Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SURİYELİ ALGISI: KOCAELİ ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 12, 32 - 53, 30.06.2021

Öz

Dış politika ve sığınma politikalarının bir sonucu olarak Türkiye, dünyada en fazla sığınmacı kabul eden ülke konumundadır. Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı 3.6 milyonu geçmiştir; bunların yüzde doksansekizi geçici barınma merkezlerinin dışında barınmaktadır. Son yapılan çalışmalar Türkiye kamuoyunda Suriyelilere karşı yüksek oranda bir hoşnutsuzluğu ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kocaeli Üniversitesi’ndeki 396 üniversite öğrencisiyle anket çalışması yaparak Türkiyeli üniversite öğrencilerinin Suriyelilere bakış açısını anlamaktır. Bu çerçevede, cinsiyet, sınıf ve yerleşim yeri gibi bağımsız değişkenlerin etkileri incelenmiştir. Toplanan verinin güvenilirliği ve geçerliliği güven analizi ve faktör analizi ile tespit edilmiştir. Çalışmamız çerçevesinde elde ettiğimiz bulgulara göre, her ne kadar üniversite öğrencileri kamuoyunda Suriyelilere karşı oluşan hoşnutsuzluğu paylaşsa da, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri birinci ve ikinci sınıflara oranla daha pozitif tavır göstermektedirler ve istatistiksel olarak anlamlı bir fark ifade eden tek bağımsız değişken de sınıftır.

