazeera.com.tr/: http://www.aljazeera.com.tr/gorus/turkiyedeki-suriyelilerin-egitim-sorunu-nasil-cozulur adresinden alınmıştır.
 • ASPB, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (2016). Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuklara Yönelik Sosyal Uyum Eğitim Programında Akran Eğitici Eğitimi. İnternet: http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/: http://www.cocukhizmetleri.gov.tr/haberler/cocuklara-yonelik-sosyal-uyum-egitim-programinda-akran-egitici-egitimi adresinden alınmıştır.
 • Bayırbağ, M. K. (2013). “Kamu Politikası Analizi için Bir Çerçeve Önerisi”. Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. (Der. M. Yıldız ve M. Z. Sobacı), 44-65.
 • BİA Haber Merkezi, (2017). Suriyeli Mülteci Çocukların Eğitime Erişimleri için Yeni Proje. m.bianet.org: https://m.bianet.org/bianet/cocuk/184620-suriyeli-multeci-cocuklarin-egitime-erisimleri-icin-yeni-proje adresinden alınmıştır.
 • Cağaptay, S. ve M. Bilge (2014). “The Impact of Syrıa’s Refugees on Southern Turkey, Polıcy Focus, 130, https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus130_Cagaptay_Revised3s.pdf.
 • Çıplak, B., Keser, A. ve Erdurmaz A.S. (2016). Suriyeli Sığınmacıların Gelecek Beklentileri, HKÜ-KALMEC-Konrad Adenauer Araştırma Projesi Sonuç Raporu.
 • Dye, T. (1987). Understanding Public Policy. Prentice Hall: Englewood Cliffs, NJ. Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Temel Eğitim Politikaları. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 5-25.
 • Erdoğan, M. M. (2014). “Perceptions of Syrians in Turkey”, Insight Turkey, 16(4), 65-75. http://file.insightturkey.com/Files/Pdf/06_erdogan_5.pdf
 • Erdoğan, M. M. (2014). “Syrians in Turkey: Social Acceptence and Integration”, HUGO-Report. http://labs.ozyegin.edu.tr/ozumigs/files/2015/05/HUGO-REPORT-SyriansinTurkey.compressed.pdf.
 • Erdoğan, M. ve Ünver, C. (2015). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş, Beklenti ve Önerileri. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, 5-92. Gürcanlı, Z. (2015). İşte 3 yıl sonunda Türkiye›deki Suriyeliler›in durumu. http://www. hurriyet.com.tr/iste-3-yil-sonunda-turkiyedeki-suriyelilerin-durumu-29098215.
 • Ihlamur-Öner, S. G. (2013). “Turkey’s Refugee Regime Stretched to the Limit? The Case of Iraqi and Syrian Refugee Flows”. Perceptions, 1 (3), 191-228.
 • Işık, A. (2017). Mülteciler rakamlardan ibaret değil. http://www.dw.com/tr: http://www. dw.com/tr/m%C3%BClteciler-rakamlardan-ibaret-de%C4%9Fil/a-38152488.
 • İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2018). http://www.goc.gov.tr/icerik3/ gecici-koruma_363_378_4713, (29.01.2018).
 • İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (2017). 2016 Yılı Türkiye Göç Raporu, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 40.
 • Keser, A. ve Gökmen, Y. (2012). “Büyükşehir Belediyeleri Kuruluş Sürecinin Analizi”, Çağdaş Yerel Yönetimler, 21(1), 17-42.
 • Keser, A. (2016). “Labor Pains of the Final Gains: Glocal Integrated Governance at All Levels of Multi-Polar Games / Nihai Kazanımların Doğum Sancıları: Çok Kutuplu Oyunların Tüm Düzeylerinde Küreyerel Bütünleşik Yönetişim”, Turkish Studies, 11(2), 685- 710.
 • Keser, A. ve Meral, Ö. E. (2016). “Türk Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçağının Düşürülmesi: Uluslararası Anlaşmalar ve Hukuk Çerçevesinde Bir İnceleme”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), 28-44.
 • Kingdon, J. W. (1984). Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston, MA: Little, Brown .
 • Kingdon, J. W. (2011). Agendas, Alternatives and Public Policies, 2nd ed. Boston, MA: Longman.
 • Kirişci, K. (2014). Syrian Refugees And Turkey’s Challenges: Going Beyond Hospitality, 1775 Massachusetts Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036, www.brookings.edu
 • Kurtuluş, B. (2015). “Victims of the War: Turkey’s Syrian ‘Guests’”, Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 6(2).
 • Kutgi, H. (2016). “Türkiye ve Avrupa’nın Suriyeli Sığınmacılara Karşı Yaklaşımı”. Bilgi Analiz, 1-16.
 • Lasswell, H. D. (1950), Politics: Who Gets, What, When, How. New York: Peter Smith. (MEB) Milli Eğitim Bakanlığı (2015). Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı. Ankara.
 • (MEB) Milli Eğitim Bakanlığı (2016). Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi. https://pictes.meb.gov.tr/izleme.
 • MEB, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, (2017). Arapça Öğretim Program ve Materyal Geliştirme Çalıştay Kapanışı. http://pictes.meb.gov.tr/www/arapca-ogretim-program-ve-materyal-gelistirme-calistayi-tamamlandi/icerik/5#
 • Memişoğlu, F. ve Ilgıt, A. (2016). “Syrian refugees in Turkey: multifaceted challenges, diverse players and ambiguous policies”, Mediterranean Politics, s. 1-22. Published online: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2016.1189479
 • Özden, Ş. (2013). Syrian Refugees in Turkey, Migration Policy Centre; MPC Research Report. http://hdl.handle.net/1814/29455 , Er 29.01.2018.
 • Özer, Y. (2016). “Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Eğitimi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 76-110. Kent Sorunları ve Yerel Yönetimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (KEYEM): https://keyemgoc.wordpress. com/2017/04/25/turkiyenin-suriyeli-gocmen-cocuklar-ile-ilgili-egitim-politikasi-istanbul-ornegi-cercevesinde-bir-analiz-d%E2%80%A6
 • Seydi, A. R. (2014). “Türkiye’nin Suriyeli Sığınmacıların Eğitim Sorununun Çözümüne Yönelik İzlediği Politikalar”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 267- 305
 • Sivilsayfalar, (2016). “Çocuk İşçiliği Sorunu Suriyeli Çocuklarla Büyüyor”. sivilsayfalar. org, http://www.sivilsayfalar.org/cocuk-isciligi-sorunu-suriyeli-cocuklarla-buyuyor/
 • Tarlan, K. V. (2016). “Suriyeli Mülteciler: Büyüyen Sorunlar, Daralan Zaman”, Birikim Dergisi, http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7771/suriyeli-multeciler-buyuyen-sorunlar-daralan-zaman.
 • (TUA) Türkiye Ulusal Ajansı (2017). Mesleki Eğitim Yoluyla Mültecilerin Sosyal Entegrasyonu Projesi. http://www.hakis.org.tr/icerik.php?sayfa=25.
 • UN-FAO (2010). “Countries in protracted crisis: what are they and why do they deserve special attention?”, The State of Food Insecurity in the World 2010, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 12-26.
 • UNHCR. (2017). UNHCR tarafından yayınlanan rapor mülteci çocukların yaşadığı eğitim krizine vurgu yapıyor. http://www.unhcr.org/tr/17577-unhcr-report-highlights-education-crisis-refugee-children.html. adresinden alınmıştır.
 • UNICEF (2015). UNICEF ve AB’den Suriyeli Çocuklara Önemli Destek. Ankara, Türkiye: http://unicef.org.tr/
 • UNICEF (2017). Türkiye’deki Suriyeli Çocuklar. s. 1.
 • Yıldız, M. ve Sobacı, M. Z. (2013). “Kamu Politikası ve Kamu Politikası Analizi”. Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama. (Der. M. Yıldız ve M. Z. Sobacı), 16-43.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Research Article
Yazarlar

