Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 41 - 51, 31.08.2021

Öz

Bu araştırmanın temel amacı hava taşımacılığı sektörünün önemli bileşenlerinden biri olan yer hizmeti işletmelerinde çalışanların örgütsel sessizlik davranışlarının örgütsel bağlılık ve örgütsel güven üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırmanın verileri yıllık yolcu kapasitesi 1-5 milyon arasında olan havalimanlarındaki yer hizmeti işletmelerinde çalışanlardan internet üzerinden anketler aracılığı ile toplanmıştır. Araştırmanın analizleri, geri dönüşü sağlanan ve kullanılabilir durumunda olan 334 anket üzerinden gerçekleştirilmiştir. Araştırmada örgütsel sessizlik davranışı ile örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin incelenebilmesi amacıyla basit doğrusal regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu, ayrıca örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılığın alt boyutlarından duygusal bağlılık ile normatif bağlılık arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur. Örgütsel sessizlik ile örgütsel güven arasında da negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki bulunurken, örgütsel sessizlik ile örgütsel güvenin alt boyutlarından yöneticiye güven ve örgüte güven boyutları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkarılmıştır.

Kaynakça

 • John, P. S. ve Manikandan K. (2019). Employee Silence: A Meta-Analytic Review, International Journal of Indian Psychology, 7(1), 354-366.
 • John, P. S. ve Manikandan K. (2019). Employee Silence: A Meta-Analytic Review, International Journal of Indian Psychology, 7(1), 354-366.
 • Fard, G. P. ve Karimi, F. (2015). The Relationship between Organizational Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees of University, International Education Studies, 8(11), 219-227.
 • Fard, G. P. ve Karimi, F. (2015). The Relationship between Organizational Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees of University, International Education Studies, 8(11), 219-227.
 • Nikmaram, S.; Yamchi, G. H.; Shojaii, S.; Zahrani, A. M ve Alvani, M. S. (2012). Study on relationship between organizational silence and commitment in Iran, World Applied Sciences Journal, 17 (10), 1271-1277.
 • Nikmaram, S.; Yamchi, G. H.; Shojaii, S.; Zahrani, A. M ve Alvani, M. S. (2012). Study on relationship between organizational silence and commitment in Iran, World Applied Sciences Journal, 17 (10), 1271-1277.
 • Panahi, B.; Veiseh, M. S.; Divkhar, S. ve Kamari, F. (2012). An empirical analysis on influencing factors on organizational silence and its relationship with employee’s organizational commitment, Management Science Letters, 2(3), 735-744.
 • Panahi, B.; Veiseh, M. S.; Divkhar, S. ve Kamari, F. (2012). An empirical analysis on influencing factors on organizational silence and its relationship with employee’s organizational commitment, Management Science Letters, 2(3), 735-744.
 • Dedahanov, T. A. ve Rhee, J. (2015). Examining the relationships among trust, silence and organizational commitment, Management Decision, 53(8), 1842-1857.
 • Dedahanov, T. A. ve Rhee, J. (2015). Examining the relationships among trust, silence and organizational commitment, Management Decision, 53(8), 1842-1857.
 • Helmiati.; Abdillah, R. M.; Anita, R.; Nofianti, L. ve Zakaria, B. N. (2018). Organizational trust and organizational silence: the factors predicting organizational commitment, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.35), 126-131.
 • Helmiati.; Abdillah, R. M.; Anita, R.; Nofianti, L. ve Zakaria, B. N. (2018). Organizational trust and organizational silence: the factors predicting organizational commitment, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.35), 126-131.
 • Kwon, G. H. (2017). A Study on the Structural Relationship between Authentic Leadership, Trust in Superiors, Organizational Silence, Turnover Intention, and Counterproductive Work Behaviors, Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, 22(4), 131-147.
 • Kwon, G. H. (2017). A Study on the Structural Relationship between Authentic Leadership, Trust in Superiors, Organizational Silence, Turnover Intention, and Counterproductive Work Behaviors, Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, 22(4), 131-147.
 • Çakinberk, A.; Dede, N. ve Yilmaz, G . (2014). Relationship between organizational trust and organizational silence: an example of public university, Journal of Economics Finance and Accounting, 1(2), 91-105.
 • Çakinberk, A.; Dede, N. ve Yilmaz, G . (2014). Relationship between organizational trust and organizational silence: an example of public university, Journal of Economics Finance and Accounting, 1(2), 91-105.
 • Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001), Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
 • Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001), Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
 • Alparslan, M. A. ve Kayalar, M. (2012). Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 136-147.
 • Alparslan, M. A. ve Kayalar, M. (2012). Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 136-147.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
 • Premeaux, S. F. (2001). Breaking The Silence: Toward an Understanding of Speaking up in the Workplace, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Louisiana State University, USA.
 • Premeaux, S. F. (2001). Breaking The Silence: Toward an Understanding of Speaking up in the Workplace, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Louisiana State University, USA.
 • Shojaie, S.; Matin, Z. H. Barani, G. (2011). Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 1731-1735, doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.334
 • Shojaie, S.; Matin, Z. H. Barani, G. (2011). Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 1731-1735, doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.334
 • Dan, L.; Wu, J. ve Ma, J. (2009). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company, 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering, Troyes, France. 1647-1651, Doi: 10.1109/ICCIE.2009.5223551
 • Dan, L.; Wu, J. ve Ma, J. (2009). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company, 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering, Troyes, France. 1647-1651, Doi: 10.1109/ICCIE.2009.5223551
 • Henriksen, K. ve Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety, Health Services Research, 41(4p2), 1539-1554.
 • Henriksen, K. ve Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety, Health Services Research, 41(4p2), 1539-1554.
 • Slade, R. M. (2008). The adaptive nature of organizational silence: a cybernetic exploration of the hidden factory, (Doktora tezi). The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University, USA.
