Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kobi’lerdeki Yenilik Uygulamaları ve Yenilik Engellerinin Belirlenmesi ve Analizi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 7 - 27, 21.10.2017

Öz

Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerde yenilik uygulamalarının türlerinin ve bu uygulama türlerine yönelik karşılaşılan engellerin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de Gaziantep İli imalat sanayinde faaliyet gösteren işletmelerde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Son zamanlarda işletmelerde rekabeti belirleyici bir unsur olarak yenilik kavramının giderek önem kazandığı g.rülmektedir. Buna bağlı olarak da bu konu araştırmacılar tarafından fazlaca ilgi görmektedir. Teknolojide ortaya çıkan gelişmeler, ürün çeşitliliği ve müşteri isteklerindeki belirsizlik, işletmeleri yenilik konusunda farklı düşünmeye itmekte ve her geçen gün farklı yenilik stratejileri geliştirmeye zorlamaktadır. Faaliyette bulundukları pazarda sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamak ve bunu koruyabilmek için; ürün, süre., pazarlama ve yapıya yönelik (beşeri ve .rgütsel yapı gibi) alanlarda katma değer sağlayıcı yenilik türlerini geliştirme zorunlu bir ihtiyaç olarak g.rülmektedir. Ancak yenilik çabası içerisinde olan işletmeler bu çabayı hayata geçirme noktasında birtakım engellerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu engeller hem işletme içinden hem de işletme dışından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, işletmelerin yaptıkları yeniliklerde hangi tür engellerle karşılaştığı ve bu engellerin aşılabilmesi için işletmelerin neler yapabileceği konusu ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Kaynakça

  • Cordeiro, A. S., & Vieira, F. D. (2012). Barriers to innovation in SMEs: an international comparison. IDEMİ, 21(23).
  • Davenport, T. H. (1982). Process innovation: reengineering work through technology. https://www.researchgate.net/profile/Thomas_Davenport2/publication/216300521_pdf
  • Demirbaş, D. (2011). How do entrepreneurs perceive barriers to innovation? Empricial evidence from Turkish SMEs. Australia: World Business Institute.
  • Erdoğmuş N., (2004). Aile işletmeleri: ikinci kuşağın yetiştirilmesi. İstanbul: İGİAD Yayınları.
  • Eren E., (1977). İşletmelerde yenilik kavramı ve yenilik sürecinin safhaları. Yönetim Dergisi. 1(4), 40-50.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Enes Uğur Tohum

Yavuz Demirel

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Tohum, E. U., & Demirel, Y. (2017). Kobi’lerdeki Yenilik Uygulamaları ve Yenilik Engellerinin Belirlenmesi ve Analizi Üzerine Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 7-27.