Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Current Approaches on the Ideas of Buyer Behaviour School: A Literature Review

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 1, 12 - 27, 30.03.2021

Öz

Kaynakça

 • Ariffin, S. K., Mohan, T., ve Goh, Y. N. (2018). Influence of consumers’ perceived risk on consumers’ online purchase intention. Journal of Research in Interactive Marketing, 12 (3), 309-327.
 • Baglione, S. L., Amin, K., McCullough, A., & Tucci, L. (2018). Factors Affectıng Facebook Advertısements: Empırıcal Study. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences, 11 (1), 124-140.
 • Baik, J., Lee, K., Lee, S., Kim, Y., & Choi, J. (2016). Predicting personality traits related to consumer behavior using SNS analysis. New Review of Hypermedia and Multimedia, 22(3), 189-206.
 • Barbopoulos, I ve Johansson, L.O (2017) The Consumer Motivation Scale: Development Of A Multi-Dimensionaland Context-Sensitive Measure Of Consumption Goals. Journal of Business Research, (76) 118–126.
 • Bertol, K. E., Broilo, P. L., Espartel, L. B., & Basso, K. (2017). Young children’s influence on family consumer behavior. Qualitative Market Research: An International Journal, 20(4), 452-468.
 • Cleveland, M. (2018). Global consumer culture: epistemology and ontology. International Marketing Review, 36(4), 556-580.

Alıcı Davranışı Okulunun Düşüncelerine Yönelik Güncel Yaklaşımlar: Bir Literatür Analizi

Yıl 2021, Cilt: 9 Sayı: 1, 12 - 27, 30.03.2021

Öz

Bu araştırma detaylı bir şekilde yazın araştırması yaparak pazarlama okullarından alıcı davranışın okulunun (buyer behavıor school) geliştirdiği kavram ve fikirlerle ilgili güncel çalışmaları ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma çerçevesinde öncelikle alıcı davranışı okulunun geçmişinden ve ele aldığı temel konularla ilgili Shett, Gardner ve Garrett (1988) çalışmasına dayanılarak bilgi verilmiştir. Daha sonra ise alıcı davranışı okulunun geliştirdiği araştırma konularıyla ilgili son yıllarda ne tür çalışmalar yapıldığı ortaya koyularak pazarlama okulunun düşüncelerinin günümüzdeki durumu değerlendirilmiştir. 1950’li yıllardan günümüze kadar olan süreçte alıcı davranışı okulunun ele aldığı başlıca konuları, motivasyon araştırmaları, kişilik araştırmaları, sosyal belirleyici etkisi (referans grubu, aile) araştırmaları, algılanan risk etkisi araştırmaları, endüstriyel satın alma davranışı araştırmaları, kültürlerarası fark araştırmaları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, alıcı davranışı okulunun ele aldığı konulara yönelik son yıllarda yapılan çalışmalar değerlendirerek pazarlama okulunun düşüncesinin günümüzde geldiği son nokta belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ariffin, S. K., Mohan, T., ve Goh, Y. N. (2018). Influence of consumers’ perceived risk on consumers’ online purchase intention. Journal of Research in Interactive Marketing, 12 (3), 309-327.
 • Baglione, S. L., Amin, K., McCullough, A., & Tucci, L. (2018). Factors Affectıng Facebook Advertısements: Empırıcal Study. International Journal of Business, Marketing, and Decision Sciences, 11 (1), 124-140.
 • Baik, J., Lee, K., Lee, S., Kim, Y., & Choi, J. (2016). Predicting personality traits related to consumer behavior using SNS analysis. New Review of Hypermedia and Multimedia, 22(3), 189-206.
 • Barbopoulos, I ve Johansson, L.O (2017) The Consumer Motivation Scale: Development Of A Multi-Dimensionaland Context-Sensitive Measure Of Consumption Goals. Journal of Business Research, (76) 118–126.
 • Bertol, K. E., Broilo, P. L., Espartel, L. B., & Basso, K. (2017). Young children’s influence on family consumer behavior. Qualitative Market Research: An International Journal, 20(4), 452-468.
 • Cleveland, M. (2018). Global consumer culture: epistemology and ontology. International Marketing Review, 36(4), 556-580.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Onur TÜRKER
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, LOJİSTİK BÖLÜMÜ, LOJİSTİK PR. (TAM BURSLU)
0000-0002-5119-0313
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 9 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Türker, O. (2021). Alıcı Davranışı Okulunun Düşüncelerine Yönelik Güncel Yaklaşımlar: Bir Literatür Analizi . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 9 (1) , 12-27 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/61002/862462

15860

Bu Web Sitesi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.