Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ’DE MEYDANA GELEN JEOPOLİTİK KIRILMALAR VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 2, 19 - 25, 22.12.2016

Öz

Türkiye jeopolitiğinin önemli bir eksenini Akdeniz ve Karadeniz havzaları oluşturmaktadır. Bu iki havzanın önemi ve konumu Türkiye’nin jeopolitiğine doğrudan etki yapmaktadır. Bu sebeple çalışmanın amacı Türkiye jeopolitiğini Doğu-Batı ekseni yerine Kuzey-Güney hattından incelemek olmuştur.

Kaynakça

 • Aktürk, Şener, (2014), “Kırım Krizinin Uluslararası Sonuçları”, USAK Analist 2014 Nisan Sayısı, Sayı 38, Ankara Arıboğan, Deniz Ülke, (2013), “Büyük Resmi Görmek”, Timaş Yayınları: İstanbul
 • Asmus D., Jackson, Bruce P. “The Black Sea and the Frontiers of Freedom”, Policy Review, No.125, June /July 2004, http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/6451
 • Aydın, Mustafa. (2004), “Europe's Next Shore: The Black Sea Region After EU Enlargement”, Institute for Security Studies, European Union http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/ISS_EU_occ53.pdf
 • Badkar, Mamta, (2014), “ROUBINI: A New Cold War Has Begun, And It's At Risk Of Becoming A Hot War”, Business Insider,http://www.businessinsider.com/roubini-cold-war-with-russia-2014-4#ixzz30sMb1HZ9
 • Erbaş Göknil, (2012), Jeopolitik Kavramında Değişim: Karadeniz Jeopolitiği Örneği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 1(1): ss.135-146 http://cavsamdergi.karatekin.edu.tr /Makaleler/1073159818_10.pdfI.
 • Lecha, Eduard Soler. (2011), "The EU, Turkey, and the Arab Spring: From Parallel Approaches to a Joint Strategy?." Turkey and the Arab Spring: Implications for Turkish Foreign Policy from a Transatlantic Perspective, Mediterranean Paper Series, http://www.iai.it/pdf/mediterraneo/GMF-IAI/Mediterranean-paper_13.pdf
 • Kamalov, İlyas, (2009), “Karadeniz Bölgesindeki Bazı Güncel Sorunlar”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 21, Bahar 2009, ss.13-21, http://www.karam.org.tr/Makaleler/177648484_kamalov.pdf
 • Özel, Soli, (2014), “Jeopolitik ve Demokrasi-2”, Habertürk,http://www.haberturk.com/yazarlar/soli-ozel/926928-jeopolitik-vedemokrasi-2
 • Özarslan, Bahadır Bumin, (2012). Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz'de Güvenlik Politikaları ve Türk-Rus ilişkileri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/1 (Yaz 2012), ss.135-166, http://tdae.ege.edu.tr/files/dergi_12/06.pdf

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 2, 19 - 25, 22.12.2016

Öz

Kaynakça

 • Aktürk, Şener, (2014), “Kırım Krizinin Uluslararası Sonuçları”, USAK Analist 2014 Nisan Sayısı, Sayı 38, Ankara Arıboğan, Deniz Ülke, (2013), “Büyük Resmi Görmek”, Timaş Yayınları: İstanbul
 • Asmus D., Jackson, Bruce P. “The Black Sea and the Frontiers of Freedom”, Policy Review, No.125, June /July 2004, http://www.hoover.org/publications/policy-review/article/6451
 • Aydın, Mustafa. (2004), “Europe's Next Shore: The Black Sea Region After EU Enlargement”, Institute for Security Studies, European Union http://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/ISS_EU_occ53.pdf
 • Badkar, Mamta, (2014), “ROUBINI: A New Cold War Has Begun, And It's At Risk Of Becoming A Hot War”, Business Insider,http://www.businessinsider.com/roubini-cold-war-with-russia-2014-4#ixzz30sMb1HZ9
 • Erbaş Göknil, (2012), Jeopolitik Kavramında Değişim: Karadeniz Jeopolitiği Örneği, Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi 1(1): ss.135-146 http://cavsamdergi.karatekin.edu.tr /Makaleler/1073159818_10.pdfI.
 • Lecha, Eduard Soler. (2011), "The EU, Turkey, and the Arab Spring: From Parallel Approaches to a Joint Strategy?." Turkey and the Arab Spring: Implications for Turkish Foreign Policy from a Transatlantic Perspective, Mediterranean Paper Series, http://www.iai.it/pdf/mediterraneo/GMF-IAI/Mediterranean-paper_13.pdf
 • Kamalov, İlyas, (2009), “Karadeniz Bölgesindeki Bazı Güncel Sorunlar”, Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 6, Sayı: 21, Bahar 2009, ss.13-21, http://www.karam.org.tr/Makaleler/177648484_kamalov.pdf
 • Özel, Soli, (2014), “Jeopolitik ve Demokrasi-2”, Habertürk,http://www.haberturk.com/yazarlar/soli-ozel/926928-jeopolitik-vedemokrasi-2
 • Özarslan, Bahadır Bumin, (2012). Soğuk Savaş Sonrası Karadeniz'de Güvenlik Politikaları ve Türk-Rus ilişkileri, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/1 (Yaz 2012), ss.135-166, http://tdae.ege.edu.tr/files/dergi_12/06.pdf

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Alper TURHAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Turhan, A. (2016). DOĞU AKDENİZ VE KARADENİZ’DE MEYDANA GELEN JEOPOLİTİK KIRILMALAR VE TÜRKİYE JEOPOLİTİĞİ . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 19-25 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/31193/339154

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.