Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

BLOCKADE OF THE GAZA STRIP

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 13, 03.06.2016

Öz

The Palestine administration had been set up with Oslo Treaty in the 1994. The Hamas had earned the right to be chosen, during the freely choice result at the year of 2006. Isreal and Western Countries didn’t accept the earning of Hamas’s choice. Consequently, Isreal took a sanction decesion towards Gaza in 2007 when he became strong of Hamas’s potency. The Isreal had announced a carry out of maritime’s blockade in the beginning of 2009 which is the final phase of sanctions. I will study the maritime blockade which is announced towards Gaza and as built by Isreal this studying. I will try to explain the basisly Gaza blockade in terms of international law. Firstly, I will study the historical development process by explaining the Gaza maritime blockade. Secondly, I will study the Gaza blockade in the context of UN Treaty and UNSC decesions. In the third stage, I will study the Gaza Maritime Blockade. My fourth stage will contain the Gaza maritime blockade within blockade doctrine.

Kaynakça

 • AKSAR, Yusuf, (BAHAR 2012), “Birleşmiş Milletler Palmer (Mavi Marmara) Raporu ve Uluslararası Hukuk”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 9, Sayı 33, ss. 23-40.
 • Andlaşma metninin 93-108 arasındaki maddelere bkz., San Remo Manual on International Law Applicable to Armed at Sea, 12 June 1994, https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&doc umentId=96F4C27D2F07BE8FC12563FB0049E4BC (E.T. 02.01.2016)
 • Birleşmiş Andlaşması metnine bkz., https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari /pdf01/3-30.pdf, (E.T. 02.01.2016)
 • BMGK Kararı 665, 25 Ağustos 1990, Karar metni için bkz. http://www.refworld.org/docid/3b00f16428.html (E.T. 02.01.2016)
 • BOZKURT, Enver (1999), ), “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi”, Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BOZKURT, Enver (2003), Birleşmiş Millletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı; Körfez Krizi Örneği ve Irak’ın Durumu, ABD’ye 11 Eylül 2001 Terörist Saldırısı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Deklerasyon metni için bkz., Declaration concerning the Laws of Naval War, 208 Consol. T.S. 338 (1909), http://hrlibrary.umn.edu/instree/1909b.htm, (E.T. 02.01.2016) http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690 -e252, (E.T. 02.01.2016)
 • Isreal Ministry of Foreign Affairs, Securutiy Cabinet Declares Gaza Hostile Territory, 19 Eylül 2007, http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2007/pages/security%20cabinet %20declares%20gaza%20hostile%20territory%2019-sep-2007.aspx (E.T. 02.01.2016)
 • KAYA,İslam Safa (2016), Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gazze ve Mavi Marmara, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • KORAL, Özden (2013), “Gazze Deniz Ablukası (Silahlı Çatışma Hukuku ve Deniz Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme), Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Harp Akademileri Stratejik Araştırma Enstitüsü, İstanbul.
 • MOBLEY, Richard (2002)”The Bira Patrol Britain’ Broken Blockade against Rhodeisia”, Naval War College Rewiew, Vol. 55,, No. 1, pp. 63-84, file:///C:/Users/ASUS/Desktop/ Beira-Patrol%252c-The_-Britain-s-Broken-Blockade-against-Rhodesia.pdf. Oslo Andlaşma metnine bkz. Isreal Ministry of FOREİGN Affairs, Agreement o Gaza Strip and Jericho Area, http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/ agreement%20on%20gaza%20strip%20and%20jericho%20area.aspx(E.T. 02.01.2016)
 • ÖKTEM, A. Emre ve UZUN, Mehmet C. vd. (2009), 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Lmt. Şti, İstanbul.
 • PAZARCI, Hüseyin (1989), Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.
 • Phillip Jeffrey Drew (2012), An Analysis of the Legality of Maritime Blockade in the Context of Twenty-First Century Humanitarian Law, A thesis submitted to the Graduate Program in Law In conformity with the requirements for the Degree of Master of Laws, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada, https://qspace.library.queensu.ca/ bitstream/handle/1974/7028/Drew_Phillip_J-_2012-03_LLM.pdf?sequence=3(E.T. 02.01.2016)
 • RONZITTI, Nataliano (1988), The Law of Naval Warfare A Collection of Agreeements and Document with Commentaries, Dordrecht. SCHMITT, Micheal JN. (2000)” International Law Studied, Printed in the United State of America, Rhode Island, file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Naval-War-College-vol-75.pdf, (02.01.2017).
 • SKIAIRE, Michael R. (2011), The Security Council Blockade of Iraq: Conflicting Obligations Under the United Nations Charter and the Fourth Geneva Convention, American University International Law Rewiew, vol. 6, No. 4, pp. 609-636. State of Isreal Ministry of Transport, No. 1/2009 Blockade of Gazze Strip, Last Uptade 18 April 2013, http://asp.mot.gov.il/en/shipping/notice2mariners/547-no12009(E.T. 02.01.2016)
 • TOPAL, Ahmet Hamdi (2012), İsrail’in Gazze Deniz Ablukası ve Mavi Marmara Saldırısı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 32, Sayı 1, ss, 103-154.
 • TÜRK HUKUKU KURUMU (1991), Türk Hukuku Lügati, Başbakanlık Basımevi, 3. Bakı, Ankara.
 • VON HEINEGG, Wolff Heintschel (2015), Blockade, Oxford Public International Law, Oxford,

