Yıl 2020, Cilt 8 , Sayı 2, Sayfalar 28 - 37 2020-10-26

Covid-19 Salgınının Turizme Etkileri: Safranbolu Miras Kenti Örneği

Ashfak Ahmad KHAN [1]


Turizm dünyanın en hızlı gelişen ekonomik faaliyetlerinde yer almaktadır. Dünyada Covid 19 salgınından korunmak amacıyla ulaştırma, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarında çeşitli tedbirler alınıp seyahatler kısıtlanmıştır. Bu kısıtlamalar diğer iş kollarının yanı sıra turizme de etkiyip yerli ve yabancı turistlerin gelişini ve günlük ziyaretleri de durdurmuştur. B salgını tüm dünyada hızlı yayıldığında birçok ekonomik sektörler durdurulmaktadır. Turizm sektörü de bu salgından dolayı çok fazla etkilenişmiştir. Bu çalışmada Covid-19 salgının Safranbolu’da turizme etkileri incelenmiştir. Araştırmada nicel veriler kullanarak salgının turizme etkisi tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Covid-19 salgını Safranbolu’ya gelen turist sayısını oldukça azaltmıştır. Safranbolu’daki turizm kültürel miras ile bağlı olduğu için kitle turizmden farklılık göstermektedir. Salgından dolayı ülkemizin kitle turizmi büyük bir krizden geçmektedir. Küçük ölçekli kültürel turizm destinasyonlarında krizlere karşı daha fazla dirençli olduğu söylenebilir. Sayı yanında turizm gelirini ciddi olumsuz etkilemiştir. Covid-19 sonrası durumun farklılık göstermesi beklenmektedir.Türkiye’nin turizm gelişimine bakıldığında dünyandaki büyük olaylar, salgınlar ve çatışmalar sırasında ülkemizin turizmi gelişimini sürdürmüştür. Ancak Covid-19 salgını önceki olaylardan farklı bir durumu ortaya çıkarabilir. Salgının turizm üzerindeki tam etkileri henüz belli olmayıp gelecekte farklı sonuçlarla karşılaşılabilir.
Covit-19, Turizm, Turizm Gelişleri, Safranbolu
 • Alvarez, Maria D., and Meral Korzay. 2011. “Turkey as a Heritage Tourism Destination: The Role of Knowledge.” Journal of Hospitality Marketing and Management 20(3–4): 425–40.
 • Barbhuiya, Mahfuzuar Rahman, and Devlina Chatterjee. 2020. “Vulnerability and Resilience of the Tourism Sector in India : Effects of Natural Disasters and Internal Conflict.” Tourism Management Perspectives 33(October 2019): 100616. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100616.
 • Başaran, A. 2004. " Devalüasyonların Yurt Dışından Turizm Talebine Tesiri Çerçevesinde, Şubat 2001 Devalüasyonunun Rusya Federasyonundan Türkiye’ye Yönelik Turizm Talebine Etkisi", 1. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi 15-16 Nisan 2004, 73-92.
 • Bec, Alexandra et al. 2019. “Management of Immersive Heritage Tourism Experiencs: A Conceptual Model.” Tourism Management 72(October 2018): 117–20. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.10.033.
 • Buheji, Mohamed et al. 2020. “The Extent of COVID-19 Pandemic Socio-Economic Impact on Global Poverty. A Global Integrative Multidisciplinary Review.” American Journal of Economics 2020(4): 213–24. http://journal.sapub.org/economics.
 • Ceylan, Serdar, and Mehmet Somuncu. 2016. “Kültür Turizmi Alanlarında Turizmin Çeşitlendirilmesine Eleştirel Bir Bakış: Safranbolu UNESCO Dünya Miras Alanı.” Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi 1(1): 53–64. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tdtad/article/view/5000159702/5000163653.
 • Deb, Santus Kumar, and Shohel Md. Nafi. 2020. “Impact of COVID-19 Pandemic on Tourism: Perceptions from Bangladesh.” SSRN Electronic Journal (December 2019).
 • DİKER, Oğuz. 2016. “Erişilebilir Turizm Açısından Safranbolu Turizm Destinasyonunun Uygunluğunun Değerlendirilmesi.” Karabuk University Journal of Institute of Social Sciences (S2): 111–111.