Kaynakça

 • AMNESTY INTERNATIONAL (2014). “Struggling to Survive Refugees from Syria in Turkey”, https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/eur440172014en.pdf (20.10.2020).
 • ARSU, Ş. (2011). “Turkish Premier Urges Assad to Quit In Syria”, https://www.nytimes.com/2011/11/23/world/middleeast/turkish-leader-says-syrian-president-should-quit.html (30.11.2020).
 • BBC NEWS (2012). “Guide: Syria Crisis”, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203 (30.11.2020).
 • BIÇAKÇI, A. S. (2019). “Sway On A Tightrope: The Development Of A Mutualistic Relationship Between Turkey And DAESH.” Uluslararası İlişkiler, 16 (62): 101-133.
 • BİLECEN, B. and YURTSEVEN, D. (2018). “Temporarily Protected Syrians’ Access to The Healthcare System In Turkey: Changing Policies And Remaining Challenges”, Migration Letters, 15 (1): 113-24.
 • BİRGÜN (2019). “Erdoğan: Sığınmacılar Için Harcadığımız Para 40 Milyar Doları Aşmış Durumda”, https://www.birgun.net/haber/erdogan-siginmacilar-icin-harcadigimiz-para-40-milyar-dolari-asmis-durumda-280421 (30.11.2020).
 • COUNCIL OF EUROPE (1950), European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Strasbourg.
 • DEMİR, E., SAATÇİOĞLU, Ö. and İMROL, F. (2016). “Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının Normallik Varsayımları Açısından İncelenmesi”, Current Research in Education, 2(3): 130-148.
 • DGMM (REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT) (2020). “Temporary Protection”, https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27 (30.11.2020).
 • DOĞANAY, Ü. (2019). “Medya 18 Aylık İzleme Raporu: Ulusal ve Yerel Medyada Mülteci ve Göç Haberleri”, https://igamder.org/uploads/belgeler/Medya18AylikIzlemeRaporu.pdf (30.11.2020).
 • EFE, İ. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, Seta, İstanbul.
 • ERDOĞAN ÖZTÜRK, Y. and IŞIK GÜLER, H. (2020). “Discourses of Exclusion on Twitter in the Turkish Context: #Ülkemdesuriyeliistemiyorum (#Idontwantsyriansinmycountry)”, Discourse, Context & Media, 36: 1-10.
 • ERDOĞAN, E. and UYAN SEMERCİ, P. (2018). “Attitudes Towards Syrians In Turkey-2017”, https://goc.bilgi.edu.tr/media/uploads/2018/03/15/turkish-perceptions-of-syrian-refugees-20180315_Y0gYZoI.pdf (30.11.2020).
 • ERDOĞAN, M. (2020). Syrians Barometer 2019 A Framework For Achieving Social Cohesion With Syrians In Turkey, Orion Kitabevi, Ankara.
 • ERDOĞAN, M. (2014). “Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration”, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi http://www.hugo.hacettepe.edu.t/UGO-REPORT-SyriansinTurkey.pdf (30.11.2020).
 • ERDOĞAN, M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul Ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • ERGİN, H. (2016). “Turkish University Students’ Perceptions Towards Their Syrian Classmates”, TED Eğitim ve Bilim, 41(184): 399-415.
 • GİRİT, S. (2016). “Turks Hit Back At Erdogan Plan To Give Syrians Citizenship”, https://www.bbc.com/news/world-europe-36704791 (30.11.2020).
 • GLUCK, C. (2016). “Syrians Surviving in Lebanon- Thanks to Cash Assistance”, https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/syrians-surviving-lebanon-thanks-cash-assistance_en (30.11.2020).
 • GÖKALP ARAS, N. E. and ŞAHİN MENCÜTEK, Z. (2015). “The International Migration and Foreign Policy Nexus: The Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey”, Migration Letters, 12 (3): 193-208.
 • HOHBERGER, W. (2018). “Opportunities in Higher Education for Syrians in Turkey: The Perspective of Syrian University Students on The Educational Conditions, Needs and Possible Solutions For Improvement”, Istanbul: Istanbul Policy Center, https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/Document/turkiyedeki-suriyeliler-icin-yuksekogretim-imkanlari-3980cb/turkiyedeki-suriyeliler-icin-yuksekogretim-imkanlari-3980cb.pdf (30.11.2020).
 • ILO (2020). “ILO’s Support to Refugees and Host Communities in Turkey”, https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_379375/lang--en/index.htm (30.11.2020).
 • İNELİ-CİĞER, M. (2015). “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation No.29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey”, Oxford Monitor of Forced Migration, 4 (2): 28-36.
 • INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2018). Turkey’s Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions, Europe Report No 248, Brussels.
 • KABAKLI ÇİMEN, L. and ERSOY QUADIR, S. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının Sivil Katılımları Bağlamında İncelenmesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2): 1251-1273.
 • KORU, S. and KADKOY, O. (2017). “The New Turks: How the Influx of Syrians is Changing Turkey”, Turkish Policy Quarterly, 16 (1): 113-122. MAKOVSKY, A. (2019). “Turkey’s Refugee Dilemma”, https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/03/13/467183/turkeys-refugee-dilemma/#:~:text=According%20to%20the%20United%20Nation's,registered%20Syrian%20refugees%20in%20Turkey (30.11.2020).
