Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 50 - 69 2020-10-26

Afet Lojistik Sorunları ve Temel Başarı Etkenleri: Bir Literatür Çalışması

Sinan ÇINAR [1] , Hanifi Murat MUTLU [2]


Lojistik, afet ve insani yardım faaliyetlerinin en önemli ve en maliyetli kısmını oluşturmaktadır. Afet lojistik faaliyetlerinin etkin, verimli olması ve taleplere hızlı yanıt verebilmesi operasyonların başarısı için zaruridir. Ancak, bu kolay bir iş değildir zira afet lojisitk faaliyetleri sahada pekçok sorunla karşılaşmaktadır. Sahada karşılaşılan başlıca problemleri incelemek ve başarıya etki eden unsurları anlamak hem felaketin sosyal, çevresel ve ekonomik zararlarını azaltmak hem de gelecek felaketlere daha iyi hazırlanmak için önemlidir. Bundan hareketle, çalışma, ilintili üç soruya cevap aramaktadır. Birincisi, afet lojistik ile ticaret lojistik faaliyetlerinin ortak ve ayrışan yönleri nelerdir? İkinci olarak, afet lojistik faaliyetlerinde karşılaşılan başlıca problemler nelerdir? Üç, afet lojistik operasyonlarında başarıya etki eden unsurlar nelerdir? Çalışma, bir literatür taraması olup daha önce konu ile ilgili yayınlanmış makale, kitap ve raporlardan derlenen bilgilerin analiz, sentez ve değerlendirmesini sunmaktadır. Bulgular, ortak yönlerine rağmen afet lojistiğin ticari lojistikten bazı yönlerden esaslı şekilde ayrıştığını göstermektedir. Karşılaşılan başlıca sorunlar arasında şunlar sayılabilir: afet lojistik faaliyetleri belirsizliklerle dolu bir ortamda icra edilmekte, koordinasyon problemleri ciddi bir sorundur, kaynaklar genelde kıt ve hayat kurtarmak için zamanla yarışılmaktadır. Tüm zorluklarına karşın, afet lojistik analizleri ve saha deneyimleri başarıya etki eden unsurları da tespit etmiştir. Çalışma, bulguların özetini verip, bazı kısıtlara vurgu yaptıktan sonra bazı araştırma önerileri ile son bulmaktadır.
Afet Lojistiği, Afet Yönetimi, Afet Lojistik Problemleri, Afet Lojistik Başarı Etkenleri
 • Agostinho, C. F., (2013), Humanitarian logistics: How to help even more? IFAC Proceedings Volumes, 46(24), 206-210. https://doi.org/10.3182/20130911-3-BR-3021.00075
 • Balcik, B., & Beamon, B. M., (2008), Facility location in humanitarian relief, International Journal of Logistics Research and Applications, 11(2), 101-121. https://doi.org/10.1080/13675560701561789
 • Balcik, B., Beamon, B. M., Krejci, C. C., Muramatsu, K. M., & Ramirez, M., (2010), Coordination in humanitarian relief chains: Practices, challenges and opportunities, International Journal of Production Economics, 126(1), 22-34. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.09.008
 • Balcik, B., Bozkir, C. D. C., & Kundakcioglu, O. E., (2016), A literature review on inventory management in humanitarian supply chains, Surveys in Operations Research and Management Science, 21(2), 101-116. https://doi.org/10.1016/j.sorms.2016.10.002
 • Beamon, B. M., & Balcik, B., (2008), Performance measurement in humanitarian relief chains, International Journal of Public Sector Management, 21(1), 4-25. https://doi.org/10.1108/09513550810846087
 • Beiser, V., (2010), Organizing armageddon: What we learned from the Haiti earthquake, https://www.wired.com/2010/04/ff-haiti/
 • Ben-Tal, A., Chung, B. D., Mandala, S. R., & Yao, T., (2011), Robust optimization for emergency logistics planning: Risk mitigation in humanitarian relief supply chains, Transportation Research Part B: Methodological, 45(8), 1177-1189. https://doi.org/10.1016/j.trb.2010.09.002
 • Berkoune, D., Renaud, J., Rekik, M., & Ruiz, A., (2012), Transportation in disaster response operations, Socio-Economic Planning Sciences, 46(1), 23-32. https://doi.org/10.1016/j.seps.2011.05.002
 • Bharosa, N., Lee, J., & Janssen, M., (2010), Challenges and obstacles in sharing and coordinating information during multi-agency disaster response: Propositions from field exercises, Information Systems Frontiers, 12(1), 49-65.
