Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ ABU MUSA VE TUNB ADALARI ÜZERİNDEKİ ANLAŞMAZLIKLAR

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 2, 26 - 35, 22.12.2016

Öz

Basra Körfezi dünya ticareti açısından çok kritik bir konumda bulunmaktadır.Bölgedeki ülkelerin petrol bakımından zengin olması, enerji kaynaklarının uluslararası piyasaya taşınması ve körfez alanındaki güç mücadeleleri bölgeyi istikrarsızlaştırmaktadır. Anlaşmazlıkların baş aktörü bölgedeki diğer Müslüman ülkelerden farklı bir mezhebe ve etnik kimliğe sahip olan İran’dır. Bölgede istikrarı sağlamak için İran ile atılacak adımların yanı sıra kritik bir enerji koridoru olan Basra körfezi, Hürmüz boğazı ve küresel anlamda birbirinden bağımsız düşünemeyeceğimiz diğer ekonomik bölgelerin düzenli bir şekilde işleyebilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu bakımdan bölgenin tarihsel arka planını inceledikten sonra, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve İran arasında krize neden olan Büyük Tunb, Küçük Tunb ve Abu Musa adaları üzerindeki iddia edilen haklara ve günümüzde sorunun geldiği noktaya bakıp bölgedeki konjonktür ele alınacaktır.

Kaynakça

 • “İran’dan Arap Birliği’ne ‘Ada’ Tepkisi” ,http://www.ajanshaber.com/irandan-arap-birligine-ada-tepkisi haberi/179129(Erişim Tarihi:2.11.2016).
 • BAGHERİ, Saeed, “İran ve Deniz Hukuku Güncel Tartışmaları” ,Bagheri, https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0O_F8a3QAhVM7xQKHXECD6kQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Feski.erzincan.edu.tr%2Fbirim%2FHukukDergi%2Fmakale%2F2013%2520XVII%25202.6.pdf&usg=AFQjCNERu5p3sIc9KF9QSPX6UGrrgw0X6w (Erişim: 28.10.2016).
 • Demir, Ali, (2014), “İran'ın Basra Körfezi’ni Bloke İhtimali ve Hürmüz Boğazı’ndan Geçişlerin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi”,Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/khosbd/article/download/500005009 4/5000047359 (Erişim: 24.10.2016). http://medyasafak.net/haber/1855/abd-nin-korfez-deki-varligi%E2%80%A6-sadece-varliktan-fazlasi (Erişim: 28.10.2016). http://www.bloomberght.com/piyasalar/haber/1867523-katarturkiye-ile-dogalgaz-tasinmasi-konusunda-hizlanmak-istiyoruz (Erişim:24.10.2016).
 • http://www.bluebird-electric.net/oceanography/ocean_pictures /Arabian_Sea_Persian_Gulf_Strait_Hormuz_Location_Map.gifhttp://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/BAE/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK 59825&contentTitle=Genel+Bilgiler&_adf.ctrl-state=la300r6id_4&_afrLoop=100735613309552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=la300r6id_1#! (Erişim:26.10.2016).
 • http://www.haberler.com/arap-birligi-144-donem-disisleri-bakanlari-7689793-haberi/ (Erişim: 02.11.2016).
 • http://www.hurriyet.com.tr/abd-ucaklari-havalandi-ahmedinejad-meydan-okudu-20336998 (Erişim: 02.11.2016).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Basra_K%C3%B6rfezi (Erişim 09.11.2016).
 • https://www.academia.edu/19170586/Birle%C5%9Fik_Arap_Emirlikleri_ve_%C4%B0ran_Aras%C4%B1nda_3_Ada_Sorunu_pp.59-61_(Erişim: 28.10.2016).
 • NEHMETOVA, Behruze, (2014) “Birleşik Arap Emirlikleri ve İran Arasında 3 Ada Sorunu”, Akademik Persfektif, Aralık, SUR, Melda, (2011), "Uluslararası Hukukun Esasları”, Beta Yayınevi, İstanbul.

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 2, 26 - 35, 22.12.2016

Öz

Kaynakça

 • “İran’dan Arap Birliği’ne ‘Ada’ Tepkisi” ,http://www.ajanshaber.com/irandan-arap-birligine-ada-tepkisi haberi/179129(Erişim Tarihi:2.11.2016).
 • BAGHERİ, Saeed, “İran ve Deniz Hukuku Güncel Tartışmaları” ,Bagheri, https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA0O_F8a3QAhVM7xQKHXECD6kQFgg7MAU&url=http%3A%2F%2Feski.erzincan.edu.tr%2Fbirim%2FHukukDergi%2Fmakale%2F2013%2520XVII%25202.6.pdf&usg=AFQjCNERu5p3sIc9KF9QSPX6UGrrgw0X6w (Erişim: 28.10.2016).
 • Demir, Ali, (2014), “İran'ın Basra Körfezi’ni Bloke İhtimali ve Hürmüz Boğazı’ndan Geçişlerin Uluslararası Hukuk Açısından Analizi”,Savunma Bilimleri Dergisi, Mayıs, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/khosbd/article/download/500005009 4/5000047359 (Erişim: 24.10.2016). http://medyasafak.net/haber/1855/abd-nin-korfez-deki-varligi%E2%80%A6-sadece-varliktan-fazlasi (Erişim: 28.10.2016). http://www.bloomberght.com/piyasalar/haber/1867523-katarturkiye-ile-dogalgaz-tasinmasi-konusunda-hizlanmak-istiyoruz (Erişim:24.10.2016).
 • http://www.bluebird-electric.net/oceanography/ocean_pictures /Arabian_Sea_Persian_Gulf_Strait_Hormuz_Location_Map.gifhttp://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulke-detay/BAE/html-viewer-ulkeler?contentId=UCM%23dDocName%3AEK 59825&contentTitle=Genel+Bilgiler&_adf.ctrl-state=la300r6id_4&_afrLoop=100735613309552&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=la300r6id_1#! (Erişim:26.10.2016).
 • http://www.haberler.com/arap-birligi-144-donem-disisleri-bakanlari-7689793-haberi/ (Erişim: 02.11.2016).
 • http://www.hurriyet.com.tr/abd-ucaklari-havalandi-ahmedinejad-meydan-okudu-20336998 (Erişim: 02.11.2016).
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Basra_K%C3%B6rfezi (Erişim 09.11.2016).
 • https://www.academia.edu/19170586/Birle%C5%9Fik_Arap_Emirlikleri_ve_%C4%B0ran_Aras%C4%B1nda_3_Ada_Sorunu_pp.59-61_(Erişim: 28.10.2016).
 • NEHMETOVA, Behruze, (2014) “Birleşik Arap Emirlikleri ve İran Arasında 3 Ada Sorunu”, Akademik Persfektif, Aralık, SUR, Melda, (2011), "Uluslararası Hukukun Esasları”, Beta Yayınevi, İstanbul.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çağatay ALLI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 22 Aralık 2016
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Allı, Ç. (2016). HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAKİ ABU MUSA VE TUNB ADALARI ÜZERİNDEKİ ANLAŞMAZLIKLAR . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 26-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/31193/339161

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.