Amaç

Derginin temel amacı; iktisadi ve İdari bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi, deneyim, değerlendirme, görüş ve önerilerini paylaştıkları bilimsel bir platform oluşturmak, sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmaktır.

Kapsam

Dergi kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, çalışma ekonomisi, sağlık yönetimi, maliye, ekonometri ve uluslararası ilişkiler alanlarında gönderilecek makalelere açıktır.