 • Blecken, A., (2010), Supply chain process modelling for humanitarian organizations, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 675-692. https://doi.org/10.1108/09600031011079328
 • Bozorgi-Amiri, A., Jabalameli, M. S., Alinaghian, M., & Heydari, M., (2012), A modified particle swarm optimization for disaster relief logistics under uncertain environment, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 60(1), 357-371. https://doi.org/10.1007/s00170-011-3596-8
 • Chakravarty, A. K., (2011), A contingent plan for disaster response, International Journal of Production Economics, 134(1), 3-15. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2011.01.017
 • Chandes, J., & Paché, G., (2010), Investigating humanitarian logistics issues: From operations management to strategic action, Journal of Manufacturing Technology Management, 21(3), 320-340. https://doi.org/10.1108/17410381011024313
 • Chang, M.-S., Tseng, Y.-L., & Chen, J.-W., (2007), A scenario planning approach for the flood emergency logistics preparation problem under uncertainty, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 737-754. https://doi.org/10.1016/j.tre.2006.10.013
 • Charles, A., Lauras, M., & Van, W. L., (2010), A model to define and assess the agility of supply chains: Building on humanitarian experience, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 722-741. https://doi.org/10.1108/09600031011079355
 • Charles, A., Lauras, M., Van Wassenhove, L. N., & Dupont, L., (2016), Designing an efficient humanitarian supply network, Journal of Operations Management, 47/48, 58-70. https://doi.org/10.1016/j.jom.2016.05.012
 • Christopher, M., Harrison, A., & van Hoek, R., (2016), Creating the agile supply chain: Issues and challenges, Developments in Logistics and Supply Chain Management: Past, Present and Future'nin İçinde, (K. S. Pawar., H. Rogers., A. Potter., & M. Naim., Ed.), Palgrave, ss. 61-68. Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9781137541253_6
 • Christopher, M., & Tatham, P., (2018), Introduction, Humanitarian Logistics: Meeting the Challenge of Preparing for and Responding to Disasters'ın İçinde, (M. Christopher., & P. Tatham., Ed. Third Edition), Kogan Page, ss. 1-17.
 • Christoplos, I., (2005), Capacity building, Institutional Capacity Building Amid Humanitarian Action, ALNAP. https://www.alnap.org/system/files/content/resource/files/main/rha04-ch2.pdf
 • Clay Whybark, D., (2007), Issues in managing disaster relief inventories, International Journal of Production Economics, 108(1), 228-235. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.12.012
 • Cottam, H.-R., Roe, M., & Challacombe, J., (2004), Outsourcing of trucking activities by relief organizations. https://pdfs.semanticscholar.org/5b13/31a939c7b8095efb69fd931f5856dadac95a.pdf
 • Cottle, S., & Nolan, D., (2007), Global humanitarianism and the changing aid-media field, Journalism Studies, 8(6), 862-878. https://doi.org/10.1080/14616700701556104
 • Cozzolino, A., (2012), Humanitarian logistics: cross-sector cooperation in disaster relief management, Springer-Verlag.
 • Cozzolino, A., Rossi, S., & Conforti, A., (2012), Agile and lean principles in the humanitarian supply chain, Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management, 2(1), 16-33.
 • CRED., (2019), Natural disasters 2018, Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, s. 8. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/CREDNaturalDisaster2018.pdf
 • Das, R., (2018), Disaster preparedness for better response: Logistics perspectives, International Journal of Disaster Risk Reduction, 31, 153-159.
 • Day, J. M., Melnyk, S. A., Larson, P. D., Davis, E. W., & Whybark, D. C., (2012), Humanitarian and disaster relief supply chains: A matter of life and death, Journal of Supply Chain Management, 48(2), 21-36. https://doi.org/10.1111/j.1745-493X.2012.03267.x
 • Diaz, A., & Tachizawa, E. M., (2015), What can business learn from humanitarian supply chains? The case of the Spanish red cross in Haiti, Journal of Operations and Supply Chain Management, 8(1), 1-15.
 • Erdik, M., Aydinoglu, N., Fahjan, Y., Sesetyan, K., Demircioglu, M., Siyahi, B., Durukal, E., Ozbey, C., Biro, Y., Akman, H., & Yuzugullu, O., (2003), Earthquake risk assessment for Istanbul metropolitan area, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 2(1), 1-23. https://doi.org/10.1007/BF02857534
 • Ergun, O., Karakus, G., Keskinocak, P., Swann, J., & Villarreal, M., (2011), Operations research to improve disaster supply chain management, Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science'ın İçinde, (J. J. Cochran, L. A., Cox, P. Keskinocak, J. P. Kharoufeh, & J. C. Smith, Ed.), John Wiley & Sons, Inc. https://doi.org/10.1002/9780470400531.