 • Slade, R. M. (2008). The adaptive nature of organizational silence: a cybernetic exploration of the hidden factory, (Doktora tezi). The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University, USA.
 • Maria, W. D. (2006), Brother secret, sister silence: Sibling conspiracies against managerial integrity, Journal of Business Ethics, 65(3), 219-234.
 • Maria, W. D. (2006), Brother secret, sister silence: Sibling conspiracies against managerial integrity, Journal of Business Ethics, 65(3), 219-234.
 • Tan, Ç. (2014). Organizational justice as a predictor of organizational silence, Educational Research and Reviews, 9(21), 1190-1202.
 • Tan, Ç. (2014). Organizational justice as a predictor of organizational silence, Educational Research and Reviews, 9(21), 1190-1202.
 • Van Dyne, L.; Ang, S. ve Botero, I. C. (2003), Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs, Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
 • Van Dyne, L.; Ang, S. ve Botero, I. C. (2003), Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs, Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
 • Beheshtifar, M.; Borhani H. ve Nekoie.Moghadam, M. (2012). Destructive Role of Employee Silence in Organizational Success, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11), 275-282.
 • Beheshtifar, M.; Borhani H. ve Nekoie.Moghadam, M. (2012). Destructive Role of Employee Silence in Organizational Success, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11), 275-282.
 • Joinson, C. (1996). Re-creating the Indifferent Employee, HRM Magazine, Ağustos, 76-78.
 • Joinson, C. (1996). Re-creating the Indifferent Employee, HRM Magazine, Ağustos, 76-78.
 • Donaghey, J.; Cullinane, N.; Dundon, T. ve Wilkinson, A. (2011). Reconceptualising Employee Silence: Problems and Prognosis, Work, Employment and Society, 25(1), 51-67.
 • Donaghey, J.; Cullinane, N.; Dundon, T. ve Wilkinson, A. (2011). Reconceptualising Employee Silence: Problems and Prognosis, Work, Employment and Society, 25(1), 51-67.
 • Pentilla, C. (2003), Get Talking, Entrepreneur, Kasım, 25
 • Pentilla, C. (2003), Get Talking, Entrepreneur, Kasım, 25
 • Fapohunda, T. (2016). Organizational Silence: Predictors And Consequences Among University Academic Staff, International Journal for Research in Social Science and Humanities Research, 2(1), 83-103.
 • Fapohunda, T. (2016). Organizational Silence: Predictors And Consequences Among University Academic Staff, International Journal for Research in Social Science and Humanities Research, 2(1), 83-103.
 • Becker, S. H. (1960). Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, 66, 32-40.
 • Becker, S. H. (1960). Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, 66, 32-40.
 • Bulut, Ç. ve Çulha, O. (2010). The effects of organizational training on organizational commitment, International Journal of Training and Development, 14(4), 309-322.
 • Bulut, Ç. ve Çulha, O. (2010). The effects of organizational training on organizational commitment, International Journal of Training and Development, 14(4), 309-322.
 • Porter, L. W.; Steers, R. M.; Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603–609. https://doi.org/10.1037/h0037335
 • Porter, L. W.; Steers, R. M.; Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603–609. https://doi.org/10.1037/h0037335
 • O'Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior ,Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
 • O'Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior ,Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1984). Testing the side-bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations, Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1984). Testing the side-bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations, Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 1, 61-89.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 1, 61-89.
 • Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 17(3), 336-354.
 • Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 17(3), 336-354.
 • Singh, A. ve Gupta, B. (2015), Job involvement, organizational commitment, professional commitment, and team commitment: A study of generational diversity, Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1192-1211. https://doi.org/10.1108/BIJ-01-2014-0007.
 • Singh, A. ve Gupta, B. (2015), Job involvement, organizational commitment, professional commitment, and team commitment: A study of generational diversity, Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1192-1211. https://doi.org/10.1108/BIJ-01-2014-0007.
 • Vandenberghe, C.; Bentein, K. ve Stinglhamber, F. (2004), Affective commitment to the organization, supervisor, and work group: antecedents and outcomes, Journal of Vocational Behavior ,64(1),47-71.
 • Vandenberghe, C.; Bentein, K. ve Stinglhamber, F. (2004), Affective commitment to the organization, supervisor, and work group: antecedents and outcomes, Journal of Vocational Behavior ,64(1),47-71.
 • Weiner, Y. and Vardi, Y. (1980), Relationship between job, organization, and career commitment and work outcomes: an integrative approach, Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81‐96.
 • Weiner, Y. and Vardi, Y. (1980), Relationship between job, organization, and career commitment and work outcomes: an integrative approach, Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81‐96.
 • Wasti, S. A. (2002). Affective and continuance commitment to the organization: test of an integrated model in the Turkish context, International Journal of Intercultural Relations, 26(5), 525–50.
 • Wasti, S. A. (2002). Affective and continuance commitment to the organization: test of an integrated model in the Turkish context, International Journal of Intercultural Relations, 26(5), 525–50.
 • Paul, A. K. and Anantharaman, R. N. (2003). Impact of people management practices on organizational performance: analysis of a causal model, International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1246–66.
 • Paul, A. K. and Anantharaman, R. N. (2003). Impact of people management practices on organizational performance: analysis of a causal model, International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1246–66.
 • Bolander, W. ve Jones, E. (2009), Managing the drivers of organizational commitment and salesperson effort: an application of Meyer and Allen’s three-component model, Journal of Marketing Theory and Practice,17(4), 335-350.
 • Bolander, W. ve Jones, E. (2009), Managing the drivers of organizational commitment and salesperson effort: an application of Meyer and Allen’s three-component model, Journal of Marketing Theory and Practice,17(4), 335-350.
 • Wang, Y. (2015). Examining organizational citizenship behavior of Japanese employees: A multidimensional analysis of the relationship to organizational commitment, International Journal of Human Resource Management, 26 (4), 425-444.