GAZZE DENİZ ABLUKASI

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 1 - 13, 03.06.2016

Öz

1994’te Oslo Andlaşmasıyla Filistin Yönetimi kurulmuştur. İsrail Devleti, 2005 yılında Gazze işgaline son

vermiştir. 2006 yılında özgür bir şekilde yapılan seçimler sonucunda Hamas seçimi kazanmıştır. Hamas’ın

seçimi kazanmasını İsrail ve Batılı Devletler kabul etmemiştir. Sonuç olarak İsrail, Hamas’ın Gazze’de

iktidarı pekişince 2007 yılında Gazze’ye yönelik yaptırım kararları almıştır. 2009 yılının başlarında İsrail,

yaptırımların en son aşaması olan deniz ablukası uygulayacağını tüm dünyaya duyurmuştur. Bu

çalışmada, İsrail tarafından Gazze’ye yönelik ilan edilen ve uygulanan deniz ablukasını inceleyeceğim.

Çalışmada temel olarak Gazze ablukasını, uluslararası hukuk çerçevesinde açıklamaya çalışacağım. Gazze

Deniz Ablukası uluslararası hukuk çerçevesinde açıklarken ilk olarak deniz ablukasının tarihsel gelişim

sürecini ele alacağım. İkinci aşamada BM Andlaşması ve BMGK Kararları bağlamında deniz ablukasını ele

alacağım. Üçüncü aşamada Gazze Deniz Ablukasını ele alacağım. Dördüncü aşamada ise abluka doktrini

çerçevesinde Gazze deniz ablukasını ele alacağım.

