Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 14 - 22 2017-06-01

A New Housing Financing Model Based on Partnership: Sample Applications
Ortaklığa Dayalı Yeni Bir Konut Finansman Modeli: Örnek Uygulamalar

Abdullah Eroglu [1] , Mehmet Levent Erdaş [2]


The housing financing method that most widely used by conventional, participation banking and credit institutions. Housing financing method offered by participation banks is the model of housing financing based on partnership. On housing finance model based on partnership, customer and credit institution buy a housing jointly as getting finance at certain ratio. Customer locates in housing. Customer gives a certain amount as repayment with housing rent to credit institution in every month. Thus share of customer changes and income of rent at share ratio occurs as repayment. When share of customer becomes % 100, housing is assigned to customer and housing finance model ends. In this study a housing finance model that the models repayments first u item amount determined by the customer has been developed and process of model has been explained by practical samples. It is believed that this current study makes a significiant contribution to the potential consumers who want to get an interest-free home.
Klasik bankalar, katılım bankaları ya da kredi kurumları tarafından en sık kullanılan finansman yöntemlerinden biri, konut finansman yöntemidir. Katılım bankaları tarafından sunulan konut finansman yöntemi ise ortaklığa dayalı konut finansman modelidir. Ortaklığa dayalı konut finansman modelinde, müşteri ile kredi kurumu belli oranlarda finansman sağlayarak ortaklaşa bir konut satın alırlar. Müşteri konuta yerleşir. Her ay müşteri konut kirası ile belli bir miktarı geri ödeme olarak kredi kurumuna verir. Böylece her ay müşterinin hissesi değişmekte ve hissesi oranındaki kira geliri de geri ödeme olarak gerçekleşmektedir. Müşterinin hissesi % 100 olduğunda konut müşteriye devredilerek konut finansman modeli sonlandırılmış olur. Bu çalışmada ele alınan modelin geri ödemelerinin ilk u adedinin miktarı müşteri tarafından belirlendiği bir konut finansman modeli geliştirilmiş ve modelin işleyişi uygulamalı örneklerle izah edilmektedir. Bu çalışma faizsiz bir şekilde konut sahibi olmak isteyen potansiyel müşterilere önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Diğer ID JA84YE73JS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Abdullah Eroglu

Yazar: Mehmet Levent Erdaş

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Eroglu, A , Erdaş, M . (2017). Ortaklığa Dayalı Yeni Bir Konut Finansman Modeli: Örnek Uygulamalar . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 14-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31656/347072