Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 20 2017-03-01

Talent Management Philosophy Upon Practices From Different Point of Views
Yetenek Yönetimi Felsefesine Farklı Lenslerle Bakabilmek Üzerine Alıştırmalar

Tamer Keçecioğlu [1]


Macroeconomic forces continue to decrease profit margins, creating a need for organizations to do more with less and for their workforces to be more innovative and productive. These demand and supply pressures for talent will be near the top of the CEO agende for the next several years. Aligning talent with organization strategy requires companies to change their mindset, process and implications. Howewer, talent management efforts must produce the talent needed to achieve specific business strategies. In this point we utilise the term talent pool to refer to the pool of high potential and high performers incumbents that the organization can draw upon to fill key talent positions. In order to contribute to the theoretical understanding of talent management, this paper aims to the see, different perspective/lens according to talent management. We identify a number of discrepancies, theoretical perspectives, tensions and assumptions.
Makroekonomik güçler karları azaltmaya devam ederken, örgütler işgücünün daha buluşçu ve verimli olmasını istemektedirler. Talepteki arz ve talep baskısı yakın gelecekte üst düzey yürütücülerin gündeminin en tepesine oturacaktır. Şirketler örgüt stratejisi ve yetenekleri birlikte yürütürken bakış açılarını, süreçlerini ve uygulamalarını da değiştirmelidirler. Bununla birlikte yetenek yönetimi çabaları şirkete özgün iş stratejilerinin başarılmasında ihtiyaç duyulan yetenekleride geliştirmelidir. Bu noktada örgütlerin kilit yetenek pozisyonlarının doldurulmasını sağlayacak yüksek potansiyel ve yüksek performanslılar havuzlarının oluşturulmasında yetenek havuzları kavramından yararlandık. Yetenek yönetiminin teorik anlamda anlaşılmasına katkı verme adına bu çalışma yetenek yönetimine farklı bakış açıları ile bakılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Çok sayıda farklı kavram ve konular tanımlanmaya çalışılmıştır.
Diğer ID JA34TY57JM
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Tamer Keçecioğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

APA Keçecioğlu, T . (2017). Yetenek Yönetimi Felsefesine Farklı Lenslerle Bakabilmek Üzerine Alıştırmalar . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (1) , 1-20 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31655/347064