Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 23 - 33 2017-06-01

The International Competitiveness of Central Asian Economies in the Textile and Apparel Sector
Orta Asya Ekonomilerinin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründeki Uluslararası Rekabet Gücü

Güçgeldi Bashimov [1]


Textile and apparel sector one of the key industries of Central Asia’s economies. It is plays an important role in Central Asia’s foreign trade and economic development. In the last 15 years, the export of textile and apparel products has grown 67 percent. Today, Central Asian countries are major producer and exporter of many textile and apparel products. In this study examined the competitive power of Central Asian economies in the textile and apparel sector. With this aim, the Revealed Comparative Advantage (RCA) and Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA) indexes are used. The study used International Trade Centre statistical data for the period 2001-2014. According to the findings the Central Asian countries (except Kazakhstan) have a comparative advantage in textile and apparel sector. To improve the international competitiveness of Central Asian countries in textile and apparel trade should pay attention to the quality and design in production.
Tekstil ve hazır giyim sektörü Orta Asya ekonomilerinin en önemli sanayi dalını oluşturmakta ve bu sanayi dalı Orta Asya’nın dış ticareti ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynamaktadır. Son 15 yılda tekstil ve hazır giyim ürünleri ihracatı %67 oranında bir artış göstermiştir. Bugün, Orta Asya ülkeleri birçok tekstil ve hazır giyim ürünlerinin üreticisi ve aynı zamanda ihracatçısıdır. Bu çalışmada Orta Asya ekonomilerinin tekstil ve hazır giyim sektöründeki rekabet gücü analiz edilmiştir. Bu amaçla çalışmada Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) ve Açıklanmış Simetrik Karşılaştırmalı Üstünlükler (ASKÜ) indekslerinden yararlanılmıştır. Analiz aşamasında 2001-2014 dönemine ait Uluslararası Ticaret Merkezi’nin verileri kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, Orta Asya ülkeleri (Kazakistan hariç) tekstil ve hazır giyim sektöründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptirler. Orta Asya ülkelerinin tekstil ve hazır giyim ürünleri ticaretindeki uluslararası rekabet gücünün arttırılması için üretimde kalite ve tasarıma daha çok önem verilmesi gerekmektedir.
Diğer ID JA49EZ26TD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Güçgeldi Bashimov

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Bashimov, G . (2017). Orta Asya Ekonomilerinin Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründeki Uluslararası Rekabet Gücü . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 23-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31656/347073