Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 1, Sayfalar 60 - 73 2017-03-01

Milk Yield of Livestock Enterprises in Northern Cyprus
Kuzey Kıbrıs’ta Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Süt Verimliliği

Kamil Sertoğlu [1] , İbrahim Darbaz [2]


Milk yield in livestock enterprises is among the most important factors that determines the economic viability and profitability of a business. It is thought that; low milk yield of livestock enterprises lead to economic losses for many businesses in North Cyprus. Because of this, the aim of this research is to determine the milk yield in country according to districts, scales and dairies producing open and cold chain milk and then to look for an answer for the question of “How much of the things need to be done is done by dairies to be able to obtain high milk yields?”. It has been determined that within the districts, Nicosia and Famagusta, within the cold chain and open, cold and within the scales larger scales have statistically significant higher milk yields. A field study has been carried out for the second part of this research. The result from this study has been used to explain milk yield differences between scales. According to these results, while the scales are getting larger, enterprises take education, collect data, use artificial insemination at a higher percentage, give more concentrated animal feed and wait less to replace the inefficient animals in herd.
Büyükbaş hayvancılık işletmelerde süt verimi bir işletmenin ekonomik sürdürülebilirliğini ve karlılığını belirleyen en önemli faktörler arasındadır. Kuzey Kıbrıs’ta büyükbaş hayvancılık işletmelerinin düşük süt verimliliği birçok işletme için ekonomik kayıplara yol açtığı düşünülmektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın amacı ülkedeki süt verimliliğini ilçeler, soğuk/açık süt veren işletmeler ve işletme ölçekleri bazında ortaya çıkarılmak ve sonrasında da hayvancılık işletmelerin yüksek süt verimi elde etmek için yapması gerekenleri ne kadar yerine getirdiği sorusuna cevap aramak olmuştur. İlçeler arasında Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerinin, soğuk/açık arasında soğuk süt veren işletmelerin ve ölçekler arasında büyük ölçeklerdeki işletmelerin istatiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek süt verimine sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Araştırmanın ikinci bölümü için bir saha çalışması yürütülmüştür. Bu çalışmanın sonuçları ölçekler arasındaki süt verimi farkını açıklamak için kullanılmıştır. Buna göre ölçekler büyüdükçe işletmeler daha fazla eğitim alıyor, daha fazla kayıt tutuyor, kendi yemini üretiyor, sağmal başına daha fazla konsantre yem veriyor ve sürüden verimsiz sağmalları çıkartmak için daha az süre bekliyorlar.
Diğer ID JA57CC45GE
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kamil Sertoğlu

Yazar: İbrahim Darbaz

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

APA Sertoğlu, K , Darbaz, İ . (2017). Kuzey Kıbrıs’ta Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Süt Verimliliği . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (1) , 60-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31655/347069