Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 95 - 114 2020-10-26

İnsani Gelişme Raporuna Göre Gelişmiş Ekonomiler İçerisinde Yer Alan (Rusya, Slovenya ve Malta) Ülke İncelemeleri

Ercan KILINÇ [1]


Bu çalışmada, insani gelişme raporuna göre gelişmiş ekonomiler içerisinde yer alan Rusya Federasyonu, Slovenya Cumhuriyeti ve Malta ülkelerinin 2000-2017 yılları arasında sergilemiş oldukları sosyo-ekonomik göstergeleri ele alınmıştır. Bu kapsamda Rusya Federasyonu, Slovenya Cumhuriyeti ve Malta ülkelerinin sahip oldukları demografik özelliklerine, dış ticaret göstergelerine, ekonomik büyüme performanslarına, ar-ge harcamalarına, cari işlemler ve bütçe dengelerine ilişkin ekonomik verilerin mevcut durumu avantajları ve dezavantajları ile birlikte ortaya konulmuştur
İnsani gelişmişlik Endeksi, Rusya Federasyonu, Slovenya, Malta
 • Bayrakeri, E. F. (2012). Bilgi Ekonomisine Dönüşüm Sürecinde Türkiye ve Slovenya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi.
 • Bilgesam Yayınları (2017). Rusya Dış ve Güvenlik Politikalarının Küresel Amaçları ve Bölgesel Yansımaları, Rapor No:73 2017.
 • Central Intelligence Agency (2018).https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/si.html(20 Nisan 2018).
 • Değer M. K. ve Doğanay M. A. (2016). Yükselen Piyasa Ekonomilerinde İhracat ve Ekonomik Büyüme İlişkileri: Panel Veri Analizleri (1996-2014), Temmuz /July 2016, Cilt/Vol: 11, Sayı/Num: 2, Page: 52-71ISSN: 1305-7979.
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2018). Slovenya Ülke Bülteni. http://www.deik.org.tr/Lists/Bulten/Attachments/112/slovenya%20bulten%202011_TR.pdf, (20 Nisan 2018).
 • Eser M. (2017). Rusya Federasyonu’nun Dış Ticaret ve Siyasetinde Oligarkların Yeri, Yüksek Lisans Tezi.
 • Euro Challenge (2018). Malta Ekonomik Raporu, http://www.euro-challenge.org/doc/Malta.pdf (10.04.2018).
 • International Trade Center (2018). Trade Statistics For İnternational Business Development https://www.trademap.org (15 Nisan 2018).
 • İspiroğlu, F. ve Taş, S. (2017). Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi Cilt:14 Sayı:2,:ss 226.
 • İnsani Gelişmişlik Endeksi (2016). http://www.nationsonline.org/oneworld/human_development.htm (15 Nisan 2018).
 • İzmir Ticaret Odası (2017). Rusya Federasyonu Ülke Raporu, Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Ekim 2017.
 • Kalay E. (2016). Ülke İncelemesi: Slovenya, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2016 Cilt 18 Sayı 2 (191-211).
 • Malta Freeport (2018). http://www.maltafreeport.com.mt/content.aspx?id=125391(10.04.2018).
 • T.C. Ekonomi Bakanlığı (2018). (https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home? (05.04.2018).
 • Transport Malta (2018). (http://www.transport.gov.mt/admin/uploads/media-(10.04.2018).
 • The World Bank (2018). World Development Indicators,http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators (15 Nisan 2018).
 • World Economic Forum (2018). The Global Competitiveness Report 2012-2013.http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2012-13 (10.04.2018).
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2777-6282
Yazar: Ercan KILINÇ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2020

APA Kılınç, E . (2020). İnsani Gelişme Raporuna Göre Gelişmiş Ekonomiler İçerisinde Yer Alan (Rusya, Slovenya ve Malta) Ülke İncelemeleri . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 8 (2) , 95-114 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/57526/616864