 • Wang, Y. (2015). Examining organizational citizenship behavior of Japanese employees: A multidimensional analysis of the relationship to organizational commitment, International Journal of Human Resource Management, 26 (4), 425-444.
 • Elizur, D. ve Koslowsky, M. (2001), Values and organizational commitment, International Journal of Manpower, 22(7), 593-599. https://doi.org/10.1108/01437720110408967
 • Elizur, D. ve Koslowsky, M. (2001), Values and organizational commitment, International Journal of Manpower, 22(7), 593-599. https://doi.org/10.1108/01437720110408967
 • Yang, J. T. (2009). Antecedents and consequences of job satisfaction in the hotel industry, International Journal of Hospitality Management, 29(4), 609–19.
 • Yang, J. T. (2009). Antecedents and consequences of job satisfaction in the hotel industry, International Journal of Hospitality Management, 29(4), 609–19.
 • Devece, C.; Palacios-Marquésa, D. ve Alguacil, P. M. ( 2016). Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment, Journal of Business Research, 69(5), 1857-1861, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.069
 • Devece, C.; Palacios-Marquésa, D. ve Alguacil, P. M. ( 2016). Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment, Journal of Business Research, 69(5), 1857-1861, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.069
 • Singh, U. ve Srivastava, L. B. K. (2016). Organizational trust and organizational citizenship behaviour, Global Business Review, 17(3) 594–609, https://doi.org/10.1177/0972150916630804
 • Singh, U. ve Srivastava, L. B. K. (2016). Organizational trust and organizational citizenship behaviour, Global Business Review, 17(3) 594–609, https://doi.org/10.1177/0972150916630804
 • Matthai, J. M. (1989). Employee perceptions of trust, satisfaction, and commitment as predictors of turnover ıntentions ın a mental health setting, (Doktora Tezi), Peabody College Of Vanderbilt University, USA.
 • Matthai, J. M. (1989). Employee perceptions of trust, satisfaction, and commitment as predictors of turnover ıntentions ın a mental health setting, (Doktora Tezi), Peabody College Of Vanderbilt University, USA.
 • Seal, W. B. (1998). Relationship Banking and the Management of Organisational Trust, International Journal of Bank Marketing, 16(3), 102–107.
 • Seal, W. B. (1998). Relationship Banking and the Management of Organisational Trust, International Journal of Bank Marketing, 16(3), 102–107.
 • Connell, N.A.D. ve Mannion, R. (2006). Conceptualizations of trust in the organizational literature: Some indicators from a complementary perspective. Journal of Health Organization and Management, 20(5), 417–433.
 • Connell, N.A.D. ve Mannion, R. (2006). Conceptualizations of trust in the organizational literature: Some indicators from a complementary perspective. Journal of Health Organization and Management, 20(5), 417–433.
 • Günüşen, E. Z. (2016). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Günüşen, E. Z. (2016). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kath, M. L.; Magley, J. V. ve Marmet, M. (2010). The role of organizational trust in safety climate's influence on organizational outcomes, Accident Analysis & Prevention, 42(5), 1488-1497.
 • Kath, M. L.; Magley, J. V. ve Marmet, M. (2010). The role of organizational trust in safety climate's influence on organizational outcomes, Accident Analysis & Prevention, 42(5), 1488-1497.
 • Mishra, A. K. (1996). Organizational response to crises: The centrality of trust, (Ed: Kramer, R.M. ve Tyler, T.R.), İçinde; Trust in organization: Frontiers of theory and research. (Sayfa: 261–287). Newbury Park, CA: SAGE.
 • Mishra, A. K. (1996). Organizational response to crises: The centrality of trust, (Ed: Kramer, R.M. ve Tyler, T.R.), İçinde; Trust in organization: Frontiers of theory and research. (Sayfa: 261–287). Newbury Park, CA: SAGE.
 • https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504674.pdf Erişim tarihi: 21.06.2021
 • https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504674.pdf Erişim tarihi: 21.06.2021
 • Vanhala, M.; Heilmann, P. ve Salminen, H. (2016).Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment, Knowledge and Process Management, 23(1), 46–61.
 • Vanhala, M.; Heilmann, P. ve Salminen, H. (2016).Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment, Knowledge and Process Management, 23(1), 46–61.
 • Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: emerging perspectives and enduring questions, Annual Review of Psychology 50, 569–598.
 • Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: emerging perspectives and enduring questions, Annual Review of Psychology 50, 569–598.
 • McCauley D. P. ve Kuhnert K. W. (1992). A theoretical review and empirical investigation of employee trust in management, Public Administration Quarterly 16(2), 265–284.
 • McCauley D. P. ve Kuhnert K. W. (1992). A theoretical review and empirical investigation of employee trust in management, Public Administration Quarterly 16(2), 265–284.
 • https://www.dhmi.gov.tr/Lists/Istatislikler/Attachments/24/YOLCU.pdf Erişim tarihi: 22.06.2021
 • https://www.dhmi.gov.tr/Lists/Istatislikler/Attachments/24/YOLCU.pdf Erişim tarihi: 22.06.2021
 • Omarov, A. (2009). Organizational Trust and Work Satisfaction: An application in a private sector, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Omarov, A. (2009). Organizational Trust and Work Satisfaction: An application in a private sector, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
 • Hair, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: Pearson new international edition. Pearson Higher Ed.
 • Hair, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: Pearson new international edition. Pearson Higher Ed.
 • Montgomery, D. C.; Peck, E. A. ve Vining, G. G. (2012) Introduction to Linear Regression Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Montgomery, D. C.; Peck, E. A. ve Vining, G. G. (2012) Introduction to Linear Regression Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Tabachnick, G. B. ve Fidel, S. L. (2013). Using Multivariate Statistic, (6. Baskı), Pearson.
 • Tabachnick, G. B. ve Fidel, S. L. (2013). Using Multivariate Statistic, (6. Baskı), Pearson.
