Yıl 2018, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 15 - 28 2018-06-01

Crypto Currency Awareness in Turkey and Motivations of Businesses that Accept Crypto Currency
Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları

Serhat KARAOĞLAN [1] , Tayfun ARAR [2] , Onur BİLGİN [3]


The crypto currency market, which has recently become increasingly popular in our country as well, including crypto currencies such as Bitcoin and Ethereum, has attracted attention of academics both internationally and nationally. For the adaptation and development of this market, which is one of the last rings of the financial context of global change, both businesses and societies need to take the necessary steps as a visionary. In this situation, the basic building blocks of knowledge, awareness and usage in a society are citizens and businesses. In this context, this research has two main studies. The first study aims to measure the awareness and attitude of Turkish society about the crypto-currency market, while the second study's aim is to examine the motivation of enterprises using crypto money in Turkey. In line with these main objectives, 154 surveys and 10 online interviews were conducted respectively. In the discussion and conclusion of the findings obtained, various inferences and suggestions were made on the triple scale of individual-businesssociety
Son dönemlerde dünyada olduğu gibi ülkemizde de popülaritesi giderek artan ve başta Bitcoin, Ethereum gibi kripto paraları içinde barındıran kripto para piyasası gerek uluslararası gerekse ulusal yazının ilgisini çekmektedir. Küresel değişimin ağırlıklı olarak finansal bağlamının son halkalarından biri olan bu piyasaya adaptasyon ve gelişim için hem işletmelerin hem de ulusların vizyon sahibi olarak gerekli adımları atmaları gerekmektedir. Bu durum karşısında bir toplumda; bilgi, farkındalık ve kullanım oranlarının ölçülmesi gereken en temel yapı taşları vatandaş ve işletmeler olacaktır. Bu bağlamda yapılmış olan araştırmanın iki temel aşaması bulunmaktadır. İlk aşamada ulaşılmak istenen amaç; Türk toplumunun kripto para piyasası hakkındaki farkındalık ve tutumunu ölçmek iken; ikinci aşamadaki amaç ise Türkiye’deki kripto para kullanan işletmelerin motivasyonlarını incelemektir. Bu temel amaçlar doğrultusunda ilgi sırasıyla 154 kişi ile anket ve 10 işletme ile çevrimiçi mülakat yapılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde tartışma ve sonuç kısmında birey-işletme-toplum üçlü skalasında çeşitli çıkarımlarda ve önerilerde bulunulmuştur
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Serhat KARAOĞLAN
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale. Email

Yazar: Tayfun ARAR
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale. Email

Yazar: Onur BİLGİN
Kurum: Kırıkkale Üniversitesi, İşletme Bölümü, Yahşihan, Kırıkkale. Email

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2018

APA Karaoğlan, S , Arar, T , Bi̇lgi̇n, O . (2018). Türkiye’de Kripto Para Farkındalığı ve Kripto Para Kabul Eden İşletmelerin Motivasyonları . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 15-28 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/49883/639429