Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

EKONOFİZİK VE FİNANSAL ENTROPİ

Yıl 2017, Özel Sayı - ICEBSS 2017, 138 - 149, 10.11.2017

Öz

 Bu çalışma Entropi ile borsa araştırmaları, sıcaklık ve hisse senedi piyasaları, enerji, yapısal değişim ve boyutu arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Yatırımcılar, gaz parçacıkları aksine, yeterince sürekli davranışlarını değiştirmek için yeteneği hatırlamak zorunda olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda, zaten tamamen finansal piyasalar için gaz parçacık davranışı uygulamak mümkün değildir. Ancak, kuantum istatistiksel yapı olarak adlandırılan modern fizik teorileri ile mevcut trend yönünde bir öngörü ile ticaret olanakları ve riski tahmin yürütmek daha mantıklıdır. Entropi doğa bilimleri ile sınırlamak doğru bir yaklaşım değildir Ekonofizikçiler genellikle fiziksel, matematiksel yaklaşımlar ile ekonomi ve finansta belirsizlik fikrini anlayabilmek için entropi kavramını kullanmaktadırlar. Açıklandığı gibi, “entropi dağılımı dinamik bir süreç olarak kullanılan, istatistik ve bilgi teorisi, belirsizlik, düzensizlik ve çeşitlendirme ölçüsü olarak giderek finansal teoriler içerisinde kabul edilme sürecindedir. Araştırmamız açıklanması zor fiziksel olayları açıklamada entrpi yaklaşımının daha yararlı olabileceğini göstermesi açısından önem arzetmektedir.

Kaynakça

  • Bachelier L., Theory of Speculation ("Teorie de Speculation" 1900), in "The RandomCharacter of Stock Market Prices" ed. P.H.Cootner, MİT Press, 1964
  • Brewer, Jess H; “Physics Class Assignment and Solutions #1” University of British Columbia, Department of Physics and Astronomy
  • Çelik, M. Yunus, Afşar, K. Eser (2010) Finansal Zaman Serilerinde Yineleme Haritaları Analizi; İMKB Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 28, ss. 279 – 288
  • Mantegna, Rosario N., Stanley Eugene H.(2000),“An Introduction to Econophysics:Correlations and Complexity in Finance”, Diparmento di Energetica ed Applicazioni di Fisica,Palermo University, Cambridge University Press
  • Sornette,Didier;(2004), A Complex System View of Why Stock Markets Crash, Institute of Geophysics and Planetary Physics and Department of Earth asnd Space Science,University of California, New Thesis, Vol: 01(1)
Yıl 2017, Özel Sayı - ICEBSS 2017, 138 - 149, 10.11.2017

Öz

Kaynakça

  • Bachelier L., Theory of Speculation ("Teorie de Speculation" 1900), in "The RandomCharacter of Stock Market Prices" ed. P.H.Cootner, MİT Press, 1964
  • Brewer, Jess H; “Physics Class Assignment and Solutions #1” University of British Columbia, Department of Physics and Astronomy
  • Çelik, M. Yunus, Afşar, K. Eser (2010) Finansal Zaman Serilerinde Yineleme Haritaları Analizi; İMKB Örneği, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı 28, ss. 279 – 288
  • Mantegna, Rosario N., Stanley Eugene H.(2000),“An Introduction to Econophysics:Correlations and Complexity in Finance”, Diparmento di Energetica ed Applicazioni di Fisica,Palermo University, Cambridge University Press
  • Sornette,Didier;(2004), A Complex System View of Why Stock Markets Crash, Institute of Geophysics and Planetary Physics and Department of Earth asnd Space Science,University of California, New Thesis, Vol: 01(1)
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Sayı
Yazarlar

Tolga Ulusoy

Yayımlanma Tarihi 10 Kasım 2017
Gönderilme Tarihi 10 Kasım 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Özel Sayı - ICEBSS 2017

Kaynak Göster

APA Ulusoy, T. (2017). EKONOFİZİK VE FİNANSAL ENTROPİ. Kastamonu Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi138-149.