 • Fallucchi, F., Tarquini, M., & De Luca, W., (2016), Knowledge management for the support of logistics during humanitarian assistance and disaster relief, Information Systems for Crisis Response and Management in Mediterranean Countries'ın İçinde, (P. Diaz, N. Bellamine-Ben Saoud, J. Dugdale, & H. Chihab, Ed.), Springer, ss. 226-233.
 • Fritz Institute, (2005), Logistics and effective delivery of humanitarian relief, Fritz Institute, ss. 1-12. http://www.fritzinstitute.org/PDFs/Programs/TsunamiLogistics0605.pdf
 • Fulzele, V., Gupta, R., & Shankar, R., (2016), Identification and modelling of critical success factors of a humanitarian supply chain, Managing Humanitarian Logistics'ın İçinde, (B. S. Sahay, S. Gupta, & V. C. Menon, Ed.), Springer, India, ss. 33-50.
 • Galindo, G., & Batta, R., (2013), Review of recent developments in OR/MS research in disaster operations management, European Journal of Operational Research, 230(2), 201-211. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2013.01.039
 • Gatignon, A., Van Wassenhove, L. N., & Charles, A., (2010), The Yogyakarta earthquake: Humanitarian relief through IFRC’s decentralized supply chain, International Journal of Production Economics, 126(1), 102-110. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.01.003
 • Gustavsson, L., (2002), Humanitarian logistics: Context and challenges, Forced Migration Review, 18, 6-8.
 • Haavisto, I., Kovacs, G., & Spens, K., (2016), Supply chain management for humanitarians: Tools for practice. Kogan Page.
 • Haghi, M., Fatemi Ghomi, S. M. T., & Jolai, F., (2017), Developing a robust multi-objective model for pre/post disaster times under uncertainty in demand and resource, Journal of Cleaner Production, 154, 188-202. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.102
 • Hanaoka, S., & Qadir, F. M., (2005), Logistics problems in recovery assistance of Indian Ocean earthquake and tsunami disaster, Scientific Forum on the Tsunami, Its Impact and Recovery, 106-110. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.124.1577&rep=rep1&type=pdf#page=113
 • Harrison, A., & Hoek, R. I. van., (2008), Logistics management and strategy: Competing through the supply chain (3rd ed). Prentice Hall Financial Times.
 • Hilhorst, T., (2002), Being good at doing good? Quality and accountability of humanitarian NGOs, Disasters, 26(3), 193-212. https://doi.org/10.1111/1467-7717.00200
 • Holguín-Veras José, Jaller Miguel, Van Wassenhove Luk N., Pérez Noel, & Wachtendorf Tricia., (2014), Material convergence: Important and understudied disaster phenomenon, Natural Hazards Review, 15(1), 1-12. https://doi.org/10.1061/(ASCE)NH.1527-6996.0000113 International Federation of Red Cross, (2019), What is a disaster? https://www.ifrc.org/en/what-we-do/disaster-management/about-disasters/what-is-a-disaster/
 • Janssen, M., Lee, J., Bharosa, N., & Cresswell, A., (2010), Advances in multi-agency disaster management: Key elements in disaster research, Information Systems Frontiers, 12(1), 1-7. https://doi.org/10.1007/s10796-009-9176-x
 • Jiang, Y., & Yuan, Y., (2019), Emergency logistics in a large-scale disaster context: Achievements and challenges, International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(5), 1-23. https://doi.org/10.3390/ijerph16050779
 • John, L., & Ramesh, A., (2016), Modeling the barriers of humanitarian supply chain management in India, Managing Humanitarian Logistics'ın İçinde, (B. S. Sahay, S. Gupta, & V. C. Menon, Ed.), Springer, India, ss. 61-82.
 • Kabra, G., Ramesh, A., & Arshinder, K., (2015), Identification and prioritization of coordination barriers in humanitarian supply chain management, International Journal of Disaster Risk Reduction, 13, 128-138. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2015.01.011
 • Kouadio, I. K., Aljunid, S., Kamigaki, T., Hammad, K., & Oshitani, H., (2012), Infectious diseases following natural disasters: Prevention and control measures, Expert Review of Anti-infective Therapy, 10(1), 95-104. https://doi.org/10.1586/eri.11.155
 • Kovács, G., & Spens, K., (2009), Identifying challenges in humanitarian logistics. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 506-528.