 • MARDİN, D. F. (2017). Right To Health and Access to Health Services For Syrian Refugees in Turkey, MiReKoc Policy Brief Series, İstanbul.
 • MAZER, S. (2013). “Bus Blast Kills at least 13 on Turkey-Syria Border”, https://www.reuters.com/article/uk-syria-crisis-turkey-explosion-idUKBRE91A0NM20130211 (30.11.2020).
 • MEMİŞOĞLU, F. and ILGIT, A. (2016). “Syrian Refugees in Turkey: Multifaceted Challenges, Diverse Players and Ambiguous Policies”, Mediterranean Politics, 22 (3): 317-338.
 • NARLI, N., ÖZAŞÇILAR, M. and TURKAN, İ. I. Z. (2019). “Turkish Daily Press Framing And Representation Of Syrian Women Refugees And Gender-Based Problems: Implications For Social Integration”, Journal of Immigrant & Refugee Studies, 18 (1): 1-21.
 • OKTAV, Ö. Z. and ÇELİKAKSOY, A. (2015). “The Syrian Refugee Challenge and Turkey’s Quest for Normative Power in the Middle East”, International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 70 (3): 408-420.
 • ORHAN, O. and SENYÜCEL GÜNDOĞAR, S. (2015). “Effects of the Syrian Refugees on Turkey”, http://cib-uclg.org/sites/default/files/a._report_-_effects_of_the_syrian_refugees_on_turkey_1.pdf (30.11.2020).
 • ÖZDAMAR, K. (2002). Paket Programları İle İstatistiksel Veri Analizi- 2 (Çok Değişkenli Analizler), Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • ÖZDEMİR, A. (2020). “Türkiye’de Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı”, https://multeciler.org.tr/turkiyede-calisma-izni-verilen-suriyeli-sayisi/ (30.11.2020).
 • PATIR, S. (2009). “Faktör Analizi ile Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (4): 69-86.
 • REPUBLIC OF TURKEY (2014). Temporary Protection Regulation, No: 2014/ 6883, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf (20.10.2020).
 • REPUBLIC OF TURKEY (2013). Law on Foreigners and International Protection, No: 6458, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf (20.10.2020)
 • REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR (2017). “Press Release”, https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017 (30.11.2020). REUTERS (2012). “Turkey Closes Embassy in Damascus” https://www.dw.com/en/turkey-closes-embassy-in-damascus/a-15837666 (30.11.2020).
 • RYGIEL, K., BABAN, F. and ILCAN, S. (2016). “The Syrian Refugee Crisis: The EU-Turkey ‘Deal’ and Temporary Protection”, Global Social Policy: An Interdisciplinary Journal Of Public Policy And Social Development, 16 (3): 315-320.
 • ŞENSES, N. (2016). “Rethinking Migration in the Context of Precarity: The Case Of Turkey.”, Critical Sociology, 42 (7-8): 975- 987.
 • SEZER, C. (2011). “Turkey Shrugs Off Syria Free Trade Suspension”, https://uk.reuters.com/article/uk-turkey-syria-trade/turkey-shrugs-off-syria-free-trade-suspension-idUKTRE7B40ZB20111205 (30.11.2020).
 • SUNATA, U. and YILDIZ, E. (2018). “Representation of Syrian Refugees in the Turkish Media”. Journal of Applied Journalism & Media Studies, 7 (1): 129-151.
 • TAŞ, O. and TAŞ, T. (2018). “Post-Hakikat Çağında Sosyal Medyada Yalan Haber ve Suriyeli Mülteciler Sorunu”, İleti-ş-im, 29: 183-207.
 • TOKSÖZ, G., ERDOĞDU, S. and KAŞKA, S. (2012). Irregular Labour Migration in Turkey and Impact Of Migrant Workers On The Labour Market, IOM, Ankara.
 • UNHCR (2020a). “Figures at a Glance.”, https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html (30.11.2020).
 • UNHCR (2020b). “Situation Syria Regional Refugee Response.”, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.20802680.1948153861.1600683292-1537228960.1598522152&_gac=1.187580250.1598523530.Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5-hdnuNW_kTYpYaM6jhpclc_Kn4zVPdUVv-ZsIS4Oe5vUaqNwgWnAwaAsH3EALw_wcB (30.11.2020).
 • UNHCR (2017). “Global Trends: Forced Displacement in 2016”, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html (30.11.2020).
 • UNHCR (2019). “UNHCR Turkey - Fact Sheet July 2019” https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71061 (30.11.2020). YALÇIN, S. (2016). “Syrian Child Workers in Turkey”, Turkish Policy Quarterly 15 (3): 89-98.
 • YAVCAN, B., BAYKURT, B. and AKALIN, K. (2017). “Beyond Ideology: Media Portrayal of Refugees in Turkey.” 75th Annual MPSA Conference, MPSA, Chicago.
 • YELPAZE, İ. and GÜLER, D. (2018). “The Relationship between Attitudes towards Asylum Seekers and Compassion Levels of University Students”, International Journal of Assessment Tools in Education, 5 (3): 524-543.
 • YILDIZ, A. and UZGÖREN, E. (2016). “Limits to Temporary Protection: Non-Camp Syrian Refugees in İzmir, Turkey”, Southeast European and Black Sea Studies, 16(2):195-211.
 • ZISSER, E. (2017). “Syria – From the Six Day War to the Syrian Civil War.”, British Journal of Middle Eastern Studies, 44 (4): 545-558.