 • Sayğan, N. F. (2011). Relationship Between Affective Commitment And Organizational Silence: A Conceptual Discussion, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 219-227.
 • Sayğan, N. F. (2011). Relationship Between Affective Commitment And Organizational Silence: A Conceptual Discussion, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 219-227.
 • Vakola, M. ve Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation, Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Vakola, M. ve Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation, Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Pelit, E.; Dinçer, İ. F. ve Kılıç, İ. (2015). The Effect of Nepotism on Organizational Silence, Alienation and Commitment: A Study on Hotel Employees in Turkey, Journal of Management Research, 7(4), 82-110.
 • Pelit, E.; Dinçer, İ. F. ve Kılıç, İ. (2015). The Effect of Nepotism on Organizational Silence, Alienation and Commitment: A Study on Hotel Employees in Turkey, Journal of Management Research, 7(4), 82-110.
 • Kim, J. ve Ko, H. S. (2021). The effect of university organizational culture on organizational silence and faculty–student interaction, Management Science Letters, 11(7), 2151-2162.
 • Kim, J. ve Ko, H. S. (2021). The effect of university organizational culture on organizational silence and faculty–student interaction, Management Science Letters, 11(7), 2151-2162.
 • Hawass, H. H. (2016). Examining the antecedents of prosocial silence: a relational perspective, EuroMed Journal of Business, 11(2), 248-271.
 • Hawass, H. H. (2016). Examining the antecedents of prosocial silence: a relational perspective, EuroMed Journal of Business, 11(2), 248-271.
 • Sağlam, Ç. A. (2016). The Effects of Vocational High School Teachers' Perceived Trust on Organizational Silence, Journal of Education and Training Studies, 4(5), 225-232.
 • Sağlam, Ç. A. (2016). The Effects of Vocational High School Teachers' Perceived Trust on Organizational Silence, Journal of Education and Training Studies, 4(5), 225-232.
 • Halis, M.; Gökgöz, S. G. ve Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 187-205.
 • Halis, M.; Gökgöz, S. G. ve Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 187-205.
 • Gilbert, A. J. ve Tang, L. T. (1998). An examination of organizational trust antecedents, Public Personnel Management, 27(3), 321-338.
 • Gilbert, A. J. ve Tang, L. T. (1998). An examination of organizational trust antecedents, Public Personnel Management, 27(3), 321-338.
 • Sendjaya, S. ve Pekerti, A. (2010), Servant leadership as antecedent of trust in organizations, Leadership & Organization Development Journal, 31(7), 643-663. https://doi.org/10.1108/01437731011079673
 • Sendjaya, S. ve Pekerti, A. (2010), Servant leadership as antecedent of trust in organizations, Leadership & Organization Development Journal, 31(7), 643-663. https://doi.org/10.1108/01437731011079673
 • Li, P. P.; Bai, Y. ve Xi, Y. (2012). The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross-level Analysis, Management and Organization Review, 8(2), 371-396.
 • Li, P. P.; Bai, Y. ve Xi, Y. (2012). The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross-level Analysis, Management and Organization Review, 8(2), 371-396.
 • Hubbell, P. A. ve Chory‐Assad, M. R. (2007). Motivating factors: perceptions of justice and their relationship with managerial and organizational trust, Communication Studies, 56(1), 47-70.
 • Hubbell, P. A. ve Chory‐Assad, M. R. (2007). Motivating factors: perceptions of justice and their relationship with managerial and organizational trust, Communication Studies, 56(1), 47-70.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F.J. (2003), Guest editors’ introduction, speaking up, remaining silent: the dynamics of voice and silence in organizations, Journal of Management Studies, 40(6), 1353-1358.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F.J. (2003), Guest editors’ introduction, speaking up, remaining silent: the dynamics of voice and silence in organizations, Journal of Management Studies, 40(6), 1353-1358.

Organizational Silence in Ground Handling Companies: Its Effect on Organizational Commitment and Organizational Trust

Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2, 41 - 51, 31.08.2021

Öz

The main purpose of this research is to investigate the effects of organizational silence attitudes of employees in ground handling companies, which is one of the important components of the air transport sector, on organizational commitment and organizational trust. The data of the research were collected through questionnaires from the employees of ground handling companies at airports with an annual passenger capacity of 1-5 million. The analysis of the research was carried out on 334 returned and usable questionnaires. In the research, simple linear regression analysis was conducted to examine the relationships between organizational silence behavior, organizational trust and organizational commitment. As a result of the analysis of the data, it was revealed that there is a negative and significant relationship between organizational silence and organizational commitment. In addition, organizational silence was found to have a negative and significant relationship on affective commitment and normative commitment. Similarly, a negative and significant relationship was found between organizational silence and organizational trust. In addition, it has been revealed that organizational silence has a negative and significant effect on trust in the manager and trust in the organization.

Kaynakça

 • John, P. S. ve Manikandan K. (2019). Employee Silence: A Meta-Analytic Review, International Journal of Indian Psychology, 7(1), 354-366.
 • John, P. S. ve Manikandan K. (2019). Employee Silence: A Meta-Analytic Review, International Journal of Indian Psychology, 7(1), 354-366.
 • Fard, G. P. ve Karimi, F. (2015). The Relationship between Organizational Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees of University, International Education Studies, 8(11), 219-227.
 • Fard, G. P. ve Karimi, F. (2015). The Relationship between Organizational Trust and Organizational Silence with Job Satisfaction and Organizational Commitment of the Employees of University, International Education Studies, 8(11), 219-227.
 • Nikmaram, S.; Yamchi, G. H.; Shojaii, S.; Zahrani, A. M ve Alvani, M. S. (2012). Study on relationship between organizational silence and commitment in Iran, World Applied Sciences Journal, 17 (10), 1271-1277.
