Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 10, 175 - 191, 30.06.2020

Öz

Kaynakça

 • Agrawal, Anup, Jeffrey F. Jaffe, Gershon N. Mandelker (1992)."The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-examination of An Anomaly", Journal of Finance, Vol: 47 (4), ss.1605-1621.
 • Asquith, Paul (1983). "Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns", Journal of Financial Economics, Vol: 11, ss.51-83.
 • Asquith, Paul, Robert F. Bruner, David W. Mullins (1987). "Merger Returns and The Form of Financing", Proceedings of the Seminar on the Analysis of Security Prices, Vol:34, ss. 115-146.
 • Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard ve Juha-Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research, North Caroline: SAS Publishing.
 • Chang, Saeyoung (1998)."Takeovers of Privately Held Targets, Methods of Payment, and Bidder Returns", Journal of Finance, Vol: 53, ss.773-784.
 • Çıtak, Levent, Fatma Kaplan Yıldız (2007)."Devralmanın Devralan İşletmelerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Sermaye Piyasası Kurulu İzni ile Gerçekleşen Devralmaların Devralan İşletmelerin Hisse Senedi Getiri Oranları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, ss.273-295.
 • Delong, Gayle L., (2001)."Stockolder Gains From Focusing Versus Diversifying Bank Mergers", Journal of Financial Economics, Vol: 59, ss. 221-252.
 • Dennis Debra K., John J. McConnell (1986)."Corporate Mergers and Security Returns", Journal of Financial Economics, Vol:16, ss. 143-187.
 • Genç, Ayşe, Ender Coşkun (2013). "Birleşme ve Satın Alma Duyurularında Anormal Getiri: Satın Alan Şirket ve Hedef Şirket Açısından Bir İnceleme", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:17, Sayı:3, ss. 359-376.
 • Langetieg, Terence (1978). "An Application of a Three-Factor Performance Index to Measure Stockholders Gains from Mergers", Journal of Financial Economics, Vol: 6, ss. 365-384.
 • Lu, Qi (2008)."Do Stock Mergers Create Value for Acquires", A Dissertation Thesis, Doctor of Philosophi, Illinois, Field of Finance, Nortwestern University,
 • Mandelker, Gershon (1974). "Risk and Return: The Case of Merging Firms", Journal of Financial Economics, Vol: 1, ss.303-335.
 • Mazgit, İsmail (2013)."Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BİST Kâr payı 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama", Hacettepe Üniversitesi Dergisi, Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı:2, ss.225-264.
 • Sara B. Moeller, Frederik P. Schlingemann, Rene M. Stulz (2004). "Firm Size and the Gains From Acquisitions", Journal of Financial Economics, Vol: 73, ss. 201-228.
 • Uludağ, Berna Kırkulak, Özlem Demirkaplan Gülbudak (2012). "Hisse Senedi Fiyatlarının Şirket Birleşme Duyurularına Tepkisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Üzerine Bir Uygulama", İMKB Dergisi, Sayı: 47, ss. 19-46.

İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 10, 175 - 191, 30.06.2020

Öz

Çalışmada dışsal büyüme stratejilerinden biri olan işletme birleşmeleri ile, işletme ortaklarının ve işletmelerdeki yöneticilerin ve öncelik verdiği konu olan, işletmenin piyasa değerinin yükseltilip yükseltilemeyeceği incelenmiştir. Bu kapsamda Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinde işlem gören işletmelerin gerçekleştirdiği birleşme işlemlerinin ilgili işletmelerin piyasa değerine etkisi incelenmiştir. BIST 100 endeksinde hizmetler, mali, sınai, teknoloji olmak üzere 4 sektör bulunmaktadır. Araştırmada BIST 100 endeksinde sınai sektöründe yer alan alıcı durumdaki işletmelerin verileri baz alınmıştır. BIST 100 endeksi Sınai sektöründe yer alan gıda içecek, kimya petrol plastik, madencilik, metal, ana, metal, eşya makine, taş toprak, tekstil deri, orman kağıt basım alt sektörlerinden orman kağıt basım sektörünün yeterli verisi bulunmadığından dahil edilmemiştir. Çalışmada 01.01.2009-30.06.2014 tarihleri arasında BIST 100 endeksinde sınai sektöründe işlem gören 25 işletmenin gerçekleştirdiği 53 birleşme işlemi duyuru tarihi öncesi ve sonrası 30 günlük dönemde olay yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmada beklenen getirilerin hesaplanmasında piyasaya göre düzeltilmiş getiri yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda alıcı işletmenin hissedarlarının birleşme duyurusu öncesi 6. ve birleşme sonrası 3. günlerde istatistiksel olarak anlamlı pozitif ortalama aşırı getiri elde ederken, birleşme duyurusu öncesi 2. ve birleşme duyurusu sonrası 13. 24. ve 29. günlerde ise istatistiksel olarak anlamlı negatif ortalama aşırı getiri elde ettikleri saptanmıştır.