HOW DO TURKISH STUDENTS OF HIGHER EDUCATION PERCEIVE SYRIANS: THE CASE OF KOCAELI

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 12, 32 - 53, 30.06.2021

Öz

As a result of its foreign and asylum policies, Turkey is now the world`s largest recipient of refugees. The number of Syrians in Turkey reached over 3.6 million, 98 percent of whom lives outside temporary shelter settings. Recent studies have demonstrated a high-level of public disfavor in the Turkish host society toward Syrians. The aim of this study is to explore Turkish university students’ perceptions of Syrians by conducting surveys with 396 university students at Kocaeli University. The impacts of independent variables such as gender, grade, and place of residence are evaluated. The reliability and validity of collected data are determined by using reliability analysis and factor analysis. Based on our findings, we argue that although university students share public disfavor toward Syrians, third and fourth graders have a less negative attitude compared to first and second graders, and the only independent variable, which makes a statistically significant difference, is grade.

Kaynakça

 • AMNESTY INTERNATIONAL (2014). “Struggling to Survive Refugees from Syria in Turkey”, https://www.amnesty.org/download/Documents/208000/eur440172014en.pdf (20.10.2020).
 • ARSU, Ş. (2011). “Turkish Premier Urges Assad to Quit In Syria”, https://www.nytimes.com/2011/11/23/world/middleeast/turkish-leader-says-syrian-president-should-quit.html (30.11.2020).
 • BBC NEWS (2012). “Guide: Syria Crisis”, https://www.bbc.com/news/world-middle-east-13855203 (30.11.2020).
 • BIÇAKÇI, A. S. (2019). “Sway On A Tightrope: The Development Of A Mutualistic Relationship Between Turkey And DAESH.” Uluslararası İlişkiler, 16 (62): 101-133.
 • BİLECEN, B. and YURTSEVEN, D. (2018). “Temporarily Protected Syrians’ Access to The Healthcare System In Turkey: Changing Policies And Remaining Challenges”, Migration Letters, 15 (1): 113-24.
 • BİRGÜN (2019). “Erdoğan: Sığınmacılar Için Harcadığımız Para 40 Milyar Doları Aşmış Durumda”, https://www.birgun.net/haber/erdogan-siginmacilar-icin-harcadigimiz-para-40-milyar-dolari-asmis-durumda-280421 (30.11.2020).
 • COUNCIL OF EUROPE (1950), European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Strasbourg.
 • DEMİR, E., SAATÇİOĞLU, Ö. and İMROL, F. (2016). “Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının Normallik Varsayımları Açısından İncelenmesi”, Current Research in Education, 2(3): 130-148.
 • DGMM (REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR DIRECTORATE GENERAL OF MIGRATION MANAGEMENT) (2020). “Temporary Protection”, https://en.goc.gov.tr/temporary-protection27 (30.11.2020).
 • DOĞANAY, Ü. (2019). “Medya 18 Aylık İzleme Raporu: Ulusal ve Yerel Medyada Mülteci ve Göç Haberleri”, https://igamder.org/uploads/belgeler/Medya18AylikIzlemeRaporu.pdf (30.11.2020).
 • EFE, İ. (2015). Türk Basınında Suriyeli Sığınmacılar, Seta, İstanbul.
 • ERDOĞAN ÖZTÜRK, Y. and IŞIK GÜLER, H. (2020). “Discourses of Exclusion on Twitter in the Turkish Context: #Ülkemdesuriyeliistemiyorum (#Idontwantsyriansinmycountry)”, Discourse, Context & Media, 36: 1-10.
 • ERDOĞAN, E. and UYAN SEMERCİ, P. (2018). “Attitudes Towards Syrians In Turkey-2017”, https://goc.bilgi.edu.tr/media/uploads/2018/03/15/turkish-perceptions-of-syrian-refugees-20180315_Y0gYZoI.pdf (30.11.2020).
 • ERDOĞAN, M. (2020). Syrians Barometer 2019 A Framework For Achieving Social Cohesion With Syrians In Turkey, Orion Kitabevi, Ankara.
 • ERDOĞAN, M. (2014). “Syrians in Turkey: Social Acceptance and Integration”, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi http://www.hugo.hacettepe.edu.t/UGO-REPORT-SyriansinTurkey.pdf (30.11.2020).
 • ERDOĞAN, M. (2018). Türkiye'deki Suriyeliler Toplumsal Kabul Ve Uyum, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.