 • Nikmaram, S.; Yamchi, G. H.; Shojaii, S.; Zahrani, A. M ve Alvani, M. S. (2012). Study on relationship between organizational silence and commitment in Iran, World Applied Sciences Journal, 17 (10), 1271-1277.
 • Panahi, B.; Veiseh, M. S.; Divkhar, S. ve Kamari, F. (2012). An empirical analysis on influencing factors on organizational silence and its relationship with employee’s organizational commitment, Management Science Letters, 2(3), 735-744.
 • Panahi, B.; Veiseh, M. S.; Divkhar, S. ve Kamari, F. (2012). An empirical analysis on influencing factors on organizational silence and its relationship with employee’s organizational commitment, Management Science Letters, 2(3), 735-744.
 • Dedahanov, T. A. ve Rhee, J. (2015). Examining the relationships among trust, silence and organizational commitment, Management Decision, 53(8), 1842-1857.
 • Dedahanov, T. A. ve Rhee, J. (2015). Examining the relationships among trust, silence and organizational commitment, Management Decision, 53(8), 1842-1857.
 • Helmiati.; Abdillah, R. M.; Anita, R.; Nofianti, L. ve Zakaria, B. N. (2018). Organizational trust and organizational silence: the factors predicting organizational commitment, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.35), 126-131.
 • Helmiati.; Abdillah, R. M.; Anita, R.; Nofianti, L. ve Zakaria, B. N. (2018). Organizational trust and organizational silence: the factors predicting organizational commitment, International Journal of Engineering & Technology, 7(3.35), 126-131.
 • Kwon, G. H. (2017). A Study on the Structural Relationship between Authentic Leadership, Trust in Superiors, Organizational Silence, Turnover Intention, and Counterproductive Work Behaviors, Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, 22(4), 131-147.
 • Kwon, G. H. (2017). A Study on the Structural Relationship between Authentic Leadership, Trust in Superiors, Organizational Silence, Turnover Intention, and Counterproductive Work Behaviors, Journal of the Korea Industrial Information Systems Research, 22(4), 131-147.
 • Çakinberk, A.; Dede, N. ve Yilmaz, G . (2014). Relationship between organizational trust and organizational silence: an example of public university, Journal of Economics Finance and Accounting, 1(2), 91-105.
 • Çakinberk, A.; Dede, N. ve Yilmaz, G . (2014). Relationship between organizational trust and organizational silence: an example of public university, Journal of Economics Finance and Accounting, 1(2), 91-105.
 • Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001), Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
 • Pinder, C. C. ve Harlos, K. P. (2001), Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
 • Alparslan, M. A. ve Kayalar, M. (2012). Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 136-147.
 • Alparslan, M. A. ve Kayalar, M. (2012). Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları ve Örgütsel ve Bireysel Etkileri, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 136-147.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F. J. (2000). Organizational Silence: A barrier to change and development in a pluralistic world, Academy of Management Review, 25(4), 706-725.
 • Premeaux, S. F. (2001). Breaking The Silence: Toward an Understanding of Speaking up in the Workplace, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Louisiana State University, USA.
 • Premeaux, S. F. (2001). Breaking The Silence: Toward an Understanding of Speaking up in the Workplace, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Louisiana State University, USA.
 • Shojaie, S.; Matin, Z. H. Barani, G. (2011). Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 1731-1735, doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.334
 • Shojaie, S.; Matin, Z. H. Barani, G. (2011). Analyzing the Infrastructures of Organizational Silence and Ways to Get Rid of it, Procedia - Social and Behavioral Sciences 30, 1731-1735, doi:10.1016/j.sbspro.2011.10.334
 • Dan, L.; Wu, J. ve Ma, J. (2009). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company, 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering, Troyes, France. 1647-1651, Doi: 10.1109/ICCIE.2009.5223551
 • Dan, L.; Wu, J. ve Ma, J. (2009). Organizational silence: A survey on employees working in a telecommunication company, 2009 International Conference on Computers & Industrial Engineering, Troyes, France. 1647-1651, Doi: 10.1109/ICCIE.2009.5223551
 • Henriksen, K. ve Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety, Health Services Research, 41(4p2), 1539-1554.
 • Henriksen, K. ve Dayton, E. (2006). Organizational Silence and Hidden Threats to Patient Safety, Health Services Research, 41(4p2), 1539-1554.
 • Slade, R. M. (2008). The adaptive nature of organizational silence: a cybernetic exploration of the hidden factory, (Doktora tezi). The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University, USA.
 • Slade, R. M. (2008). The adaptive nature of organizational silence: a cybernetic exploration of the hidden factory, (Doktora tezi). The Faculty of The Graduate School of Education and Human Development of The George Washington University, USA.
 • Maria, W. D. (2006), Brother secret, sister silence: Sibling conspiracies against managerial integrity, Journal of Business Ethics, 65(3), 219-234.
 • Maria, W. D. (2006), Brother secret, sister silence: Sibling conspiracies against managerial integrity, Journal of Business Ethics, 65(3), 219-234.
 • Tan, Ç. (2014). Organizational justice as a predictor of organizational silence, Educational Research and Reviews, 9(21), 1190-1202.
 • Tan, Ç. (2014). Organizational justice as a predictor of organizational silence, Educational Research and Reviews, 9(21), 1190-1202.
 • Van Dyne, L.; Ang, S. ve Botero, I. C. (2003), Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs, Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
 • Van Dyne, L.; Ang, S. ve Botero, I. C. (2003), Conceptualizing employee silence and employee voice as multidimensional constructs, Journal of Management Studies, 40(6), 1359-1392.
 • Beheshtifar, M.; Borhani H. ve Nekoie.Moghadam, M. (2012). Destructive Role of Employee Silence in Organizational Success, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11), 275-282.
 • Beheshtifar, M.; Borhani H. ve Nekoie.Moghadam, M. (2012). Destructive Role of Employee Silence in Organizational Success, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2(11), 275-282.
