Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 8, Sayfalar 132 - 142 2019-06-30

ARNAVUT DİLİNİN YAPISINDA SEMANTİK DEĞERİN İNCELENMESİ GEREKLİLİĞİ
THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE

Albana DEDA (NDOJA) [1]


Teorik durum çalışmaları ve pratik uygulamaları, Arnavutça'da bir morf sözdizimi kategorisi olarak görülmektedir. Bu bağlamda, isim, zamir ve sıfat (Gramatika I)  gibi birim başına sayı ve forma göre bu kategorinin oluşum paradigması verilmektedir. Ayrıca, konu, nesne, değiştirici, belirleyici gibi geleneksel işlevlerle yakından ilgilidir, bu işlevlere göre farklı sahnelerin belirli bir şekilde gruplandırılmasını sağlar (Gramatika II). Böyle bir anlayış, pek çok benzer sözdizimi değerlik modelinin sistemindeki tanımlamadaki farkı sınırlandırmıştır, ancak anlamsal değerlik analizine referansla, birbirlerinden farklıdırlar. Yalnızca pragmatik durumun pek çok kullanımı bu şekilde analiz edilememiştir veya semantik olarak değişen belirli kalıplarla aynı olduğu şeklinde etiketlenememiştir (hap dritaren /hap një faqe të re web) (opens the window / opens a new web page). Farklı teorilere göre ilgili bileşenleri ile birlikte yapılan anlamsal değer çalışması (anlamsal durum, anlamsal bileşenler, anlamsal kategoriler, belirli sözlü açıklamalar, vb.), Değerleme başlıklarının ve belirli tamamlayıcıların kullanılmasının farklı bağlamlarını bu bağlamlara göre doğru bir şekilde belirleme imkanı sağlar.

The case in theoretical studies and practical applications is seen as a morpho-syntax category in Albanian. In this context, the paradigm of the occurrence of this category by number and form per unit such as noun, pronoun, and adjective (Gramatika I) is generally given. Also, the case is closely related to traditional functions such as the subject, the object, the modifier, the determinant, enabling a certain grouping of different scenes according to these functions (Gramatika II). Such a conception has limited the distinction to the description in the system of many similar syntax valence models, but in reference to the semantic valence analysis they differ from each other. Numerous uses not only of the pragmatic case could not be analyzed in this way or labeled as being the same with certain patterns that change semantically (hap dritaren /hap një faqe të re web) (opens the window / opens a new web page). The semantic valency study with its relevant components according to different theories (semantic case, semantic components, semantic categories, specific verbal descriptions, etc.) would provide the possibility of accurately determining the different contexts of using valence heads and specific complements according to these contexts.

 • DEDA A. (2012), Rasa semantike, Terminologjia në shkencat e ligjërimit, Elbasan.
 • DIRVEN/RADDEN, (1987), Concept of Case, Gunter Narr Verlag, Tübingen.
 • FILLMORE Ch., (1968), The case for case.
 • GÖTZ-VOTTELER K., (2004), Theoretical, Descriptive and Cognitive Issues, Mouton de Gruyter.
 • Gramatika I, (2002), Akademia e Shkencave të Shqipërisë.
 • HAEGEMAn L., (1991), Introduction to the Government and Binding Theory, Cambridge University Press.
 • HERBST Th. et al, (2004), A valency Dictionary of English, Mouton de Gruyter.
 • http://ijl.oxfordjournals.org/content/16/3/235.abstract.
 • http://samples.sainsburysebooks.co.uk/9781134369928_sample_535420.pdf.
 • https://www.press.umich.edu/pdf/9780472033850-part1.pdf.
 • TARVAINEN K, (1985), Semantic Cases in the Framework of Dependency Grammar.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Albana DEDA (NDOJA) (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ijar607164, journal = {Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-215X}, address = {}, publisher = {Hakan ARIDEMİR}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {132 - 142}, doi = {}, title = {THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE}, key = {cite}, author = {Deda (ndoja), Albana} }
APA Deda (ndoja), A . (2019). THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 132-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/607164
MLA Deda (ndoja), A . "THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE" . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 132-142 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/47918/607164>
Chicago Deda (ndoja), A . "THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 (2019 ): 132-142
RIS TY - JOUR T1 - THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE AU - Albana Deda (ndoja) Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 142 VL - 4 IS - 8 SN - -2602-215X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE %A Albana Deda (ndoja) %T THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE %D 2019 %J Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi %P -2602-215X %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Deda (ndoja), Albana . "THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE". Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi 4 / 8 (Haziran 2019): 132-142 .
AMA Deda (ndoja) A . THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE. INTERNATIONAL JOURNAL OF AFRO-EURASIAN RESEARCH. 2019; 4(8): 132-142.
Vancouver Deda (ndoja) A . THE NECESSITY TO STUDY THE SEMANTIC VALENCE IN THE STRUCTURE OF ALBANIAN LANGUAGE. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi. 2019; 4(8): 132-142.