 • ERGİN, H. (2016). “Turkish University Students’ Perceptions Towards Their Syrian Classmates”, TED Eğitim ve Bilim, 41(184): 399-415.
 • GİRİT, S. (2016). “Turks Hit Back At Erdogan Plan To Give Syrians Citizenship”, https://www.bbc.com/news/world-europe-36704791 (30.11.2020).
 • GLUCK, C. (2016). “Syrians Surviving in Lebanon- Thanks to Cash Assistance”, https://ec.europa.eu/echo/field-blogs/stories/syrians-surviving-lebanon-thanks-cash-assistance_en (30.11.2020).
 • GÖKALP ARAS, N. E. and ŞAHİN MENCÜTEK, Z. (2015). “The International Migration and Foreign Policy Nexus: The Case of Syrian Refugee Crisis and Turkey”, Migration Letters, 12 (3): 193-208.
 • HOHBERGER, W. (2018). “Opportunities in Higher Education for Syrians in Turkey: The Perspective of Syrian University Students on The Educational Conditions, Needs and Possible Solutions For Improvement”, Istanbul: Istanbul Policy Center, https://ipc.sabanciuniv.edu/Content/Images/Document/turkiyedeki-suriyeliler-icin-yuksekogretim-imkanlari-3980cb/turkiyedeki-suriyeliler-icin-yuksekogretim-imkanlari-3980cb.pdf (30.11.2020).
 • ILO (2020). “ILO’s Support to Refugees and Host Communities in Turkey”, https://www.ilo.org/ankara/projects/WCMS_379375/lang--en/index.htm (30.11.2020).
 • İNELİ-CİĞER, M. (2015). “Implications of the New Turkish Law on Foreigners and International Protection and Regulation No.29153 on Temporary Protection for Syrians Seeking Protection in Turkey”, Oxford Monitor of Forced Migration, 4 (2): 28-36.
 • INTERNATIONAL CRISIS GROUP (2018). Turkey’s Syrian Refugees: Defusing Metropolitan Tensions, Europe Report No 248, Brussels.
 • KABAKLI ÇİMEN, L. and ERSOY QUADIR, S. (2018). “Üniversite Öğrencilerinin Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutumlarının Sivil Katılımları Bağlamında İncelenmesi”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (2): 1251-1273.
 • KORU, S. and KADKOY, O. (2017). “The New Turks: How the Influx of Syrians is Changing Turkey”, Turkish Policy Quarterly, 16 (1): 113-122. MAKOVSKY, A. (2019). “Turkey’s Refugee Dilemma”, https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2019/03/13/467183/turkeys-refugee-dilemma/#:~:text=According%20to%20the%20United%20Nation's,registered%20Syrian%20refugees%20in%20Turkey (30.11.2020).
 • MARDİN, D. F. (2017). Right To Health and Access to Health Services For Syrian Refugees in Turkey, MiReKoc Policy Brief Series, İstanbul.
 • MAZER, S. (2013). “Bus Blast Kills at least 13 on Turkey-Syria Border”, https://www.reuters.com/article/uk-syria-crisis-turkey-explosion-idUKBRE91A0NM20130211 (30.11.2020).
 • MEMİŞOĞLU, F. and ILGIT, A. (2016). “Syrian Refugees in Turkey: Multifaceted Challenges, Diverse Players and Ambiguous Policies”, Mediterranean Politics, 22 (3): 317-338.
 • NARLI, N., ÖZAŞÇILAR, M. and TURKAN, İ. I. Z. (2019). “Turkish Daily Press Framing And Representation Of Syrian Women Refugees And Gender-Based Problems: Implications For Social Integration”, Journal of Immigrant & Refugee Studies, 18 (1): 1-21.
 • OKTAV, Ö. Z. and ÇELİKAKSOY, A. (2015). “The Syrian Refugee Challenge and Turkey’s Quest for Normative Power in the Middle East”, International Journal: Canada's Journal of Global Policy Analysis, 70 (3): 408-420.
 • ORHAN, O. and SENYÜCEL GÜNDOĞAR, S. (2015). “Effects of the Syrian Refugees on Turkey”, http://cib-uclg.org/sites/default/files/a._report_-_effects_of_the_syrian_refugees_on_turkey_1.pdf (30.11.2020).
 • ÖZDAMAR, K. (2002). Paket Programları İle İstatistiksel Veri Analizi- 2 (Çok Değişkenli Analizler), Kaan Kitabevi, Eskişehir.
 • ÖZDEMİR, A. (2020). “Türkiye’de Çalışma İzni Verilen Suriyeli Sayısı”, https://multeciler.org.tr/turkiyede-calisma-izni-verilen-suriyeli-sayisi/ (30.11.2020).
 • PATIR, S. (2009). “Faktör Analizi ile Öğretim Üyesi Değerleme Çalışması”, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 23 (4): 69-86.