 • Joinson, C. (1996). Re-creating the Indifferent Employee, HRM Magazine, Ağustos, 76-78.
 • Joinson, C. (1996). Re-creating the Indifferent Employee, HRM Magazine, Ağustos, 76-78.
 • Donaghey, J.; Cullinane, N.; Dundon, T. ve Wilkinson, A. (2011). Reconceptualising Employee Silence: Problems and Prognosis, Work, Employment and Society, 25(1), 51-67.
 • Donaghey, J.; Cullinane, N.; Dundon, T. ve Wilkinson, A. (2011). Reconceptualising Employee Silence: Problems and Prognosis, Work, Employment and Society, 25(1), 51-67.
 • Pentilla, C. (2003), Get Talking, Entrepreneur, Kasım, 25
 • Pentilla, C. (2003), Get Talking, Entrepreneur, Kasım, 25
 • Fapohunda, T. (2016). Organizational Silence: Predictors And Consequences Among University Academic Staff, International Journal for Research in Social Science and Humanities Research, 2(1), 83-103.
 • Fapohunda, T. (2016). Organizational Silence: Predictors And Consequences Among University Academic Staff, International Journal for Research in Social Science and Humanities Research, 2(1), 83-103.
 • Becker, S. H. (1960). Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, 66, 32-40.
 • Becker, S. H. (1960). Notes on the concept of commitment, American Journal of Sociology, 66, 32-40.
 • Bulut, Ç. ve Çulha, O. (2010). The effects of organizational training on organizational commitment, International Journal of Training and Development, 14(4), 309-322.
 • Bulut, Ç. ve Çulha, O. (2010). The effects of organizational training on organizational commitment, International Journal of Training and Development, 14(4), 309-322.
 • Porter, L. W.; Steers, R. M.; Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603–609. https://doi.org/10.1037/h0037335
 • Porter, L. W.; Steers, R. M.; Mowday, R. T. ve Boulian, P. V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of Applied Psychology, 59(5), 603–609. https://doi.org/10.1037/h0037335
 • O'Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior ,Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
 • O'Reilly, C. A. ve Chatman, J. (1986). Organizational commitment and psychological attachment: The effects of compliance, identification and internalization on prosocial behavior ,Journal of Applied Psychology, 71, 492-499.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1984). Testing the side-bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations, Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1984). Testing the side-bet theory of organizational commitment: Some methodological considerations, Journal of Applied Psychology, 69, 372-378.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 1, 61-89.
 • Meyer, J. P. ve Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 1, 61-89.
 • Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 17(3), 336-354.
 • Cohen, A. (2007). Commitment before and after: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, Human Resource Management Review, 17(3), 336-354.
 • Singh, A. ve Gupta, B. (2015), Job involvement, organizational commitment, professional commitment, and team commitment: A study of generational diversity, Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1192-1211. https://doi.org/10.1108/BIJ-01-2014-0007.
 • Singh, A. ve Gupta, B. (2015), Job involvement, organizational commitment, professional commitment, and team commitment: A study of generational diversity, Benchmarking: An International Journal, 22(6), 1192-1211. https://doi.org/10.1108/BIJ-01-2014-0007.
 • Vandenberghe, C.; Bentein, K. ve Stinglhamber, F. (2004), Affective commitment to the organization, supervisor, and work group: antecedents and outcomes, Journal of Vocational Behavior ,64(1),47-71.
 • Vandenberghe, C.; Bentein, K. ve Stinglhamber, F. (2004), Affective commitment to the organization, supervisor, and work group: antecedents and outcomes, Journal of Vocational Behavior ,64(1),47-71.
 • Weiner, Y. and Vardi, Y. (1980), Relationship between job, organization, and career commitment and work outcomes: an integrative approach, Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81‐96.
 • Weiner, Y. and Vardi, Y. (1980), Relationship between job, organization, and career commitment and work outcomes: an integrative approach, Organizational Behavior and Human Performance, 26, 81‐96.
 • Wasti, S. A. (2002). Affective and continuance commitment to the organization: test of an integrated model in the Turkish context, International Journal of Intercultural Relations, 26(5), 525–50.
 • Wasti, S. A. (2002). Affective and continuance commitment to the organization: test of an integrated model in the Turkish context, International Journal of Intercultural Relations, 26(5), 525–50.
 • Paul, A. K. and Anantharaman, R. N. (2003). Impact of people management practices on organizational performance: analysis of a causal model, International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1246–66.
 • Paul, A. K. and Anantharaman, R. N. (2003). Impact of people management practices on organizational performance: analysis of a causal model, International Journal of Human Resource Management, 14(7), 1246–66.
 • Bolander, W. ve Jones, E. (2009), Managing the drivers of organizational commitment and salesperson effort: an application of Meyer and Allen’s three-component model, Journal of Marketing Theory and Practice,17(4), 335-350.
 • Bolander, W. ve Jones, E. (2009), Managing the drivers of organizational commitment and salesperson effort: an application of Meyer and Allen’s three-component model, Journal of Marketing Theory and Practice,17(4), 335-350.
 • Wang, Y. (2015). Examining organizational citizenship behavior of Japanese employees: A multidimensional analysis of the relationship to organizational commitment, International Journal of Human Resource Management, 26 (4), 425-444.
 • Wang, Y. (2015). Examining organizational citizenship behavior of Japanese employees: A multidimensional analysis of the relationship to organizational commitment, International Journal of Human Resource Management, 26 (4), 425-444.
 • Elizur, D. ve Koslowsky, M. (2001), Values and organizational commitment, International Journal of Manpower, 22(7), 593-599. https://doi.org/10.1108/01437720110408967
 • Elizur, D. ve Koslowsky, M. (2001), Values and organizational commitment, International Journal of Manpower, 22(7), 593-599. https://doi.org/10.1108/01437720110408967
 • Yang, J. T. (2009). Antecedents and consequences of job satisfaction in the hotel industry, International Journal of Hospitality Management, 29(4), 609–19.