Ahmet KESER Bu kişi benim

Cumali ÖZBEK

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 36

Kaynak Göster

APA KESER, A., & ÖZBEK, C. (2018). Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi. İnsan Hakları Yıllığı, 36, 105-132.
AMA KESER A, ÖZBEK C. Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi. İnsan Hakları Yıllığı. Haziran 2018;36:105-132.
Chicago KESER, Ahmet, ve Cumali ÖZBEK. “Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi”. İnsan Hakları Yıllığı 36, Haziran (Haziran 2018): 105-32.
EndNote KESER A, ÖZBEK C (01 Haziran 2018) Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi. İnsan Hakları Yıllığı 36 105–132.
IEEE A. KESER ve C. ÖZBEK, “Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi”, İnsan Hakları Yıllığı, c. 36, ss. 105–132, 2018.
ISNAD KESER, Ahmet - ÖZBEK, Cumali. “Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi”. İnsan Hakları Yıllığı 36 (Haziran 2018), 105-132.
JAMA KESER A, ÖZBEK C. Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi. İnsan Hakları Yıllığı. 2018;36:105–132.
MLA KESER, Ahmet ve Cumali ÖZBEK. “Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi”. İnsan Hakları Yıllığı, c. 36, 2018, ss. 105-32.
Vancouver KESER A, ÖZBEK C. Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi. İnsan Hakları Yıllığı. 2018;36:105-32.