 • Dogru, Tarik, Elizabeth A Marchio, Umit Bulut, and Courtney Suess. 2019. “Climate Change : Vulnerability and Resilience of Tourism and the Entire Economy.” Tourism Management 72(December 2018): 292–305. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.12.010.
 • Ertan, Tuğçe, and Yakup Eğercioğlu. 2016. “The Impact of UNESCO World Heritage List on Historic Urban City Centers and Its Place in Urban Regeneration: The case of Melaka, Malaysia and Tire, Turkey.” Procedia - Social and Behavioral Sciences 216(October 2015): 591–602.
 • Gössling, Stefan, Daniel Scott, and C. Michael Hall. 2020. “Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19.” Journal of Sustainable Tourism 0(0): 1–20. https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1758708.
 • Kervankıran, İ. ve Murat Çuhadar. 2017. "Türkiye’de İç Turizmin Gelişimi ve Mekânsal İstatistik Yöntemlerle Analizi", Turizm Akademik Dergi, 1-18.
 • Kuo, Hsiao I. et al. 2008. “Assessing Impacts of SARS and Avian Flu on International Tourism Demand to Asia.” Tourism Management 29(5): 917–28.
 • Liu, Tzu Ming. 2014. “Analysis of the Economic Impact of Meteorological Disasters on Tourism: The Case of Typhoon Morakot’s Impact on the Maolin National Scenic Area in Taiwan.” Tourism Economics 20(1): 143–56.
 • Nations, United, and Environment Programme. 2005. “Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers (English Version).” Making Tourism More Sustainable - A Guide for Policy Makers (English version).
 • Noy, Ilan, Nguyen Doan, Benno Ferrarini, and Donghyun Park. 2020. “Measuring the Economic Risk of COVID-19.” Global Policy.
 • Oko, T. 1992. 37 Contemporary Psychology: A Journal of Reviews Review of Interviewing as Qualitative Research: A Guide for Researchers in Education and the Social Sciences.
 • Polyzos, Stathis, Aristeidis Samitas, and Anastasia Ef Spyridou. 2020. “Tourism Demand and the COVID-19 Pandemic: An LSTM Approach.” Tourism recreation Research 0(0): 1–13. https://doi.org/10.1080/02508281.2020.1777053.
 • Pompili, Tomaso, Maurizio Pisati, and Eleonora Lorenzini. 2019. “Determinants of International Tourist Choices in Italian Provinces: A Joint Demand–Supply Approach with Spatial Effects.” Papers in Regional Science 98(6): 2251–73.
 • Ercanlı 2019 “A General Framework for Adaptation Strategies to Sea Level Rise : The Case of Turkey Çağla Ercanlı * Gökçeçiçek Savaşır and Ayça Tokuç Ayşegül Altınörs Çırak.” 18: 336–62.
 • S. Sukharev, Oleg. 2020. “Economic Crisis as a Consequence COVID-19 Virus Attack: Risk and Damage Assessment.” Quantitative Finance and Economics 4(2): 274–93.
 • Seckelmann, Astrid. 2002. “Domestic Tourism—a Chance for Regional Development in Turkey?” Tourism Management 23: 85–92.
 • Tsai, Hsien Tang et al. 2012. “The Impacts of Natural Hazards on Taiwan’s Tourism Industry.” Natural Hazards 62(1): 83–91.
 • Williams, Colin Charles. 2020. “Impacts of the Coronavirus Pandemic on Europe’s Tourism Industry: Addressing Tourism Enterprises and Workers in the Undeclared Economy.” International Journal of Tourism Research (April): 1–10.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1919-950X
Yazar: Ashfak Ahmad KHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 26 Ekim 2020

APA Khan, A . (2020). Covid-19 Salgınının Turizme Etkileri: Safranbolu Miras Kenti Örneği . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 8 (2) , 28-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/57526/789255