 • Yang, J. T. (2009). Antecedents and consequences of job satisfaction in the hotel industry, International Journal of Hospitality Management, 29(4), 609–19.
 • Devece, C.; Palacios-Marquésa, D. ve Alguacil, P. M. ( 2016). Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment, Journal of Business Research, 69(5), 1857-1861, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.069
 • Devece, C.; Palacios-Marquésa, D. ve Alguacil, P. M. ( 2016). Organizational commitment and its effects on organizational citizenship behavior in a high-unemployment environment, Journal of Business Research, 69(5), 1857-1861, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.10.069
 • Singh, U. ve Srivastava, L. B. K. (2016). Organizational trust and organizational citizenship behaviour, Global Business Review, 17(3) 594–609, https://doi.org/10.1177/0972150916630804
 • Singh, U. ve Srivastava, L. B. K. (2016). Organizational trust and organizational citizenship behaviour, Global Business Review, 17(3) 594–609, https://doi.org/10.1177/0972150916630804
 • Matthai, J. M. (1989). Employee perceptions of trust, satisfaction, and commitment as predictors of turnover ıntentions ın a mental health setting, (Doktora Tezi), Peabody College Of Vanderbilt University, USA.
 • Matthai, J. M. (1989). Employee perceptions of trust, satisfaction, and commitment as predictors of turnover ıntentions ın a mental health setting, (Doktora Tezi), Peabody College Of Vanderbilt University, USA.
 • Seal, W. B. (1998). Relationship Banking and the Management of Organisational Trust, International Journal of Bank Marketing, 16(3), 102–107.
 • Seal, W. B. (1998). Relationship Banking and the Management of Organisational Trust, International Journal of Bank Marketing, 16(3), 102–107.
 • Connell, N.A.D. ve Mannion, R. (2006). Conceptualizations of trust in the organizational literature: Some indicators from a complementary perspective. Journal of Health Organization and Management, 20(5), 417–433.
 • Connell, N.A.D. ve Mannion, R. (2006). Conceptualizations of trust in the organizational literature: Some indicators from a complementary perspective. Journal of Health Organization and Management, 20(5), 417–433.
 • Günüşen, E. Z. (2016). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Günüşen, E. Z. (2016). Örgütsel Güvenin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi Ve Bir Uygulama, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Kath, M. L.; Magley, J. V. ve Marmet, M. (2010). The role of organizational trust in safety climate's influence on organizational outcomes, Accident Analysis & Prevention, 42(5), 1488-1497.
 • Kath, M. L.; Magley, J. V. ve Marmet, M. (2010). The role of organizational trust in safety climate's influence on organizational outcomes, Accident Analysis & Prevention, 42(5), 1488-1497.
 • Mishra, A. K. (1996). Organizational response to crises: The centrality of trust, (Ed: Kramer, R.M. ve Tyler, T.R.), İçinde; Trust in organization: Frontiers of theory and research. (Sayfa: 261–287). Newbury Park, CA: SAGE.
 • Mishra, A. K. (1996). Organizational response to crises: The centrality of trust, (Ed: Kramer, R.M. ve Tyler, T.R.), İçinde; Trust in organization: Frontiers of theory and research. (Sayfa: 261–287). Newbury Park, CA: SAGE.
 • https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504674.pdf Erişim tarihi: 21.06.2021
 • https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504674.pdf Erişim tarihi: 21.06.2021
 • Vanhala, M.; Heilmann, P. ve Salminen, H. (2016).Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment, Knowledge and Process Management, 23(1), 46–61.
 • Vanhala, M.; Heilmann, P. ve Salminen, H. (2016).Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment, Knowledge and Process Management, 23(1), 46–61.
 • Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: emerging perspectives and enduring questions, Annual Review of Psychology 50, 569–598.
 • Kramer, R. M. (1999). Trust and distrust in organizations: emerging perspectives and enduring questions, Annual Review of Psychology 50, 569–598.
 • McCauley D. P. ve Kuhnert K. W. (1992). A theoretical review and empirical investigation of employee trust in management, Public Administration Quarterly 16(2), 265–284.
 • McCauley D. P. ve Kuhnert K. W. (1992). A theoretical review and empirical investigation of employee trust in management, Public Administration Quarterly 16(2), 265–284.
 • https://www.dhmi.gov.tr/Lists/Istatislikler/Attachments/24/YOLCU.pdf Erişim tarihi: 22.06.2021
 • https://www.dhmi.gov.tr/Lists/Istatislikler/Attachments/24/YOLCU.pdf Erişim tarihi: 22.06.2021
 • Omarov, A. (2009). Organizational Trust and Work Satisfaction: An application in a private sector, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Omarov, A. (2009). Organizational Trust and Work Satisfaction: An application in a private sector, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
 • Allen, N. J. ve Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63(1), 1–18. https://doi.org/10.1111/j.2044-8325.1990.tb00506.x
 • Hair, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: Pearson new international edition. Pearson Higher Ed.
 • Hair, J. F.; Black, W. C.; Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: Pearson new international edition. Pearson Higher Ed.
 • Montgomery, D. C.; Peck, E. A. ve Vining, G. G. (2012) Introduction to Linear Regression Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Montgomery, D. C.; Peck, E. A. ve Vining, G. G. (2012) Introduction to Linear Regression Analysis, John Wiley & Sons, Hoboken.
 • Tabachnick, G. B. ve Fidel, S. L. (2013). Using Multivariate Statistic, (6. Baskı), Pearson.
 • Tabachnick, G. B. ve Fidel, S. L. (2013). Using Multivariate Statistic, (6. Baskı), Pearson.
 • Sayğan, N. F. (2011). Relationship Between Affective Commitment And Organizational Silence: A Conceptual Discussion, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 219-227.