 • Kovács, G., & Spens, K. M., (2007), Humanitarian logistics in disaster relief operations, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 37(2), 99-114. https://doi.org/10.1108/09600030710734820
 • Kovács, G., Tatham, P., & Larson, P. D., (2012), What skills are needed to be a humanitarian logistician? Journal of Business Logistics, 33(3), 245-258. https://doi.org/10.1111/j.2158-1592.2012.01054.x
 • Larson, P. D., (2018), Process improvement: A matter of life or death for non-governmental organizations, Humanitarian Logistics: Meeting the Challenge of Preparing for and Responding to Disasters'ın İçinde, (P. Tatham & M. Christopher, Third Edition, Ed.), Kogan Page Limited, ss. 19-40.
 • Liberatore, F., Pizarro, C., de Blas, C. S., Ortuño, M. T., & Vitoriano, B., (2013), Uncertainty in humanitarian logistics for disaster management: A review, Decision Aid Models for Disaster Management and Emergencies'ın İçinde, (B. Vitoriano, J. Montero, & D. Ruan, Ed.), Atlantis Computational Intelligence Systems, Atlantis Press, (C. 7, ss. 45-74).
 • Lodree, E. J., & Taskin, S., (2009), Supply chain planning for hurricane response with wind speed information updates, Computers & Operations Research, 36(1), 2-15. https://doi.org/10.1016/j.cor.2007.09.003
 • Loquercio, D., Hammersley, M., & Emmens, B., (2006), Understanding and addressing staff turnover in humanitarian agencies, HPG Network Paper No. 55, Overseas Development Institute.
 • Lyles, A., (2005), Public-private arrangements in disaster relief and recovery, Clinical Therapeutics, 27(9), 1464-1466. https://doi.org/10.1016/S0149-2918(05)80247-4
 • Maiers, C., Reynolds, M., & Haselkorn, M., (2005), Challenges to effective information and communication systems in humanitarian relief organizations, Conference publication, proceedings of the IEEE International Professional Communications Conference, 82-91. https://doi.org/DOI: 10.1109/IPCC.2005.1494163
 • Minear, L., (2002), The humanitarian enterprise: dilemmas and discoveries, Kumarian Press. Mohamed Shaluf, I., (2007), Disaster types, Disaster Prevention and Management: An International Journal, 16(5), 704-717. https://doi.org/10.1108/09653560710837019
 • Moser-Mercer, B., Kherbiche, L., & Class, B., (2014), Interpreting conflict: Training challenges in humanitarian field interpreting, Journal of Human Rights Practice, 6(1), 140-158. https://doi.org/10.1093/jhuman/hut025
 • Murray, S., (2005, Ocak 6), How to deliver on the promises, Financial Times. https://www.ft.com/content/79ae9810-6012-11d9-bd2f-00000e2511c8
 • Natarajarathinam, M., Capar, I., & Narayanan, A., (2009), Managing supply chains in times of crisis: A review of literature and insights, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(7), 535-573.
 • Neumann, L. E., (2018), It can happen anytime: Experts dealing with risk of a future Istanbul Earthquake, MA Thesis, Sabancı Üniversitesi. http://research.sabanciuniv.edu/36713/1/10184697_LauraEliseNeumann.pdf
 • Oloruntoba, R., (2010), An analysis of the Cyclone Larry emergency relief chain: Some key success factors, International Journal of Production Economics, 126(1), 85-101. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.10.013
 • Oloruntoba, R., & Gray, R., (2006), Humanitarian aid: An agile supply chain? Supply Chain Management: An International Journal, 11(2), 115-120. https://doi.org/10.1108/13598540610652492
 • Özdamar, L., Ekinci, E., & Küçükyazici, B., (2004), Emergency logistics planning in natural disasters, Annals of Operations Research, 129(1), 217-245. https://doi.org/10.1023/B:ANOR.0000030690.27939.39
 • Pan American Health Organization, (2001), Humanitarian supply management and logistics in the health sector. http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/753/92%2075%2012375%206.pdf;jsessionid=AB2F9193EEFCDB8FF2D6E8808E2D25B8?sequence=1
 • Pettit, S., & Beresford, A., (2009), Critical success factors in the context of humanitarian aid supply chains, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 39(6), 450-468.
