Sanat ve Edebiyat
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 35, 30.06.2016

Öz

Edebiyat, siyasi ve sosyal arka planla değerlendirilmesi gereken bir bilimdir. Servet-i Fünûn dönemi şairlerinden olan Tevfik Fikret, bu dönemin gerektirdiği argümanları şiirinde sıklıkla kullanır. Hayalhakikat çatışması, kötümserlik, kaçış vb. birçok temayı şiirinde kullanan şair, kullandığı farklı imge yapısı, kelime hazinesi ile de dikkatleri üzerinde toplar.

Bu çalışmada Fikret’in tema açısından sınıflandırılmış olan şiirlerinden vatani ve dinî konulu şiirleri üzerinde bir inceleme yapılmıştır. Yaşadığı dönemdeki siyasi arka planın karakteri üzerinde yarattığı etki neticesinde vücuda getirdiği vatani ve dinî konulu şiirlerde nasıl etkilerin görüldüğü ifade edilmiştir.

Kaynakça

 • DEVELLİOĞLU, Ferit, (2004), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • ERSOY, Mehmet Akif, (2007), Safahat, Elips Kitap, 1. Baskı, Ankara.
 • KANTER, M. Fatih, (2015), ‘’Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Kimlik İnşası, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:11, Tevfik Fikret Özel Sayısı, s.273-281.
 • KAPLAN, Mehmet, (2014), Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser, Dergah Yayınları, İstanbul.
 • ŞAHİN, Seval, (2002), ‘’Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Renk Belirten Kelimelerin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirilmesi’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • UÇMAN Abdullah -AKAY Hasan, (2007), Rübâb-ı Şikeste, Çağrı Yayınları, İstanbul.
 • ULUDAĞ, Mehmet Emin, (2013), ‘’ Düş Kırıklığı Bağlamında Tevfik Fikret ve Vatan’’, Turkish Studies, Ankara, p.2685-2695
 • PARLATIR İsmail - ÇETİN Nurullah, (2004), Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

ANALYZING TEVFİK FİKRET’S POEMS ON HIS VIEWS ABOUT RELIGION AND COUNTRY

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 35, 30.06.2016

Öz

Literature is a science that has to be considered with a political and social background. Tevfik Fikret who was a poet in the Servet-i Fünun Period, often made use of the arguments and features of this period in his poems. By using themes of the contradiction between reality and imagination, pessimism, escapology etc., the poet is known to have employed distinctive images and vocabularies in his poems.

In this study, Tevfik Fikret’s thematically categorized poems which include patriotic and religious elements will be examined. The effects of political issues and their results on his character during the period and how they were exerted in the poems considering patriotic and religious peculiarities will be explained in detail.

Kaynakça

 • DEVELLİOĞLU, Ferit, (2004), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • ERSOY, Mehmet Akif, (2007), Safahat, Elips Kitap, 1. Baskı, Ankara.
 • KANTER, M. Fatih, (2015), ‘’Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Kimlik İnşası, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı:11, Tevfik Fikret Özel Sayısı, s.273-281.
 • KAPLAN, Mehmet, (2014), Tevfik Fikret Devir-Şahsiyet-Eser, Dergah Yayınları, İstanbul.
 • ŞAHİN, Seval, (2002), ‘’Tevfik Fikret’in Şiirlerinde Renk Belirten Kelimelerin Kullanılması Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirilmesi’’, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • UÇMAN Abdullah -AKAY Hasan, (2007), Rübâb-ı Şikeste, Çağrı Yayınları, İstanbul.
 • ULUDAĞ, Mehmet Emin, (2013), ‘’ Düş Kırıklığı Bağlamında Tevfik Fikret ve Vatan’’, Turkish Studies, Ankara, p.2685-2695
 • PARLATIR İsmail - ÇETİN Nurullah, (2004), Tevfik Fikret Bütün Şiirleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asuman KIRÇİÇEK>

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Kırçiçek, A. (2016). TEVFİK FİKRET’İN VATANİ ve DİNÎ KONULU ŞİİRLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 24-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/18460/339146

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.