 • Sayğan, N. F. (2011). Relationship Between Affective Commitment And Organizational Silence: A Conceptual Discussion, International Journal of Social Sciences and Humanity Studies, 3(2), 219-227.
 • Vakola, M. ve Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation, Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Vakola, M. ve Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation, Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Pelit, E.; Dinçer, İ. F. ve Kılıç, İ. (2015). The Effect of Nepotism on Organizational Silence, Alienation and Commitment: A Study on Hotel Employees in Turkey, Journal of Management Research, 7(4), 82-110.
 • Pelit, E.; Dinçer, İ. F. ve Kılıç, İ. (2015). The Effect of Nepotism on Organizational Silence, Alienation and Commitment: A Study on Hotel Employees in Turkey, Journal of Management Research, 7(4), 82-110.
 • Kim, J. ve Ko, H. S. (2021). The effect of university organizational culture on organizational silence and faculty–student interaction, Management Science Letters, 11(7), 2151-2162.
 • Kim, J. ve Ko, H. S. (2021). The effect of university organizational culture on organizational silence and faculty–student interaction, Management Science Letters, 11(7), 2151-2162.
 • Hawass, H. H. (2016). Examining the antecedents of prosocial silence: a relational perspective, EuroMed Journal of Business, 11(2), 248-271.
 • Hawass, H. H. (2016). Examining the antecedents of prosocial silence: a relational perspective, EuroMed Journal of Business, 11(2), 248-271.
 • Sağlam, Ç. A. (2016). The Effects of Vocational High School Teachers' Perceived Trust on Organizational Silence, Journal of Education and Training Studies, 4(5), 225-232.
 • Sağlam, Ç. A. (2016). The Effects of Vocational High School Teachers' Perceived Trust on Organizational Silence, Journal of Education and Training Studies, 4(5), 225-232.
 • Halis, M.; Gökgöz, S. G. ve Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 187-205.
 • Halis, M.; Gökgöz, S. G. ve Yaşar, Ö. (2007). Örgütsel güvenin belirleyici faktörleri ve bankacılık sektöründe bir uygulama, Sosyal Bilimler Dergisi, 9(17), 187-205.
 • Gilbert, A. J. ve Tang, L. T. (1998). An examination of organizational trust antecedents, Public Personnel Management, 27(3), 321-338.
 • Gilbert, A. J. ve Tang, L. T. (1998). An examination of organizational trust antecedents, Public Personnel Management, 27(3), 321-338.
 • Sendjaya, S. ve Pekerti, A. (2010), Servant leadership as antecedent of trust in organizations, Leadership & Organization Development Journal, 31(7), 643-663. https://doi.org/10.1108/01437731011079673
 • Sendjaya, S. ve Pekerti, A. (2010), Servant leadership as antecedent of trust in organizations, Leadership & Organization Development Journal, 31(7), 643-663. https://doi.org/10.1108/01437731011079673
 • Li, P. P.; Bai, Y. ve Xi, Y. (2012). The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross-level Analysis, Management and Organization Review, 8(2), 371-396.
 • Li, P. P.; Bai, Y. ve Xi, Y. (2012). The Contextual Antecedents of Organizational Trust: A Multidimensional Cross-level Analysis, Management and Organization Review, 8(2), 371-396.
 • Hubbell, P. A. ve Chory‐Assad, M. R. (2007). Motivating factors: perceptions of justice and their relationship with managerial and organizational trust, Communication Studies, 56(1), 47-70.
 • Hubbell, P. A. ve Chory‐Assad, M. R. (2007). Motivating factors: perceptions of justice and their relationship with managerial and organizational trust, Communication Studies, 56(1), 47-70.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F.J. (2003), Guest editors’ introduction, speaking up, remaining silent: the dynamics of voice and silence in organizations, Journal of Management Studies, 40(6), 1353-1358.
 • Morrison, E. W. ve Milliken, F.J. (2003), Guest editors’ introduction, speaking up, remaining silent: the dynamics of voice and silence in organizations, Journal of Management Studies, 40(6), 1353-1358.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Harun KARAKAVUZ (Sorumlu Yazar)
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3989-5249
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Başvuru Tarihi 6 Temmuz 2021
Kabul Tarihi 23 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijaa963195, journal = {International Journal of Aeronautics and Astronautics}, issn = {}, eissn = {2757-6574}, address = {Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. Sivil Havacılık Yüksekokulu No: 347 Alaeddin Keykubat Kampüsü/Selçuklu/Konya}, publisher = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {2}, pages = {41 - 51}, doi = {}, title = {Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Karakavuz, Harun} }
APA Karakavuz, H. (2021). Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi . International Journal of Aeronautics and Astronautics , 2 (2) , 41-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaa/issue/64751/963195
MLA Karakavuz, H. "Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi" . International Journal of Aeronautics and Astronautics 2 (2021 ): 41-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijaa/issue/64751/963195>
Chicago Karakavuz, H. "Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi". International Journal of Aeronautics and Astronautics 2 (2021 ): 41-51
RIS TY - JOUR T1 - Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi AU - Harun Karakavuz Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - International Journal of Aeronautics and Astronautics JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 51 VL - 2 IS - 2 SN - -2757-6574 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 International Journal of Aeronautics and Astronautics Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi %A Harun Karakavuz %T Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi %D 2021 %J International Journal of Aeronautics and Astronautics %P -2757-6574 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Karakavuz, Harun . "Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi". International Journal of Aeronautics and Astronautics 2 / 2 (Ağustos 2021): 41-51 .
AMA Karakavuz H. Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi. IJAA. 2021; 2(2): 41-51.
Vancouver Karakavuz H. Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi. International Journal of Aeronautics and Astronautics. 2021; 2(2): 41-51.
IEEE H. Karakavuz , "Yer Hizmeti İşletmelerinde Örgütsel Sessizlik: Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Güven Üzerindeki Etkisi", International Journal of Aeronautics and Astronautics, c. 2, sayı. 2, ss. 41-51, Ağu. 2021