 • Pettit, S., Beresford, A., Knight, D., & Sohn, M., (2015), Humanitarian aid logistics: A new area for the public service research agenda? Public Service Operations Management: A Research Handbook'ın İçinde, (Z. J. Radnor, N. Bateman, A. Esain, M. Kumar, S. J. Williams, & D. M. Upton, Ed.), Routledge.
 • ReliefWeb Project, (2008), Glossary of humanitarian terms. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf Roth, S., (2014), Aid work as edgework – voluntary risk-taking and security in humanitarian assistance, development and human rights work, Journal of Risk Research, 18(2), 139-155.
 • Russell, T. E., (2005), The humanitarian relief supply chain: Analysis of the 2004 South East Asia earthquake and tsunami, Thesis, Massachusetts Institute of Technology. https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/33352
 • Schmitt, A. J., Sun, S. A., Snyder, L. V., & Shen, Z.-J. M., (2015), Centralization versus decentralization: Risk pooling, risk diversification, and supply chain disruptions, Omega, 52, 201-212.
 • Seaman, J., (1999), Malnutrition in emergencies: How can we do better and where do the responsibilities lie? Disasters, 23(4), 306-315. https://doi.org/10.1111/1467-7717.00120
 • Sheu, J.-B., (2007), An emergency logistics distribution approach for quick response to urgent relief demand in disasters, Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 43(6), 687-709. https://doi.org/10.1016/j.tre.2006.04.004
 • Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E., (1999), Designing and managing the supply chain: Concepts, strategies, and case studies. McGraw-Hill.
 • Stephenson Jr., M., (2005), Making humanitarian relief networks more effective: Operational coordination, trust and sense making: Making Humanitarian Relief Networks More Effective, Disasters, 29(4), 337-350. https://doi.org/10.1111/j.0361-3666.2005.00296.x
 • Takeda, M. B., & Helms, M. M., (2006), Bureaucracy, meet catastrophe, International Journal of Public Sector Management, 19(2), 204-217.
 • Tatham, P. H., & Pettit, S. J., (2010), Transforming humanitarian logistics: The journey to supply network management, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(8/9), 609-622.
 • Tatham, P., & Spens, K., (2011), Towards a humanitarian logistics knowledge management system, Disaster Prevention and Management, 20(1), 6-26.
 • Telford, J., & Cosgrove, J., (2007), The international humanitarian systems and the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunamis, Disasters, 31(1), 1-28.
 • The World Bank, (2013), Cyclone Phailin in Odisha: Rapid damage and needs assessment report, The World Bank, Sayı 83886, ss. 1-60. http://documents.worldbank.org/curated/en/168471468257979992/Cyclone-Phailin-in-Odisha-rapid-damage-and-needs-assessment-report
 • Thomas, A., & Mizushima, M., (2005), Logistics training: Necessity or luxury? Forced Migration Review, 22, 60-61.
 • Thomas, A. S., & Kopczak, L. R., (2005), From logistics to supply chain management: The path forward in the humanitarian sector, Fritz Institute, ss. 1-17. http://www.fritzinstitute.org/PDFs/WhitePaper/FromLogisticsto.pdf
 • Van Wassenhove, L. N., (2006), Humanitarian aid logistics: Supply chain management in high gear, Journal of the Operational Research Society, 57(5), 475-489.
 • Watson, J. T., Gayer, M., & Connolly, M. A., (2007), Epidemics after natural disasters, Emerging Infectious Diseases, 13(1), 1-5. https://doi.org/10.3201/eid1301.060779
 • Yadav, D. K., & Barve, A., (2015), Analysis of critical success factors of humanitarian supply chain: An application of interpretive structural modeling, International Journal of Disaster Risk Reduction, 12, 213-225.
 • Yan, S., & Shih, Y. L., (2009), Optimal scheduling of emergency roadway repair and subsequent relief distribution, Computers & Operations Research, 36(6), 2049-2065. https://doi.org/10.1016/j.cor.2008.07.002
 • Zhan, S., Liu, N., & Ye, Y., (2014), Coordinating efficiency and equity in disaster relief logistics via information updates, Intern. J. Syst. Sci., 45(8), 1607–1621. https://doi.org/10.1080/00207721.2013.777490
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7380-5211
Yazar: Sinan ÇINAR (Sorumlu Yazar)
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9757-6708
Yazar: Hanifi Murat MUTLU
Kurum: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2020

APA Çınar, S , Mutlu, H . (2020). Afet Lojistik Sorunları ve Temel Başarı Etkenleri: Bir Literatür Çalışması . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 8 (2) , 50-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/57526/737527