Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma

Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı: 3, 99 - 116, 21.10.2017

Öz

Üniversitelerin bulundukları şehirlere yönelik çok sayıda katkısı söz konusudur. Üniversitelerin bulundukları şehirlere yönelik en önemli katkıları şehrin ekonomisine yaptıkları katkıdır. Üniversiteler başta öğrencilerin, akademik ve idari personelin konaklama, gıda, giyim vb. harcamaları ile üniversitenin yapmış olduğu fiziki yatırımlar ile bu katkıyı gerçekleştirmektedir. Bu ekonomik katkının şehrin ekonomisinde gözle g.rünür bir canlılık, daha önce sunulmayan bir takım hizmetlerin sunulması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıkların azalması ve şehir ekonomisinin sürdürülebilirliği gibi daha birçok etkisi söz konusudur. Bu araştırma kapsamında Kastamonu Üniversitesi’nin şehir merkezindeki birimlerinde 2016-2017 akademik yılı güz döneminde eğitim gören öğrencilerin yapmış oldukları başta konaklama, gıda, giyim sosyal ve kültürel harcamalarının belirlenmesi ve bu harcamaların Kastamonu ekonomisine katkısının ortaya konulmasını amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda ihtiyaç duyulan veriler 1-30 Aralık 2016 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi’nin şehir merkezindeki birimlerinde eğitim gören kolayda örnekleme yöntemine göre belirlenmiş öğrencilere yüz yüze anket yapılarak elde edilmiştir.


Araştırmada Kastamonu’da genel olarak üniversitede okumanın maliyeti katılımcıların yarıdan fazlası tarafından normal olarak değerlendirilmektedir. Şehirde barınmanın maliyeti konusunda ise normal ve yüksek diyenlerin oransal çokluğu öne çıkmaktadır. Şehirdeki yiyecek/içecek fiyatları ile ilgili olarak ise katılımcıların yarıdan fazlası normal cevabını vermektedir. Şehirdeki alışveriş imkanları ile ilgili olarak da ne yeterli ne yetersiz cevabı ile yetersiz cevabını verenlerin oranları çoğunluğu oluşturmaktadır. Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinin en önemli harcama kalemini barınma oluşturmaktadır. Barınma harcamasının Kastamonu’ya aylık katkısı yaklaşık 5 milyon TL olurken bu rakam 1 yıl için yaklaşık 60 milyon TL olmaktadır. Öğrencilerin toplam tüketim harcamalarının Kastamonu’ya 1 aylık katkısı yaklaşık 19.5 milyon TL olurken 1 yıllık katkıları yaklaşık 173 Milyon TL olmaktadır.

Elde edilen sonuçların öğrencilerin yaptıkları tüketim harcamalarının y.nünü belirlemesi ve Kastamonu Üniversitesi’nin şehir ekonomisine yaptığı katkıyı ortaya koyması açısından önemli olacağı düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Altuntaş, C., Erilli, N.A. (2015), “Cumhuriyet Üniversitesi’nin Sivas İli Ekonomisine Katkısı”, Siirt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Yenilik Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s.11
  • Arslan, H. (2014), “Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin Kente Ekonomik Katkısı ve Öğrenci Harcamalarının Farklı Değişkenler Açısından Analizi”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED) ISSN : 1308-6219 Yıl:6 S.12: 114-127
  • Büyükdoğan, B., Afşar, B., Gedik, H. (2015), “Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Şehire Ekonomik Katkıları: KTO Karatay Üniversitesi Örneği”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 15, s. 161-174
  • Çayın, M., Özer, H. (2015), “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:30, Sayı:2, 131-147
Toplam 4 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Niyazi Gümüş Bu kişi benim

Nihal Ekiz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2017
Gönderilme Tarihi 21 Ekim 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 17 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Gümüş, N., & Ekiz, N. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Şehir Ekonomisine Katkısının Belirlenmesi: Kastamonu İlinde Bir Araştırma. Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 99-116.