Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 63 - 79 2017-06-01

Local Tourists’ Brand Perceptions of Kızkalesi as a Tourism Destination
Kızkalesi’nin Turizm Destinasyonu Olarak Marka Algısı

Kamil Unur [1] , Nazlı Cetin [2]


The basic aim of this research is to determine how domestic tourists, visiting Kızkalesi, perceive and evaluate Kızkalesi as a destination brand. Other aims of this study are; to determine reasons of visiting Kızkalesi and their attitudes about revisiting, to measure the perception of service quality of the domestic tourists visiting the destination and revealing the feeling about destination safety of the domestic tourist who stays at Kızkalesi. This study has been carried out between first of July and Thirty first of August, 2013. A questionnaire has been implemented on 600 domestic tourists who visited Kızkalesi and convenience sampling method was used. The data have been analyzed on computer. It has been found that most of those who consider Kızkalesi as brand are male, and their salaries vary between 1001TL and 2500 TL per month, and they come from neighboring cities, and there is unplanned urbanization in Kızkalesi, and it is not clean, it has got infrastructure and superstructure problems, and it isn’t a safe holiday destination especially for women, and there is serious problems at service quality. Some certain solution proposals have been conceived to deal with them.
Bu çalışmanın ana amacı Kızkalesi’ni ziyaret eden turistlerin Kızkalesi’ni destinasyon markası olarak nasıl algıladıklarını ve değerlendirdiklerini tespit etmektir. Çalışmanın alt amaçları arasında; yerli turistlerin Kızkalesi’ni ziyaret etme nedenleri ve tekrar ziyaret etme konusundaki düşüncelerini belirlemek, bölgeyi ziyaret eden turistlerin aldıkları hizmetler konusundaki kalite algılarını ölçmek ve ziyaretçilerin Kızkalesi’ni ziyaretleri sırasında kendilerini güvende hissedip hissetmediklerini ortaya koymaktır. Bu araştırma 2013 yılının Temmuz-Ağustos ayında Kızkalesi’ni ziyaret eden ve kolayda örnekleme yöntemi ile seçilen 600 yerli turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler, bilgisayar ortamında analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda Kızkalesi’nin marka olduğunu düşünenlerin çoğunun erkek olup gelirlerinin 1001-2500TL arasında yer aldığı, gelenlerin yakın illerden olduğu, Kızkalesi’nde çarpık yapılaşma olduğu, Kızkalesi’nin temiz olmadığı, alt-üst yapı sorunlarının olduğu, özellikle kadınlar için güvenli tatil beldesi olmadığı ve hizmet kalitesinde ciddi sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.
Diğer ID JA39GM45SB
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Kamil Unur

Yazar: Nazlı Cetin

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2017

APA Unur, K , Cetin, N . (2017). Kızkalesi’nin Turizm Destinasyonu Olarak Marka Algısı . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 63-79 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/31656/347077