Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Sunulan Teşviklerin Vergisel Boyutunun İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 14 - 29, 30.03.2020

Öz

Araştırma-Geliştirme (AR-GE)
faaliyetleri, ülkelerarası iktisadi ve sosyal farklılıkların temel
belirleyicilerindendir. Yarattığı dışsal ekonomiler nedeniyle kamu müdahalesini
gerekli kılan AR-GE faaliyetleri dünyada olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli
teşvik paketleri ile desteklenmektedir. Bununla birlikte, kamunun sağladığı
teşvikler mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini azaltan sonuçlar yaratmakta;
AR-GE faaliyetleri mükellefler açısından bir vergi planlaması aracı olarak
karşımıza çıkmaktadır. 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ise
üniversite-sanayi işbirliğine yönelik en önemli adımlardan ve teşvik
unsurlarından birisidir. Bu çalışmanın amacı, 4691 Sayılı Kanun’un teknoloji
geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi
mükelleflerine sunduğu vergisel teşviklere mezkûr kanundaki son değişiklikler
çerçevesinde yer vermek; kanun kapsamında yer alan indirim, istisna ve muafiyet
uygulamalarının vergisel boyutunu örnek uygulamalar ile ortaya koymaktır.

Kaynakça

 • Bıçakçı, B. (2017). 6676 ve 6728 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Sonrası Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergisel Teşvikler. Vergi Dünyası, 102-116.
 • Çaltekin, M. (2018). Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları.
 • Çarhoğlu, E. (2017). 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamındaki Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması, Muhasebeleştirilmesi, Beyanı ve Vergisel Sonuçları. Vergi Dünyası, 110-125.
 • Demirli, Y. (2014). Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Teşvikler Ve Teknoparkların Bilim Ve Teknoloji Kapasitesinin Gelişimine Katkısı. Maliye Dergisi, 95-115.
 • Dursun, G. ve Akan, N. (2018). Teknokentlerde Girişimcilere Sağlanan Yararlar: Vergisel Boyutta İncelenmesi ve Bir Uygulama. Mali Çözüm, 41-54.
 • Kutbay, H. (2018). Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri: Tarihsel Bir Perspektif. Vergi Sorunları, 81-102.
 • Vergi Müfettişleri Derneği (2019). Beyanname Düzenleme Rehberi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği. (2016, 10 Ağustos). Resmi Gazete (Sayı: 29797).
 • Yasalar, T. C. (2001). 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (24454 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2004). 5281 Sayılı Vergi Kanunları’nın Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25687 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2004). 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25334 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2011). 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (27872 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2016). 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29636 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2017). 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (30111 sayılı).

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 1, 14 - 29, 30.03.2020

Öz

Kaynakça

 • Bıçakçı, B. (2017). 6676 ve 6728 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler Sonrası Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerine Yönelik Vergisel Teşvikler. Vergi Dünyası, 102-116.
 • Çaltekin, M. (2018). Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları.
 • Çarhoğlu, E. (2017). 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamındaki Yazılım ve Ar-Ge Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması, Muhasebeleştirilmesi, Beyanı ve Vergisel Sonuçları. Vergi Dünyası, 110-125.
 • Demirli, Y. (2014). Türkiye’de Teknoparklara Yönelik Teşvikler Ve Teknoparkların Bilim Ve Teknoloji Kapasitesinin Gelişimine Katkısı. Maliye Dergisi, 95-115.
 • Dursun, G. ve Akan, N. (2018). Teknokentlerde Girişimcilere Sağlanan Yararlar: Vergisel Boyutta İncelenmesi ve Bir Uygulama. Mali Çözüm, 41-54.
 • Kutbay, H. (2018). Türkiye'de Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Vergi Teşvikleri: Tarihsel Bir Perspektif. Vergi Sorunları, 81-102.
 • Vergi Müfettişleri Derneği (2019). Beyanname Düzenleme Rehberi.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği. (2016, 10 Ağustos). Resmi Gazete (Sayı: 29797).
 • Yasalar, T. C. (2001). 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (24454 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2004). 5281 Sayılı Vergi Kanunları’nın Yeni Türk Lirasına Uyumu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25687 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2004). 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. Ankara: Resmi Gazete (25334 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2011). 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (27872 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2016). 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (29636 sayılı).
 • Yasalar, T. C. (2017). 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. Ankara: Resmi Gazete (30111 sayılı).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ekonomi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sevi DOKUZOĞLU
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2888-4755
Türkiye


Kayahan TÜM
EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7716-3965

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dokuzoğlu, S. & Tüm, K. (2020). 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Sunulan Teşviklerin Vergisel Boyutunun İncelenmesi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 8 (1) , 14-29 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/53456/643280

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.