Kaynakça

 • Agrawal, Anup, Jeffrey F. Jaffe, Gershon N. Mandelker (1992)."The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-examination of An Anomaly", Journal of Finance, Vol: 47 (4), ss.1605-1621.
 • Asquith, Paul (1983). "Merger Bids, Uncertainty and Stockholder Returns", Journal of Financial Economics, Vol: 11, ss.51-83.
 • Asquith, Paul, Robert F. Bruner, David W. Mullins (1987). "Merger Returns and The Form of Financing", Proceedings of the Seminar on the Analysis of Security Prices, Vol:34, ss. 115-146.
 • Boehmer, Ekkehart, John Paul Broussard ve Juha-Pekka Kallunki (2002). Using SAS in Financial Research, North Caroline: SAS Publishing.
 • Chang, Saeyoung (1998)."Takeovers of Privately Held Targets, Methods of Payment, and Bidder Returns", Journal of Finance, Vol: 53, ss.773-784.
 • Çıtak, Levent, Fatma Kaplan Yıldız (2007)."Devralmanın Devralan İşletmelerin Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Sermaye Piyasası Kurulu İzni ile Gerçekleşen Devralmaların Devralan İşletmelerin Hisse Senedi Getiri Oranları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:22, Sayı:2, ss.273-295.
 • Delong, Gayle L., (2001)."Stockolder Gains From Focusing Versus Diversifying Bank Mergers", Journal of Financial Economics, Vol: 59, ss. 221-252.
 • Dennis Debra K., John J. McConnell (1986)."Corporate Mergers and Security Returns", Journal of Financial Economics, Vol:16, ss. 143-187.
 • Genç, Ayşe, Ender Coşkun (2013). "Birleşme ve Satın Alma Duyurularında Anormal Getiri: Satın Alan Şirket ve Hedef Şirket Açısından Bir İnceleme", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:17, Sayı:3, ss. 359-376.
 • Langetieg, Terence (1978). "An Application of a Three-Factor Performance Index to Measure Stockholders Gains from Mergers", Journal of Financial Economics, Vol: 6, ss. 365-384.
 • Lu, Qi (2008)."Do Stock Mergers Create Value for Acquires", A Dissertation Thesis, Doctor of Philosophi, Illinois, Field of Finance, Nortwestern University,
 • Mandelker, Gershon (1974). "Risk and Return: The Case of Merging Firms", Journal of Financial Economics, Vol: 1, ss.303-335.
 • Mazgit, İsmail (2013)."Endeks Kapsamında Olmanın Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: BİST Kâr payı 25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama", Hacettepe Üniversitesi Dergisi, Sosyo Ekonomi Dergisi, Sayı:2, ss.225-264.
 • Sara B. Moeller, Frederik P. Schlingemann, Rene M. Stulz (2004). "Firm Size and the Gains From Acquisitions", Journal of Financial Economics, Vol: 73, ss. 201-228.
 • Uludağ, Berna Kırkulak, Özlem Demirkaplan Gülbudak (2012). "Hisse Senedi Fiyatlarının Şirket Birleşme Duyurularına Tepkisi, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Üzerine Bir Uygulama", İMKB Dergisi, Sayı: 47, ss. 19-46.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dilek KAYAKIRAN> (Sorumlu Yazar)
NISANTASI UNIVERSITY
0000-0001-5010-6442
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 10

Kaynak Göster

APA Kayakıran, D. (2020). İŞLETME BİRLEŞMELERİNİN İŞLETMELERİN PİYASA DEĞERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 5 (10) , 175-191 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/55341/733690

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.