 • REPUBLIC OF TURKEY (2014). Temporary Protection Regulation, No: 2014/ 6883, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141022-15-1.pdf (20.10.2020).
 • REPUBLIC OF TURKEY (2013). Law on Foreigners and International Protection, No: 6458, https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.pdf (20.10.2020)
 • REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF INTERIOR (2017). “Press Release”, https://www.icisleri.gov.tr/basin-aciklamasi05072017 (30.11.2020). REUTERS (2012). “Turkey Closes Embassy in Damascus” https://www.dw.com/en/turkey-closes-embassy-in-damascus/a-15837666 (30.11.2020).
 • RYGIEL, K., BABAN, F. and ILCAN, S. (2016). “The Syrian Refugee Crisis: The EU-Turkey ‘Deal’ and Temporary Protection”, Global Social Policy: An Interdisciplinary Journal Of Public Policy And Social Development, 16 (3): 315-320.
 • ŞENSES, N. (2016). “Rethinking Migration in the Context of Precarity: The Case Of Turkey.”, Critical Sociology, 42 (7-8): 975- 987.
 • SEZER, C. (2011). “Turkey Shrugs Off Syria Free Trade Suspension”, https://uk.reuters.com/article/uk-turkey-syria-trade/turkey-shrugs-off-syria-free-trade-suspension-idUKTRE7B40ZB20111205 (30.11.2020).
 • SUNATA, U. and YILDIZ, E. (2018). “Representation of Syrian Refugees in the Turkish Media”. Journal of Applied Journalism & Media Studies, 7 (1): 129-151.
 • TAŞ, O. and TAŞ, T. (2018). “Post-Hakikat Çağında Sosyal Medyada Yalan Haber ve Suriyeli Mülteciler Sorunu”, İleti-ş-im, 29: 183-207.
 • TOKSÖZ, G., ERDOĞDU, S. and KAŞKA, S. (2012). Irregular Labour Migration in Turkey and Impact Of Migrant Workers On The Labour Market, IOM, Ankara.
 • UNHCR (2020a). “Figures at a Glance.”, https://www.unhcr.org/uk/figures-at-a-glance.html (30.11.2020).
 • UNHCR (2020b). “Situation Syria Regional Refugee Response.”, https://data2.unhcr.org/en/situations/syria#_ga=2.20802680.1948153861.1600683292-1537228960.1598522152&_gac=1.187580250.1598523530.Cj0KCQjws536BRDTARIsANeUZ5-hdnuNW_kTYpYaM6jhpclc_Kn4zVPdUVv-ZsIS4Oe5vUaqNwgWnAwaAsH3EALw_wcB (30.11.2020).
 • UNHCR (2017). “Global Trends: Forced Displacement in 2016”, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5943e8a34/global-trends-forced-displacement-2016.html (30.11.2020).
 • UNHCR (2019). “UNHCR Turkey - Fact Sheet July 2019” https://data2.unhcr.org/en/documents/details/71061 (30.11.2020). YALÇIN, S. (2016). “Syrian Child Workers in Turkey”, Turkish Policy Quarterly 15 (3): 89-98.
 • YAVCAN, B., BAYKURT, B. and AKALIN, K. (2017). “Beyond Ideology: Media Portrayal of Refugees in Turkey.” 75th Annual MPSA Conference, MPSA, Chicago.
 • YELPAZE, İ. and GÜLER, D. (2018). “The Relationship between Attitudes towards Asylum Seekers and Compassion Levels of University Students”, International Journal of Assessment Tools in Education, 5 (3): 524-543.
 • YILDIZ, A. and UZGÖREN, E. (2016). “Limits to Temporary Protection: Non-Camp Syrian Refugees in İzmir, Turkey”, Southeast European and Black Sea Studies, 16(2):195-211.
 • ZISSER, E. (2017). “Syria – From the Six Day War to the Syrian Civil War.”, British Journal of Middle Eastern Studies, 44 (4): 545-558.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gül CEYLAN TOK
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7768-6790
Türkiye


Itır ALADAĞ GÖRENTAŞ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7677-908X
Türkiye


Selen AVCI (Sorumlu Yazar)
Kocaeli Üniversitesi
0000-0001-7433-5696
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Ceylan Tok, G. , Aladağ Görentaş, I. & Avcı, S. (2021). HOW DO TURKISH STUDENTS OF HIGHER EDUCATION PERCEIVE SYRIANS: THE CASE OF KOCAELI . Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi , 6 (12) , 32-53 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijar/issue/64457/912651

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.