Kaynakça

 • AKSAR, Yusuf, (BAHAR 2012), “Birleşmiş Milletler Palmer (Mavi Marmara) Raporu ve Uluslararası Hukuk”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 9, Sayı 33, ss. 23-40.
 • Andlaşma metninin 93-108 arasındaki maddelere bkz., San Remo Manual on International Law Applicable to Armed at Sea, 12 June 1994, https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Article.xsp?action=openDocument&doc umentId=96F4C27D2F07BE8FC12563FB0049E4BC (E.T. 02.01.2016)
 • Birleşmiş Andlaşması metnine bkz., https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari /pdf01/3-30.pdf, (E.T. 02.01.2016)
 • BMGK Kararı 665, 25 Ağustos 1990, Karar metni için bkz. http://www.refworld.org/docid/3b00f16428.html (E.T. 02.01.2016)
 • BOZKURT, Enver (1999), ), “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesi”, Türkiye’nin Uluslararası Hukuk Mevzuatı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • BOZKURT, Enver (2003), Birleşmiş Millletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı; Körfez Krizi Örneği ve Irak’ın Durumu, ABD’ye 11 Eylül 2001 Terörist Saldırısı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Deklerasyon metni için bkz., Declaration concerning the Laws of Naval War, 208 Consol. T.S. 338 (1909), http://hrlibrary.umn.edu/instree/1909b.htm, (E.T. 02.01.2016) http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690 -e252, (E.T. 02.01.2016)
 • Isreal Ministry of Foreign Affairs, Securutiy Cabinet Declares Gaza Hostile Territory, 19 Eylül 2007, http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2007/pages/security%20cabinet %20declares%20gaza%20hostile%20territory%2019-sep-2007.aspx (E.T. 02.01.2016)
 • KAYA,İslam Safa (2016), Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Gazze ve Mavi Marmara, Adalet Yayınevi, Ankara.
 • KORAL, Özden (2013), “Gazze Deniz Ablukası (Silahlı Çatışma Hukuku ve Deniz Hukuku Bağlamında Bir Değerlendirme), Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Harp Akademileri Stratejik Araştırma Enstitüsü, İstanbul.
 • MOBLEY, Richard (2002)”The Bira Patrol Britain’ Broken Blockade against Rhodeisia”, Naval War College Rewiew, Vol. 55,, No. 1, pp. 63-84, file:///C:/Users/ASUS/Desktop/ Beira-Patrol%252c-The_-Britain-s-Broken-Blockade-against-Rhodesia.pdf. Oslo Andlaşma metnine bkz. Isreal Ministry of FOREİGN Affairs, Agreement o Gaza Strip and Jericho Area, http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/ agreement%20on%20gaza%20strip%20and%20jericho%20area.aspx(E.T. 02.01.2016)
 • ÖKTEM, A. Emre ve UZUN, Mehmet C. vd. (2009), 12 Ağustos 1949 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, Yazın Basın Yayın Matbaacılık Trz. Tic. Lmt. Şti, İstanbul.
 • PAZARCI, Hüseyin (1989), Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Basın-Yayın Yüksekokulu Basımevi, Ankara.
 • Phillip Jeffrey Drew (2012), An Analysis of the Legality of Maritime Blockade in the Context of Twenty-First Century Humanitarian Law, A thesis submitted to the Graduate Program in Law In conformity with the requirements for the Degree of Master of Laws, Queen’s University Kingston, Ontario, Canada, https://qspace.library.queensu.ca/ bitstream/handle/1974/7028/Drew_Phillip_J-_2012-03_LLM.pdf?sequence=3(E.T. 02.01.2016)
 • RONZITTI, Nataliano (1988), The Law of Naval Warfare A Collection of Agreeements and Document with Commentaries, Dordrecht. SCHMITT, Micheal JN. (2000)” International Law Studied, Printed in the United State of America, Rhode Island, file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Naval-War-College-vol-75.pdf, (02.01.2017).
 • SKIAIRE, Michael R. (2011), The Security Council Blockade of Iraq: Conflicting Obligations Under the United Nations Charter and the Fourth Geneva Convention, American University International Law Rewiew, vol. 6, No. 4, pp. 609-636. State of Isreal Ministry of Transport, No. 1/2009 Blockade of Gazze Strip, Last Uptade 18 April 2013, http://asp.mot.gov.il/en/shipping/notice2mariners/547-no12009(E.T. 02.01.2016)
 • TOPAL, Ahmet Hamdi (2012), İsrail’in Gazze Deniz Ablukası ve Mavi Marmara Saldırısı, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 32, Sayı 1, ss, 103-154.
 • TÜRK HUKUKU KURUMU (1991), Türk Hukuku Lügati, Başbakanlık Basımevi, 3. Bakı, Ankara.
 • VON HEINEGG, Wolff Heintschel (2015), Blockade, Oxford Public International Law, Oxford,

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Furkan DUMAN Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Duman, F. (2016). GAZZE DENİZ ABLUKASI . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 1-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/18460/339143

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.